Preview Subtitle for Fright Night


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,604 --> 00:00:06,606
аах!

2
00:00:13,196 --> 00:00:16,616
Неее!!

3
00:00:16,616 --> 00:00:17,233
Назад!

4
00:00:22,238 --> 00:00:23,873
Ние чупим прозорците,

5
00:00:23,873 --> 00:00:25,875
и светлината на слънцето изгря.

6
00:00:25,875 --> 00:00:27,994
И там вътре стана голям взрив.

7
00:00:27,994 --> 00:00:29,629
AAх!

8
00:00:29,629 --> 00:00:31,631
Това беше то.

9
00:00:34,134 --> 00:00:36,136
Правилно,Чарлс...

10
00:00:36,541 --> 00:00:38,429
Какво всъщност стана?

11
00:00:39,222 --> 00:00:41,474
Джери Дъндридж беше сериен убиец,

12
00:00:42,075 --> 00:00:43,258
поклонник на войната,
похитител.

13
00:00:43,259 --> 00:00:45,060
Той отвлече
моята приятелка Ейми

14
00:00:45,061 --> 00:00:47,429
и моя приятел Ед Томсън,

15
00:00:47,430 --> 00:00:49,314
и това разви
моя механизъм за защита

16
00:00:49,315 --> 00:00:51,150
което ме накара
да си представя

17
00:00:51,151 --> 00:00:52,986
че той беше вампир.

18
00:00:53,570 --> 00:00:56,773
И Джери Дъндридж беше
вампир?

19
00:00:56,773 --> 00:00:58,825
Не.Няма такова нещо.

20
00:00:59,442 --> 00:01:01,194
Откъде знаеш?

21
00:01:01,194 --> 00:01:04,114
Защото вампирите
не съществуват.

21
00:01:05,194 --> 00:01:11,114
НОЩТА НА УЖАСА ЧАСТ 2

22
00:01:15,091 --> 00:01:16,342
Не мога да повярвам
докторе.

23
00:01:16,976 --> 00:01:18,228
Искам да кажа, 3 години...

24
00:01:18,228 --> 00:01:20,096
И добра терапия.

25
00:01:20,099 --> 00:01:21,900
Чарли,
какво чувстваш сега?

26
00:01:21,931 --> 00:01:23,816
Малко... се страхувам.

27
00:01:23,817 --> 00:01:25,068
От вампири?

28
00:01:25,068 --> 00:01:26,319
Не. Да бъда честен,

29
00:01:26,936 --> 00:01:29,404
Мисля че се страхувам
да намеря Питър Винсънт.

30
00:01:29,405 --> 00:01:32,608
Да,защото двама твърдят,
че виждат едно и също.

31
00:01:32,609 --> 00:01:33,827
Тревожно, но...

32
00:01:33,827 --> 00:01:35,879
Не. Аз знам една групова хипноза
която може да помогне.

33
00:01:35,879 --> 00:01:37,113
Не и това.

34
00:01:37,747 --> 00:01:39,615
Не. Той уби
най-добрия ти приятел.

35
00:01:39,616 --> 00:01:41,500
и твърди че
е при самоотбрана,

36
00:01:41,501 --> 00:01:43,369
все пак той още се чувства
виновен за него.

37
00:01:44,003 --> 00:01:45,255
Ние трябва да
сложим край на това.

38
00:01:45,255 --> 00:01:47,756
Той звъня няколко пъти.
Но аз никога не отговарях.

39
00:01:47,757 --> 00:01:49,625
Може би трябва да.

40
00:01:49,626 --> 00:01:50,259
глупости.

41
00:01:50,260 --> 00:01:52,127
Всички сме глупави,
Чарли.

42
00:01:52,128 --> 00:01:53,346
Виж, погледни този мъж.

43
00:01:53,346 --> 00:01:55,214
Сложи скоро край на тези неща.

44
00:01:55,215 --> 00:01:58,100
Запомни: неговите методи
не могат да наранят никой.

45
00:01:58,101 --> 00:01:59,135
Не могат.

46
00:02:42,228 --> 00:02:43,446
Ауч!

47
00:02:50,620 --> 00:02:53,705
Ха ха ха !!!!!

48
00:02:53,706 --> 00:02:56,208
Нощта на ужаса!

49
00:02:56,209 --> 00:02:57,460
Добър вечер.

50
00:02:58,094 --> 00:02:59,711
Знам какво
ще си кажете:

51
00:02:59,712 --> 00:03:01,598
Това е
само филм, нали?

52
00:03:02,215 --> 00:03:03,815
Грешите.

53
00:03:03,816 --> 00:03:06,252
Злото е могъщо.

54
00:03:06,870 --> 00:03:08,737
Чудовищата са истински.

55
00:03:08,738 --> 00:03:11,673
Тях силата на тъмнината
позволява да работят навсякъде.

56
00:03:11,674 --> 00:03:12,925
Сега, аз знам.

57
00:03:12,926 --> 00:03:15,928
Видях грозното
лице

58
00:03:15,929 --> 00:03:17,
[...]
Everything OK? Download subtitles