Preview Subtitle for Dororo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,730 --> 00:00:40,610
Kentei godina 3048

2
00:00:40,610 --> 00:00:47,440
U najisto*nijoj zemlji na kontinentu,

3
00:00:47,440 --> 00:00:53,690
rat je trajao ve« decenijama.

4
00:01:18,200 --> 00:01:19,380
Hej!

5
00:01:50,820 --> 00:01:52,030
Gospodaru Daigo.

6
00:01:52,030 --> 00:01:54,040
Gospodaru Daigo!

7
00:01:54,040 --> 00:01:55,980
Morate prvo da se zale*ite.

8
00:01:55,980 --> 00:01:57,310
Nema potrebe.

9
00:02:38,590 --> 00:02:42,620
ثuo sam da je samurai koji je
isklesao ove demonske statue...

10
00:02:42,620 --> 00:02:46,620
...umro uasnom smr«u nakon toga.

11
00:02:49,830 --> 00:02:51,190
Koliko ih je?

12
00:02:52,180 --> 00:02:55,240
چetrdesetosam.

13
00:02:56,660 --> 00:03:02,660
Ovo je odgovaraju«e mesto za
moj najcrnji momenat u ivotu.

14
00:03:07,350 --> 00:03:09,060
Glavni Sveteni*e.

15
00:03:09,290 --> 00:03:12,660
Pozajmi«u ovo mesto za ve*eras.

16
00:03:15,510 --> 00:03:26,080
Moli«u se boanskoj svetlosti da
vas zatiti, Gospodaru Kagemitsu.

17
00:03:30,710 --> 00:03:35,350
Hram Pakla

18
00:03:47,970 --> 00:03:50,680
Moj...

19
00:03:50,680 --> 00:03:54,670
...otac je poginuo u ovom ratu...

20
00:03:54,670 --> 00:04:00,370
...kao i moji mlaَi i stariji brat...
Izgubili su u ratu sa Kanajamom.

21
00:04:00,790 --> 00:04:04,930
Ako se ovako nastavi,
Kanajama «e nas istrebiti.

22
00:04:04,930 --> 00:04:08,410
i naa Daigo loza «e...

23
00:04:08,410 --> 00:04:11,820
Nestati!

24
00:04:12,200 --> 00:04:15,950
Sve to zbog glupog
oguna!

25
00:04:17,190 --> 00:04:21,400
Kunem se...

26
00:04:21,400 --> 00:04:25,860
da «u poklati Kajaname svojim rukama!

27
00:04:29,770 --> 00:04:32,680
Vi koji ivite u tami!

28
00:04:32,680 --> 00:04:35,360

ta elite?

29
00:04:35,360 --> 00:04:37,550
Da li elite da oivite?

30
00:04:37,750 --> 00:04:40,020
Ili rtvu?

31
00:04:40,320 --> 00:04:41,910

ta elite?

32
00:04:42,780 --> 00:04:46,040
Da«u vam sve to poelite.

33
00:04:47,010 --> 00:04:49,190
U zamenu za to...

34
00:04:50,410 --> 00:04:53,000
...dajte meni Daigou Kagemitsuu,

35
00:04:53,230 --> 00:04:56,450
...mo« da pobedim svog zakletog
neprijatelja!

36
00:04:58,530 --> 00:04:59,370
Ne...

37
00:05:02,570 --> 00:05:04,890
Mo« da vladam svetom.

38
00:05:05,100 --> 00:05:07,500
Dajte mi svet!

39
00:05:17,510 --> 00:05:19,790
Telo...

40
00:05:19,790 --> 00:05:21,970
Tvog...

41
00:05:21,970 --> 00:05:23,560
Deteta.

42
00:05:23,560 --> 00:05:25,100
Mog...

43
00:05:26,070 --> 00:05:28,030
Deteta?

44
00:05:30,920 --> 00:05:34,000
Demonu!

45
00:05:34,420 --> 00:05:39,570
Istina je
da «e se moja ena uskoro poroditi.

46
00:05:39,570 --> 00:05:42,940
Da li mi traite da ga vama predam?

47
00:05:42,970 --> 00:05:44,390
Onda...

48
00:05:45,020 --> 00:05:46,830
Svet...

49
00:05:47,340 --> 00:05:48,760
...«ete mi dati?

50
00:05:49,640 --> 00:05:51,470
Tvoje...

51
00:05:51,920 --> 00:05:53,520
Dete.

52
00:05:57,360 --> 00:06:00,290
Onda «ete ga imati.

53
00:06:02,920 --> 00:06:04,220
چetrdesetosam...

54
00:06:05,420 --> 00:06:08,410
delova tela mog sina.

55
00:06:09,770 --> 00:06:13,200
Podelite ih meَusobno!

56
00:06:16,340 --> 00:06:19,480
Pokaite mi znak vaeg obe«anja!

57
00:06:
[...]
Everything OK? Download subtitles