Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,990 --> 00:00:45,705
Tom Hevilend! O. Boze!

2
00:00:45,830 --> 00:00:47,083
Stvarno je on!

3
00:00:48,544 --> 00:00:52,218
Bio je sjajan u filmu ''Aj 95 '
i u onom sa D柆lijom Roberts.

4
00:00:52,344 --> 00:00:54,933
StavIjam na 6 i 8.
Ulo枴te 35.

5
00:00:54,933 --> 00:00:59,069
Ostatak je za vas.
Hval vam.

6
00:01:17,777 --> 00:01:20,366
Kako si? 閣a ti treba?

7
00:01:20,784 --> 00:01:23,708
Francuskinja, Talijanka?

8
00:01:23,875 --> 00:01:27,049
Sino sam imao ltalijanku.

9
00:01:27,300 --> 00:01:31,893
Mo枡 Klneskinja?
-Dobro. Kapiram.

10
00:02:31,654 --> 00:02:35,955
Osumnji鐺ni. Tom Hevilend bio
je sa dvije dame izme 1 i 2.

11
00:02:36,081 --> 00:02:41,552
kada ih je ostavio u krevetu
i oti啾o za sto za kockanje.

12
00:02:42,346 --> 00:02:46,272
Poslije pola sata se vratio i
prona啾o Kim prerezanog vrata.

13
00:02:47,566 --> 00:02:51,742
Koli鑛na zgru啾ne krvi
ukazuje da je umrIa prije toga.

14
00:02:51,992 --> 00:02:56,419
Mogu鐺 prije jedan sat ujutro.
-Kada je on bio u sobi.

15
00:02:56,837 --> 00:02:59,509
Rekao si 'dame'.
Gdje je druga?

16
00:03:00,553 --> 00:03:03,937
Tanja. Ka枡 da je nije biIo
kad se vratio.

17
00:03:04,061 --> 00:03:06,901
Nije bilo? Rastegljiv termin.

18
00:03:07,110 --> 00:03:09,699
Da. Pomo鈩lk g. Hevilenda.
Rejmond Lester.

19
00:03:09,949 --> 00:03:12,330
zvao je obezbjenje i policiju.

20
00:03:12,539 --> 00:03:16,089
Sta znamo o Rejmondu? -Vin
je dole u vrijeme ubistva.

21
00:03:16,340 --> 00:03:20,891
U Los Anlesu je.
na sastanku. Dolazi ve鐺ras.

22
00:03:21,184 --> 00:03:24,317
A g. Hevilend?
-On je u drugoj sobi.

23
00:03:25,570 --> 00:03:27,990
Tome. sam snima
opasne scene?

24
00:03:28,117 --> 00:03:31,875
Da. ali ne krivim one
koji koriste kaskadere.

25
00:03:32,084 --> 00:03:36,427
Kad visite nad Grand kanjonom.
pomislite. 嗾a vam to treba?

26
00:03:43,109 --> 00:03:49,248
Ne prepoznaje ga?
Tom Hevilend. filmska zvijezda.

27
00:03:49,498 --> 00:03:52,881
Klerk Gebl je bio zvijezda.

28
00:03:54,176 --> 00:03:57,099
lzvinite. momci.

29
00:03:57,976 --> 00:04:00,566
ネuvajte red i mir. momci.

30
00:04:00,566 --> 00:04:03,781
G. Hevilende. ja sam
Gil Grisom. kriminalisti鐶r.

31
00:04:03,990 --> 00:04:07,832
Imate li papira. nemam vi啼
na 鐺mu da se potpisujem?

32
00:04:07,873 --> 00:04:10,672
Molim?

33
00:04:11,173 --> 00:04:18,523
Moja gre嗅a -Moram da pitam.
da li ste dirali ubijenu? -Ne.

34
00:04:19,817 --> 00:04:22,282
Sigurni ste?

35
00:04:22,448 --> 00:04:26,625
Ne bih volio da se to sazna.
ali upIa喨o sam se.

36
00:04:26,834 --> 00:04:31,302
Sklonio sam se i sa鐺kao hitnu
pomo. -Samo to ste uradili?

37
00:04:31,511 --> 00:04:34,644
Pitao sam je ko je to uradio.

38
00:04:34,893 --> 00:04:38,360
Rekla je da je Tanja. -Zaista?

39
00:04:38,652 --> 00:04:39,738
Druga djevojka.

40
00:04:41,492 --> 00:04:43,664
Vorikl

41
00:04:44,415 --> 00:04:49,552
Mozemo !i da pogledamo
va啼 ruke? -Da. svakako.

42
00:04:49,595 --> 00:04:53,980
Dlanove na dole. molim vas.

43
00:04:58,030 --> 00:05:03,542
Rekli ste da niste
dirali ubijenu.

44
00:05:11,143 --> 00:05:13,272
Ovo je krv.

45
00:05:13,440 --> 00:05:15,737
Niste dobro oprali ruke?

46
00:05:17,992 --> 00:05:20,539
lmam
[...]
Everything OK? Download subtitles