Preview Subtitle for It S Like You Know


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,189 --> 00:00:01,012
Ranije u ''Grey's anatomy''...

2
00:00:01,290 --> 00:00:02,442
Ja sam George.

3
00:00:02,521 --> 00:00:06,365
Upoznali smo se na zabavi. Imala si crnu haljinu,
sandale, pojas.. prorez sa strane

4
00:00:06,365 --> 00:00:09,014
Sviَa mi se cimerica jos od prvog dana..

5
00:00:09,344 --> 00:00:15,539
Ona je predivna, zna to? Tko je Thatch?
- Moj tata. Thatcher. Nikada ne pri*a o njemu.

6
00:00:15,771 --> 00:00:19,969
Drago mi je da si se doselila. - Oh, doselila se
kod tebe? - Nije ti rekla?

7
00:00:20,220 --> 00:00:25,087
I sada znam, da kada uَem u svoju spava«u sobu...
Vidjet «u da me ena vara sa Markom...

8
00:00:25,349 --> 00:00:27,137
mojim najboljim prijateljem.

9
00:00:32,183 --> 00:00:36,969
Nakon ozbiljnog razmiljanja...
i mnogih neprospavanih no«i, odlu*ila sam


10
00:00:38,723 --> 00:00:41,190
da nema odrastanja.

11
00:00:53,370 --> 00:00:59,878
Kre«emo dalje.. Odselimo se. Odemo
od svojih obitelji.. i stvorimo svoju.


12
00:01:01,798 --> 00:01:02,974
Oh, ne

13
00:01:30,652 --> 00:01:31,664
Halo?

14
00:01:32,475 --> 00:01:33,849
Ne. Dr. Burke.

15
00:01:36,798 --> 00:01:38,034
Da.

16
00:01:42,004 --> 00:01:43,507
Da, re«i «u joj.

17
00:01:48,320 --> 00:01:49,881
To je bio tvoj stanodavac.

18
00:01:50,583 --> 00:01:53,676
eli da zna da je mala poplava u tvom stanu.

19
00:01:54,725 --> 00:01:56,536
Tvom drugom stanu.

20
00:01:57,993 --> 00:02:01,382
Ali osnovne nesigurnosti, osnovni strahovi

21
00:02:01,974 --> 00:02:05,165
i sve stare rane
samo rastu u nama


22
00:02:05,318 --> 00:02:06,585
Iscrpljena sam.

23
00:02:07,021 --> 00:02:08,009
I ja isto.

24
00:02:08,209 --> 00:02:10,915
I ba kada pomislimo
da su nas ivot i okolnosti


25
00:02:11,165 --> 00:02:15,016
prisilile da zapravo, jednom zauvijek
postanemo odrasli...


26
00:02:15,051 --> 00:02:18,478
Cijelu no« sam se troila u deurnoj
sobi. Koji je tvoj razlog?

27
00:02:18,835 --> 00:02:22,227
Mama ti kae
neto takvo


28
00:02:22,436 --> 00:02:23,178
Mama!

29
00:02:23,311 --> 00:02:26,657
Kaem ti, zbog tog *ovjeka
predem kao ma*ka

30
00:02:26,821 --> 00:02:27,664
Mama!

31
00:02:27,819 --> 00:02:30,133
kad me ne tjera
da reim kao tigar

32
00:02:30,280 --> 00:02:31,226
Prekini!

33
00:02:32,884 --> 00:02:35,705
A moj mu se pita zato vie
nisam zainteresirana za njega

34
00:02:35,789 --> 00:02:37,695
...ili jo gore, neto takvo.

35
00:02:37,852 --> 00:02:40,385
Da ima imalo muda

36
00:02:40,561 --> 00:02:42,090
sam bi otiao.

37
00:02:42,341 --> 00:02:45,728
Ali ne, on se pravi blesav.

38
00:02:45,875 --> 00:02:47,475
چeka da ga ja otjeram.

39
00:02:47,700 --> 00:02:55,191
Doَem ku«i sa ugrizom na ramenu, kao
napaljena tinejَerica,
to, *injenica, i jesam ovih dana.

40
00:02:56,225 --> 00:02:57,842
I to Tacher napravi..?

41
00:02:58,449 --> 00:03:00,195
Pravi se da ne vidi!

42
00:03:01,510 --> 00:03:04,666
Postanemo ve«i, postanemo vii, stariji

43
00:03:05,091 --> 00:03:08,861
ali najve«im djelom jo smo uvijek djeca

44
00:03:09,072 --> 00:03:12,521
Tr*karamo po igralitu,
o*ajni*ki se trudimo uklopiti


45
00:03:12,664 --> 00:03:17,478
Zna, on se po
[...]
Everything OK? Download subtitles