Preview Subtitle for Greys Anatomy S03e02 I Am A Tree


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,496 --> 00:00:03,453
Wat voorafging:

2
00:00:03,581 --> 00:00:06,333
Je gaat naar Mercy West?
- Ik moet wel.

3
00:00:06,459 --> 00:00:08,001
Geef me m'n man terug.

4
00:00:08,127 --> 00:00:11,294
Hoofd?
- Je weet wel, de grote baas.

5
00:00:11,422 --> 00:00:15,669
Je examen is over twee weken.
Je moet elke minuut studeren.

6
00:00:15,802 --> 00:00:19,965
We zouden alles delen.
En onze trouwplannen dan?

7
00:00:20,098 --> 00:00:22,387
Het is niet zeker
dat je geheugen terugkomt.

8
00:00:22,517 --> 00:00:25,352
Een man in m'n huis?
- Het spijt me zo.

9
00:00:25,478 --> 00:00:27,934
Nu wil ik een kind, en dan lukt het niet.

10
00:00:28,064 --> 00:00:32,144
Ze zakt weg.
- We hebben er alles aan gedaan.

11
00:00:41,536 --> 00:00:44,822
Chirurgen raken nooit uitgeleerd.

12
00:00:44,956 --> 00:00:50,580
Bij elke patint, elk symptoom,
elke operatie word je getoetst.

13
00:00:50,712 --> 00:00:56,667
Steeds weer laat je zien wat je weet.
En hoeveel je nog te leren hebt.

14
00:00:56,801 --> 00:01:03,884
Hoe behandel je 'n pancreas divisum?
- Mag ik nu ook nog geen koffie halen?

15
00:01:04,017 --> 00:01:07,600
Wat weerhoudt je?
- Ik ben er te moe voor.

16
00:01:07,729 --> 00:01:11,679
Met een sfincterotomie.
- Het is jouw beurt niet.

17
00:01:11,817 --> 00:01:14,105
Jammer dat O'Malley dit mist.

18
00:01:14,236 --> 00:01:19,063
Wij hebben Callies kaarten, maar...
- George heeft Callie.

19
00:01:19,199 --> 00:01:24,075
Wat veroorzaakt vaak diarree
bij ziekenhuispatinten?

20
00:01:24,204 --> 00:01:29,032
Rotavirus. Nee, salmonella.
- Bij ziekenhuispatinten.

21
00:01:29,167 --> 00:01:32,951
De voornaamste oorzaak
van diarree is CD.

22
00:01:33,088 --> 00:01:38,711
Dat kan megacolon veroorzaken,
darmperforatie, sepsis en de dood.

23
00:01:38,844 --> 00:01:41,169
Daar is Susan aan overleden.

24
00:01:45,142 --> 00:01:47,265
Redt ze het een beetje?

25
00:01:47,394 --> 00:01:51,973
Ze is er kapot van.
- Susan was 'n soort moeder voor haar.

26
00:01:52,107 --> 00:01:56,354
En geen slechte ook.
- Gaat ze naar het ziekenhuis?

27
00:01:56,487 --> 00:02:01,528
Eerst 't ziekenhuis, dan de begrafenis,
daarna het examen.

28
00:02:01,658 --> 00:02:05,193
Het gaat prima,
laat haar nou maar met rust.

29
00:02:05,329 --> 00:02:08,116
Wat zit er in de carotisschede?

30
00:02:08,248 --> 00:02:13,919
De carotis interna, de jugularis interna
en de nervus vagus.

31
00:02:14,046 --> 00:02:16,798
Nu een moeilijke.

32
00:02:16,924 --> 00:02:20,922
Wat is dit?
- Wat bedoel je?

33
00:02:22,763 --> 00:02:27,472
Die is net gekomen.
- Je bent aangenomen in 't Mercy West.

34
00:02:27,601 --> 00:02:30,092
Ik moet nog wel examen doen.

35
00:02:30,229 --> 00:02:35,354
Je weet toch wat dit betekent?
Je gaat naar het Mercy West.

36
00:02:35,484 --> 00:02:41,238
Webber weet het nog niet.
- Die zal het heus wel begrijpen.

37
00:02:41,365 --> 00:02:47,867
Kleinschaliger. Minder assistenten.
Minder afleiding, meer operaties.

38
00:02:47,997 --> 00:02:54,498
En als ik vraag hoe het op je werk was,
kun je me iets nieuws vertellen.

39
00:03:23,741 --> 00:03:28,119
Ik weet dat dit een vreselijke dag
voor je is.

40
00:03:28,246 --> 00:03:30,653
Ik wil maar 鳬n ding zeggen.

41
00:03:31,9
[...]
Everything OK? Download subtitles