Preview Subtitle for Day Shift


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:36,887 --> 00:01:38,843
Spreek 'n boodschap in.

2
00:01:39,007 --> 00:01:42,682
Mark, dit is Kerry Weaver.
Neem even op.

3
00:01:42,847 --> 00:01:48,160
Er is 'n probleempje. Neal Hansens
schoonmoeder is overleden.

4
00:01:48,327 --> 00:01:51,842
Het antwoord is nee.
Ik kom niet werken.

5
00:01:52,847 --> 00:01:58,080
Z'n schoonmoeder laat me koud.
Ik heb er drie nachten op zitten.

6
00:01:59,327 --> 00:02:04,162
Zeg maar dat ik niet kom
en geef die dienst aan Doug Ross.

7
00:02:04,327 --> 00:02:06,682
Hij kan 't geld gebruiken.

8
00:02:06,847 --> 00:02:09,156
Hoe komt ie nou aan 'n whiplash?

9
00:02:09,327 --> 00:02:12,922
Geen fractuur of luxatie.
Wervels liggen goed.

10
00:02:13,087 --> 00:02:16,159
Er is wel
'n gespiegelde cervicale lordose...

11
00:02:16,327 --> 00:02:21,447
die wijst op acuut letsel
van de cervicale ligamenten.

12
00:02:21,607 --> 00:02:26,158
Nu barst ik helemaal van de koppijn.
Kan dat niet wat sneller?

13
00:02:26,327 --> 00:02:28,841
Die kraag staat je erg goed.

14
00:02:30,407 --> 00:02:33,046
Gewaagd, en toch sereen.

15
00:02:34,727 --> 00:02:37,799
Een Pakistaanse taxichauffeur
raakte me van achteren.

16
00:02:38,167 --> 00:02:40,078
Die vent spreekt geen woord Engels.

17
00:02:40,247 --> 00:02:43,080
En op z'n vergunning staat
de naam Krupf.

18
00:02:43,327 --> 00:02:46,046
Dat is toch 'n Duitse naam?

19
00:02:46,247 --> 00:02:48,442
Mag ik je schoenen lenen?

20
00:02:48,607 --> 00:02:50,563
Je schoenen, de mijne zijn doorweekt.

21
00:02:50,727 --> 00:02:55,084
Ik loop wel gewoon
op m'n blote voeten door de regen.

22
00:02:56,247 --> 00:02:59,557
Over die dienst...
- Laat maar zitten.

23
00:02:59,727 --> 00:03:02,321
Ik doe drie nachtdiensten
achter elkaar...

24
00:03:02,487 --> 00:03:06,446
ga vanochtend om acht uur
naar Rachel in Milwaukee...

25
00:03:06,607 --> 00:03:09,565
en Jen heeft zich weer 's vergist.

26
00:03:09,727 --> 00:03:14,084
Rachel blijkt met de kabouters
op kamp te zijn.

27
00:03:14,247 --> 00:03:20,083
Dus ik kon weer terug: drie\nalf uur
in de regen op de snelweg.

28
00:03:20,247 --> 00:03:26,720
En hier ben ik: Fris en vol energie
om weer aan de slag te gaan.

29
00:03:28,127 --> 00:03:30,436
Heb je vanavond dienst?

30
00:03:30,727 --> 00:03:32,718
God behoede je.

31
00:04:23,327 --> 00:04:26,399
Wat doen die mensen hier?
- Geen bedden.

32
00:04:26,567 --> 00:04:29,923
Heb je dienst?
- Nee, ik zie straks m'n advocaat.

33
00:04:30,087 --> 00:04:33,636
Ene Peter Kreidman kan pas
na half acht.

34
00:04:33,807 --> 00:04:35,638
Kan je dat verzetten?

35
00:04:35,807 --> 00:04:42,645
Hansen kan niet, Doug heeft 'n whiplash,
Benton zit op Chirurgie. We zitten krap.

36
00:04:42,807 --> 00:04:48,165
Sorry, maar Chloe vecht de adoptie aan.
Ik moet er echt heen.

37
00:04:48,327 --> 00:04:51,637
Fijn dat ik je nog tref.
- Ga jij ook weg?

38
00:04:51,807 --> 00:04:54,162
1 4 uur gewerkt.
- Ik drie nachten.

39
00:04:54,327 --> 00:04:58,161
Ik moet dit rapport bij de Ziekenuisraad
presenteren.

40
00:04:58,327 --> 00:05:02,639
De voorbereiding is knudde.
Dat kost me 'n hele avond.

41
00:05:02,807 --> 00:05:05,640
Echt prutswerk.
- Ik heb 't voorbereid.

42
00:05:05,807 --> 00:05:08,640
Als ik kla
[...]
Everything OK? Download subtitles