Preview Subtitle for Sexes


If preview looks OK then Download subtitles


3
00:00:50,958 --> 00:00:54,741
Neko je jednom rekao
da dve polovine ine celo.

4
00:00:57,713 --> 00:01:02,954
A kada dve polovine ponu da žive
zajedno, to ini celu jednu gomilu stvari.

5
00:01:05,135 --> 00:01:10,252
'De si bila, šta si radila?
-Kupila sam kafu i novine,

6
00:01:10,431 --> 00:01:14,676
ali mislim da je sada važnije
pitanje: Šta si ti radio?

7
00:01:14,850 --> 00:01:17,934
Napravio sam sebi prostora.
-Da, vidim.

8
00:01:18,103 --> 00:01:22,562
Treba mi prostora za poslovne papire
i te stvari, znaš... Je l' to u redu?

9
00:01:22,731 --> 00:01:27,191
Da, naravno. Samo...
Blokirao si vrata od kupatila.

10
00:01:27,360 --> 00:01:29,399
Da, ali imaš još jedna. Kome
trebaju dvoja vrata na kupatilu?

11
00:01:29,570 --> 00:01:33,566
Meni. Meni, onoj koja voli
svoja dvoja vrata od kupatila.

12
00:01:33,739 --> 00:01:36,775
Šta e ti dvoja vrata?
-Pa, znaš, ponekad žurim,

13
00:01:36,950 --> 00:01:42,824
pa je brže da izaem tuda i tuda mogu da
pobegnem, u sluaju da... -U sluaju da šta?

14
00:01:42,996 --> 00:01:46,578
U sluaju da silovatelj ue kroz prozor.
Vidim ga u ogledalu i ping! nema me.

15
00:01:46,749 --> 00:01:50,331
Kol'ko pingova
u jednom kupatilu...

16
00:01:51,211 --> 00:01:56,251
Bie ovako samo dok ne preuzmemo onaj
stan pored i ne preselimo stvari tamo.

17
00:01:56,423 --> 00:01:59,755
Hoe li se to dogoditi u roku
od pet minuta, molim te, Bože?

18
00:01:59,925 --> 00:02:03,091
Krajem sledee nedelje...

19
00:02:04,179 --> 00:02:08,175
O! ao, Piti. U emu je problem?
To su samo kutije, je l' da?

20
00:02:10,350 --> 00:02:14,216
Biljka. ovek je doneo
živu biljku u moj stan.

21
00:02:14,394 --> 00:02:17,015
Biljkama se ne bavim.
Ubijem sve što unesem tamo.

22
00:02:17,188 --> 00:02:21,434
Složila si se sa useljavanjem i tip
se uselio. -Ali on preuzima itave oblasti.

23
00:02:21,608 --> 00:02:24,098
Zato ja nikada nisam
živela sa muškarcem.

24
00:02:24,277 --> 00:02:27,858
I zato što želim da ih nema sat vremena
posle vrhunca. -Puštaš ih da ostanu ceo sat?

25
00:02:28,029 --> 00:02:32,192
Iznenadila bi se koliko ih je spremno
na još jednom posle krae dremke.

26
00:02:32,366 --> 00:02:36,149
A nema zidova, znate. im uem
u kuu, nabije mi se u facu sa,

27
00:02:36,327 --> 00:02:40,573
"Gde si bila? Koga si upoznala?
Šta si saznala?"

28
00:02:40,747 --> 00:02:44,874
Saznala sam da mi treba vremena
da se izduvam. Da budem sama.

29
00:02:45,042 --> 00:02:49,121
Ali Keri, nešto e morati da se
izmeni. Veze su naporne.

30
00:02:49,295 --> 00:02:55,170
O, devojke, nedostaje mi da uem
u stan i da nema nikoga i da je tiho.

31
00:02:55,341 --> 00:03:02,798
Da mogu da radim stvari koje
radim kad sam sasvim sama.

32
00:03:02,972 --> 00:03:07,975
Da masturbiraš? -Moje TPN.
Tajno ponašanje nasamo.

33
00:03:08,142 --> 00:03:11,641
Napravim gomilu krekera.
Namažem ih džemom od groža.

34
00:03:11,812 --> 00:03:14,895
Jedem ih stojeki u kuhinji
i itam modne asopise.

35
00:03:15,064 --> 00:03:18,728
Zašto stojeki? -Ne znam,
uvrnuto je, ali je super.

36
00:03:18,900 --> 00:03:21,188
Ja volim da namažem
ruke vazelinom

37
00:03:21,360 --> 00:03:25,060
i da navuem one "Borgeze" rukavice
za pakovanje i gledam vesti.

38
00:03:25,238 --> 00:03:28,025
Pre nego što sam se udala,
prouavala sam pore

39
00:03:28,199
[...]
Everything OK? Download subtitles