Preview Subtitle for Return Of The Living Dead Iii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ26,258 --> 00Ψ00Ψ27,800
POVRATAK IVE SMRTI


2
00Ψ00Ψ27,800 --> 00Ψ00Ψ30,536
POVRATAK IVE SMRTI
III

3
00Ψ01Ψ39,799 --> 00Ψ01Ψ40,766
Oh, JohnΠ

4
00Ψ01Ψ40,867 --> 00Ψ01Ψ42,994
John, ovo je
potpukovnik Sinclair.

5
00Ψ01Ψ43,103 --> 00Ψ01Ψ45,003
- Drago mi je.
- Takoe.

6
00Ψ01Ψ45,105 --> 00Ψ01Ψ47,073
Sinclair je ovde kao
posmatra iz Vaingtona.

7
00Ψ01Ψ47,173 --> 00Ψ01Ψ48,197
Oh.

8
00Ψ01Ψ48,308 --> 00Ψ01Ψ50,606
Provela je zadnje tri godine
u istraivanjima ovog projekta

9
00Ψ01Ψ50,710 --> 00Ψ01Ψ52,678
dok nije odluila da proba
sa vaim pristupom.

10
00Ψ01Ψ52,779 --> 00Ψ01Ψ54,041
Da, uo sam za vau ideju.

11
00Ψ01Ψ54,147 --> 00Ψ01Ψ55,637
Neto o elinom kavezuΠ

12
00Ψ01Ψ55,748 --> 00Ψ01Ψ58,774
- Ekto-skelet.
- Ekto-skeletΠ

13
00Ψ01Ψ58,885 --> 00Ψ02Ψ01,649
elina struktura mi dozvoljava
kontrolu nad mrtvim jedinicama,

14
00Ψ02Ψ01,754 --> 00Ψ02Ψ04,120
i, u isto vreme,
nudi mobilnost

15
00Ψ02Ψ04,224 --> 00Ψ02Ψ06,192
kako bi napravilo od njih
visoko efikasno bio-oruje.

16
00Ψ02Ψ06,292 --> 00Ψ02Ψ08,556
Srea pa se Pentagon odluio

17
00Ψ02Ψ08,661 --> 00Ψ02Ψ10,686
da ide sa himanijim pristupom.

18
00Ψ02Ψ14,868 --> 00Ψ02Ψ23,207
Postmortem tim
u sektor 6 bio ininjeringa.

19
00Ψ02Ψ27,814 --> 00Ψ02Ψ29,247
Oh...

20
00Ψ02Ψ29,349 --> 00Ψ02Ψ32,409
Walsh, daj mi tvoju karticu.

21
00Ψ02Ψ32,519 --> 00Ψ02Ψ34,487
Izgleda da sam moju zaboravio kui.

22
00Ψ02Ψ34,587 --> 00Ψ02Ψ35,576
Nemoj da te to brine.

23
00Ψ02Ψ35,688 --> 00Ψ02Ψ36,882
Ali ono to sam ovde videla,

24
00Ψ02Ψ36,990 --> 00Ψ02Ψ38,890
izgleda da je bezbednost na
niskom stepenu.

25
00Ψ02Ψ38,992 --> 00Ψ02Ψ42,257
Pa, one budale u kongresu
zaduene za budet...

26
00Ψ02Ψ42,362 --> 00Ψ02Ψ44,796
ako neto nije za njih
onda ih nije briga.

27
00Ψ03Ψ12,292 --> 00Ψ03Ψ13,884
Boe, Julie ta to radiΠ

28
00Ψ03Ψ13,993 --> 00Ψ03Ψ15,153
Tako si otkaenaΞ

29
00Ψ03Ψ16,763 --> 00Ψ03Ψ18,128
Stani.

30
00Ψ03Ψ19,332 --> 00Ψ03Ψ21,664
Lone Ranger je stigao.

31
00Ψ03Ψ26,372 --> 00Ψ03Ψ27,566
Da li si doneoΠ

32
00Ψ03Ψ27,674 --> 00Ψ03Ψ29,699
- Rekao sam da hou, zar neΠ
- Daj mi da vidim.

33
00Ψ03Ψ30,810 --> 00Ψ03Ψ32,835
Pustio sam tatu da je trai
svuda po kui.

34
00Ψ03Ψ32,946 --> 00Ψ03Ψ33,935
Nikako nije mogao da je pronae.

35
00Ψ03Ψ35,081 --> 00Ψ03Ψ37,379
Curt, ovo je superΞ

36
00Ψ03Ψ43,723 --> 00Ψ03Ψ45,520
Kako emo ui u bazuΠ

37
00Ψ03Ψ45,625 --> 00Ψ03Ψ47,388
Nema problema,
Ja sam efov sin, sea seΠ

38
00Ψ03Ψ47,493 --> 00Ψ03Ψ48,517
Mogu bilo ta.

39
00Ψ03Ψ48,628 --> 00Ψ03Ψ51,927
Hoete li veeras do kluba
"Kill" veerasΠ

40
00Ψ03Ψ52,031 --> 00Ψ03Ψ53,362
Pozvau te kasnije.

41
00Ψ03Ψ53,466 --> 00Ψ03Ψ55,297
Da li si naao jo netoΠ

42
00Ψ03Ψ55,401 --> 00Ψ03Ψ57,562
Nita vie od onoga to
sam uo na telefonu sino.

43
00Ψ03Ψ57,670 --> 00Ψ03Ψ59,501
Veliki test, ili ta ve,

44
00Ψ03Ψ59,606 --> 00Ψ04Ψ01,335
- Poinje u 6Ψ00.
- Kakav testΠ

45
00Ψ04Ψ01,441 --> 00Ψ04Ψ03,375
Nema testa,
Mindy, briiΞ

46
00Ψ04Ψ04,544 --> 00Ψ04Ψ05,340
Boe, to je tako okrutno.

47
00Ψ04Ψ05,445 --> 00Ψ04Ψ08,539
Sigurna sam da tamo seku
ivotinje ili ta ve.

48
00Ψ04Ψ08,648 --> 00Ψ04Ψ10,377
Koliko je satiΠ

49
00Ψ04Ψ10,483 --> 00Ψ04Ψ12,974
- Sada je 5Ψ30.
- 5Ψ30Π

50
00Ψ04Ψ13,086 --> 00Ψ04Ψ15,111
H
[...]
Everything OK? Download subtitles