Preview Subtitle for Return Of The Living Dead Iii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,631 --> 00:00:12,731
Na verzi Return of the living dead III, Full Uncut version pأe*asoval
Hlawoun

2
00:00:25,200 --> 00:00:31,000
Nیvrat oivlكch mrtvol III

3
00:01:36,240 --> 00:01:38,800
Johne, tohle je
podplukovnk Sinclairovی.

4
00:01:39,000 --> 00:01:40,480
- T m.
- I m t.

5
00:01:40,680 --> 00:01:43,280
Sinclairovی je pozorovatel
z Washingtonu.

6
00:01:43,480 --> 00:01:45,160
Studovala projekt

7
00:01:45,160 --> 00:01:47,720
skoro 3 roky.

8
00:01:47,920 --> 00:01:50,440
To vy jste doporu*ili
ocelovou klec, ne?

9
00:01:51,120 --> 00:01:52,560
Na vnj kostru.

10
00:01:52,720 --> 00:01:53,640
Vnj kostru?

11
00:01:53,840 --> 00:01:56,360
Kontroluje to pohyb mrtvol,

12
00:01:56,560 --> 00:02:00,160
ne vytvoأme efektivn zbran.

13
00:02:01,640 --> 00:02:05,800
Natst Pentagon vybral
lidtj metody.

14
00:02:09,520 --> 00:02:12,360
-- Postmortal tكm *ekی v sektoru 6.--

15
00:02:13,400 --> 00:02:17,480
-- Postmortal tكm *ekی v sektoru 6. --

16
00:02:23,200 --> 00:02:27,920
Pؤj*te mi prosm kartu.
Asi jsem si ji zapomnl doma.

17
00:02:28,080 --> 00:02:32,120
Netrapte se,
bezpe*nost tady nehraje یdnou roli.

18
00:02:32,320 --> 00:02:34,120
Nی rozpo*et se snil

19
00:02:34,320 --> 00:02:38,440
pأi*innm kongresu.
Podle nich by to tady vؤbec nemlo existovat.

20
00:03:04,440 --> 00:03:05,520
Julia, co to dlی?

21
00:03:05,720 --> 00:03:07,320
Spیl se.

22
00:03:11,240 --> 00:03:12,120
Tvؤj hoch je tady.

23
00:03:17,960 --> 00:03:18,760
Mی to?

24
00:03:18,960 --> 00:03:21,200
- Jasn, e jo.
- Uka.

25
00:03:22,640 --> 00:03:25,680
Pomیhal jsem otci pأi hledیni.
Bezإspn...

26
00:03:26,440 --> 00:03:28,640
Curte, to je nیdhernـ!

27
00:03:34,640 --> 00:03:36,000
A co ochranka?

28
00:03:36,200 --> 00:03:38,760
یdnك problـm.
Jsem pأece syn majitele.

29
00:03:39,960 --> 00:03:40,720
Tak jdeme

30
00:03:40,720 --> 00:03:42,400
Ve*er do klubu, nebo ne?

31
00:03:42,400 --> 00:03:43,800
Zavolیm ti pozdji.

32
00:03:44,000 --> 00:03:45,600
Mی pro m jet nco?

33
00:03:45,760 --> 00:03:50,320
Nic vc.
Velkك test za*nی za 6 hodin.

34
00:03:50,520 --> 00:03:53,720
- Jakej test?
- یdnej test, Mindy, zmizni u.

35
00:03:54,240 --> 00:03:58,320
To je hroznـ.
Vsadm se, e tكraj zvأata.

36
00:03:58,480 --> 00:03:59,840
Kolik je hodin?

37
00:04:00,280 --> 00:04:01,000
5:30.

38
00:04:01,240 --> 00:04:04,800
5:30?
Poj skautku nechci to zmekat.

39
00:04:49,480 --> 00:04:51,880
Podle pأedbnكch vكsledkؤ,

40
00:04:52,080 --> 00:04:55,600
by ml bكt Trioxin إ*innك.

41
00:04:56,200 --> 00:04:57,760
Ur*it, plukovnku.

42
00:05:02,000 --> 00:05:05,360
Vy jste *len tكmu,
zodpovdnـho za Trioxin, ne?

43
00:05:05,560 --> 00:05:06,960
Sprیvn.

44
00:05:07,200 --> 00:05:08,280
Pouili isme Trioxin,

45
00:05:08,480 --> 00:05:11,440
na zni*en pole marihuany v 1969.

46
00:05:11,480 --> 00:05:14,160
Nemli jsme ani pأedstavu o jeho
speciیlnch vlastnostech.

47
00:05:14,160 --> 00:05:17,800
Dokیe oivit mrtvـ.
Nanetst, jedinـ co mؤeme udlat,

48
00:05:17,800 --> 00:05:20,200
je zavأt je do tchto sudؤ,

49
00:05:20,200 --> 00:05:23,840
protoe neexistuje jinی monost
jak je zni*it...

50
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles