Preview Subtitle for Easy Rider


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:11,000 --> 00:00:14,025
Gomila luَaka, *ovje*e!

2
00:00:15,068 --> 00:00:18,405
Paradiranje bez dozvole?
چovje*e!

3
00:00:43,645 --> 00:00:45,731

to sam sada napravio?

4
00:00:50,111 --> 00:00:53,136

to «u sada raditi?

5
00:00:55,952 --> 00:00:57,829
U, moja glava...

6
00:01:01,271 --> 00:01:07,112
Dobro, George, to «e sada?
Obe«ao si ovim ljudima...

7
00:01:07,425 --> 00:01:11,179
Obe«ao si im,
obe«ao si...

8
00:01:14,725 --> 00:01:18,584
Hej, lake malo!
Probudio si mi prijatelja!

9
00:01:21,818 --> 00:01:24,529
ao mi je.
Nisam shvatio...

10
00:01:26,407 --> 00:01:28,701
Nisam obratio panju.

11
00:01:34,333 --> 00:01:35,793
Moja glava...

12
00:01:37,149 --> 00:01:40,695
Ako ne zauti,
ne«e imati glavu!!

13
00:01:58,947 --> 00:02:00,929
Probudili ste se, g. Hanson?

14
00:02:00,512 --> 00:02:03,119
Bit «e vam bolje sada.

15
00:02:07,291 --> 00:02:09,064
Hvala ti, Bob.

16
00:02:13,340 --> 00:02:16,886
Izgleda da sam stvarno pretjerao sino«?

17
00:02:16,678 --> 00:02:19,285
Mora da sam se dobro proveo.

18
00:02:20,328 --> 00:02:22,518
Samo kada bih se sjetio...

19
00:02:27,316 --> 00:02:30,445
چuj, da nema moda koju pljugu?

20
00:02:29,819 --> 00:02:32,948
Vi, ivotinje, niste dovoljno
pametni da se igrate s vatrom.

21
00:02:32,322 --> 00:02:37,329
U redu je, Bob, ovo su dobri momci.
Moe im dati cigaretu.

22
00:02:40,770 --> 00:02:42,648
Hvala, gospodine.

23
00:02:45,777 --> 00:02:48,071
Imate li ibicu?
-Da.

24
00:02:59,857 --> 00:03:01,317
Ispri*avam se...

25
00:03:01,734 --> 00:03:05,280
zna, zbog nesporazuma.
-U redu je.

26
00:03:04,654 --> 00:03:10,599
Nisam pogreno razumio.
Svi smo ovdje u istom kavezu.

27
00:03:11,538 --> 00:03:15,710
Ti si sigurno neki vaan lik,
zna, dobro se odnose prema tebi.

28
00:03:14,980 --> 00:03:16,649
Lik?

29
00:03:17,379 --> 00:03:20,195

to mu to zna*i "lik"?
Kao, liker od ananasa?

30
00:03:21,968 --> 00:03:23,011
Ne, ne...

31
00:03:22,906 --> 00:03:31,563
"Lik" zna*i, kao, dobra osoba.
Normalna osoba.

32
00:03:30,416 --> 00:03:34,170
Vi de*ki ne izgledate
kao da ste iz ovih krajeva.

33
00:03:34,379 --> 00:03:38,238
Sre«a vaa to sam ja ovdje
da ne upadnete u guvu...

34
00:03:37,508 --> 00:03:38,968
Guvu?

35
00:03:38,760 --> 00:03:39,698
Pa...

36
00:03:40,741 --> 00:03:48,563
Ovdje se odrava neto kao,
"Uljepajmo Ameriku, veselo, sa karama".

37
00:03:46,999 --> 00:03:50,962
Svi se trude
izgledati kao Yul Brinner.

38
00:03:50,962 --> 00:03:59,515
Koristili su zahrَale ilete na zadnja dva
hipija. Nisam bio prisutan da ih zatitim.

39
00:03:58,680 --> 00:04:01,288
Vidite, ja sam...

40
00:04:02,644 --> 00:04:07,650
Ja sam odvjetnik.
Radio sam za ACLU.

41
00:04:06,607 --> 00:04:08,067
George Hanson?

42
00:04:11,613 --> 00:04:14,429
چuj, moe li nas izvu«i odavde?

43
00:04:16,828 --> 00:04:20,374
چini mi se da bih mogao,
ako niste nekoga ubili.

44
00:04:21,208 --> 00:04:23,816
Barem ne nekog bijelca.

45
00:04:28,092 --> 00:04:33,203
25$ kazne nije loe.
Bez ileta, kui?

46
00:04:32,264 --> 00:04:34,245
Vrlo guba, George.
Hvala ti.

47
00:04:33,933 --> 00:04:35,914
Vrlo guba?
Vrlo guba...

48
00:04:35,601 --> 00:04:39,252
Vidite? Kladim se da vama
to nit
[...]
Everything OK? Download subtitles