Preview Subtitle for The Safe House


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,503
Ljudsko srce je veliki miic...

2
00:00:02,544 --> 00:00:05,881
koji se stee i oputa
vie od 60 puta u minuti.

3
00:00:06,089 --> 00:00:07,382
To je 3,600...

4
00:00:07,466 --> 00:00:10,802
U ovom trenutku,
vaa krv je tamno ljubicasta.

5
00:00:10,886 --> 00:00:15,349
Zato to je ostavila kiseonik
za sve delove vaeg tela.

6
00:00:17,809 --> 00:00:19,728
Hajde, pratite me.

7
00:00:21,146 --> 00:00:22,022
Hajde.

8
00:00:26,902 --> 00:00:27,986
Ian.

9
00:00:28,111 --> 00:00:30,572
Imam pitanje i
moram da idem u WC.

10
00:00:30,656 --> 00:00:32,366

ta bi eleo prvo?

11
00:00:32,533 --> 00:00:34,201
Pitanje.
- U redu.

12
00:00:34,326 --> 00:00:35,869
Gde je WC?

13
00:00:36,828 --> 00:00:38,539
Ko zna gde je WC?

14
00:00:38,580 --> 00:00:39,414
Ja znam.

15
00:00:39,581 --> 00:00:40,999
Idi sa Ianom u WC.

16
00:00:41,166 --> 00:00:42,376
Meni se ne ide tamo.

17
00:00:42,459 --> 00:00:44,795
Nismo u koli.
Niko ne ide nigde sam.

18
00:00:44,795 --> 00:00:45,420
Zato?

19
00:00:45,587 --> 00:00:46,755
U slucaju da se izgubite.

20
00:00:46,839 --> 00:00:48,632
Ili ako nas neko kidnapuje.

21
00:00:48,715 --> 00:00:51,134
Ako neko kidnapuje Iana,
kidnapovace i mene.

22
00:00:51,343 --> 00:00:52,386
Hocu da ostanem sa odeljenjem.

23
00:00:52,469 --> 00:00:54,805
Michael, idi sa Ianom...
Aaah!

24
00:00:54,805 --> 00:00:55,973
Treba li Vam pomoc?

25
00:00:56,098 --> 00:00:57,474
Treba da naَe nekog odraslog.

26
00:00:57,474 --> 00:00:58,475
Da li beba izlazi?

27
00:00:58,517 --> 00:00:59,434
Aah! Aah!

28
00:00:59,518 --> 00:01:00,853
Koga da povedem sa sobom?

29
00:01:00,936 --> 00:01:03,105
Bilo koga.
Idi do recepcije, ili...

30
00:01:03,188 --> 00:01:04,565
Ili naَi cuvara.

31
00:01:04,606 --> 00:01:06,400
Stvarno moram da pikim.

32
00:01:08,402 --> 00:01:09,611
Boe.

33
00:01:10,153 --> 00:01:11,738
Da... da li beba dolazi?

34
00:01:11,822 --> 00:01:13,448
Ne znam ta da uradim.

35
00:01:13,657 --> 00:01:15,367
Jesi li dobro, Iane?

36
00:01:15,367 --> 00:01:17,035
Da, naravno.

37
00:01:19,329 --> 00:01:21,498
Mislim da nisi.

38
00:01:24,168 --> 00:01:25,878
Krvari.

39
00:01:28,922 --> 00:01:30,132
Upomoc!

40
00:01:30,549 --> 00:01:31,258
Upomoc!

41
00:01:32,176 --> 00:01:36,638
DR HOUSE

43
00:02:28,440 --> 00:02:30,150
20.
- Zovem.

44
00:02:31,026 --> 00:02:32,528
Pristala bi na bilo ta.

45
00:02:32,611 --> 00:02:34,696
Moja gomila je veca od tvoje.

46
00:02:36,198 --> 00:02:37,366
Zove li ili ne?

47
00:02:37,449 --> 00:02:42,579
Zna, bez obzira na to to su mnogo veci,
gorile imaju manje testise od coveka.

48
00:02:42,871 --> 00:02:46,375
Pa, moda si u pravu u vezi gorila.
Ali nisi u vezi sa mnom.

49
00:02:46,458 --> 00:02:52,381
Stvar je u tome da od velicine testisa
primata zavisi i vernost njihovih enki.

50
00:02:53,882 --> 00:02:56,635
Nisi mogao da naَe bolje vreme da me
nervira podbadanjima u vezi moje ene?

51
00:02:56,718 --> 00:02:58,262
Pricam o pokeru.
- Kako da ne.

52
00:02:58,345 --> 00:03:00,180
ene su zle.
Ima pravo da ih kritikuje.

53
00:03:00,264 --> 00:03:02,724
Zovi, baci ili podii.
Pridika moe da saceka.

54
00:03:02,808 --> 00:03:05,06
[...]
Everything OK? Download subtitles