Preview Subtitle for Next Of Kin


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,332 --> 00:00:35,332
BRATSKA KRV

2
00:01:48,534 --> 00:01:52,534
Gornji grad, u
subotu nave*er. Zajebano mjesto.

3
00:01:53,247 --> 00:01:55,707
Jebeni selja*ki raj,ba to!

4
00:01:55,708 --> 00:01:59,168
Dovraga s ovim sranjem,idemo
gore sredit tog upka!

5
00:01:59,169 --> 00:02:03,169
چekat *emo Gatesa,
to su njegovi Ijudi.

6
00:02:16,520 --> 00:02:19,355
ao mi je to te odvajamo
od ve*ere . -
to je bilo?

7
00:02:19,356 --> 00:02:22,525
Prokleti seljak podivljao
i rastrgao dva *ovjeka u baru!

8
00:02:22,526 --> 00:02:26,526
Jednom je odvalio glavu bocom, a
drugi je bio mrtav prije nego je pao.

9
00:02:27,406 --> 00:02:30,658

to jebote uَe u tvoj narod
da tako polude,Gates?

10
00:02:30,659 --> 00:02:34,162
Ponekad narod pomalo
us*e reagira,Zimmar.

11
00:02:34,163 --> 00:02:38,163
Zna ime? -Willy Simpson.Upravitelj
kae da ga moda zna.

12
00:02:38,625 --> 00:02:42,625
Gates,dajem ti 15 minuta,a onda
ja ulazim napraviti reda,razumije!

13
00:02:50,804 --> 00:02:54,804
Hermane!-چuvajte
se!-Uvijek na oprezu.

14
00:03:07,655 --> 00:03:11,655
U kakvom je stanju, Melvine?
-Prvi su na njega povukli no.

15
00:03:11,742 --> 00:03:14,702
Dirali su mu ensku! -Pobrinut «u
se da dobije dobrog odvjetnika .

16
00:03:14,703 --> 00:03:17,664
Kvragu,u naem kraju mu
uop*e ne bi niti trebao.

17
00:03:17,665 --> 00:03:21,665
Onda ih je trebao odvu«i
ku«i i tamo ih isje*i.

18
00:03:22,379 --> 00:03:26,379
Spasio bi nas
pun kurac muka.

19
00:03:45,776 --> 00:03:49,776
Willy,ovdje Truman Gates.Smijem
li u*i da razgovaramo?

20
00:03:53,075 --> 00:03:56,953
Jesi li sam?-Da gospodine,sam sam.

21
00:03:56,954 --> 00:04:00,954
Uَi.

22
00:04:12,845 --> 00:04:16,845
چuo sam za tebe,tvoja je
obitelj iz okruga Peery.

23
00:04:19,393 --> 00:04:23,313
Da, blizu Hazarda.

24
00:04:23,314 --> 00:04:27,314
Smijem li sjesti?

25
00:04:33,866 --> 00:04:37,866
Stavit «u ove
prokletinje ovdje.

26
00:04:45,878 --> 00:04:49,878
Pa ho*e li gledati TV?

27
00:04:53,927 --> 00:04:57,927
Raspizdila me.

28
00:04:58,140 --> 00:05:02,140
Treba li ti doktor?

29
00:05:02,603 --> 00:05:05,813
Ma kakvi,bio sam ja
i u gorim sranjima.

30
00:05:05,814 --> 00:05:09,814
A gdje bi to bilo? -Rudarska
korporacija Alegonije 3.

31
00:05:23,749 --> 00:05:26,292
Okrug Harland? -Da.

32
00:05:26,293 --> 00:05:30,293
Nekada sam lovio s bra«om na
grebenu Daggot. -Znam gdje je to!

33
00:05:34,093 --> 00:05:38,093
Na tom grebenu ima
duhova. -Nemoj zezat?

34
00:05:40,432 --> 00:05:43,851
Jednom su me psi
odvukli u tu guduru.

35
00:05:43,852 --> 00:05:47,852
Nije bilo vjetra. Odjednom
je jako zahladilo.

36
00:05:48,273 --> 00:05:52,273
Psi su zavijali
kao poludjeli.

37
00:05:57,659 --> 00:05:59,659
Kao da su
razgovarali sa mrtvima.

38
00:05:59,660 --> 00:06:03,660
Tamo ima duhova.

39
00:06:05,499 --> 00:06:09,127
Dolaze po tebe Willy.

40
00:06:09,128 --> 00:06:13,128
Znam da *e neke povu*i sa
sobom,ali svejedno «e te srediti.

41
00:06:14,967 --> 00:06:18,886
Ili, moemo se zajedno
odvesti do stanice.

42
00:06:18,887 --> 00:06:22,887
Samo par momaka sa planina.

43
00:06:25,686 --> 00:06:29,686
Ima moju rije*.Znam
da se ne boji umrijeti,

44
00:06:33,027 --> 00:06:37,027
ali ovo
[...]
Everything OK? Download subtitles