Preview Subtitle for High Sierra


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

0
00:00:13,693 --> 00:00:17,686
VISOKA SIERRA

1
00:01:09,533 --> 00:01:10,852
Vladna palaèa

2
00:01:11,013 --> 00:01:13,811
Guvernerjeva pisarna

3
00:01:20,813 --> 00:01:23,202
Odlok o pomilostitvi

4
00:01:23,373 --> 00:01:26,683
Pomilostitev Roya Earla

5
00:01:31,333 --> 00:01:32,891
Zapor Mossmoor

6
00:01:54,533 --> 00:01:56,808
Postajal sem živèen.
Èakam že eno uro.

7
00:01:56,973 --> 00:02:00,807
Jaz sem èakal veè kot osem let.
Park je tamle, kajne?

8
00:02:01,013 --> 00:02:04,244
Ja. Park?
Earle, je s tabo vse v redu?

9
00:02:05,573 --> 00:02:10,203
Še bo. Ko se bom preprièal,
da je trava še zelena

10
00:02:10,373 --> 00:02:12,250
in drevesa še rastejo.

11
00:02:40,213 --> 00:02:42,522
Gospod, vrzite žogo.

12
00:02:54,053 --> 00:02:56,965
Roy Earle, banèni ropar
iz Indiane, pomilošèen

13
00:03:00,453 --> 00:03:01,602
Roparja izpustili

14
00:03:04,853 --> 00:03:07,242
Vsak èas bi moral priti.

15
00:03:07,693 --> 00:03:10,685
Ko pride,
se umakni v spalnico.

16
00:03:10,853 --> 00:03:13,048
Že leta poslušam
o Royu Earlu.

17
00:03:13,213 --> 00:03:15,773
Velika živina je.
Hoèem ga videti.

18
00:03:16,253 --> 00:03:18,972
Že prav.

19
00:03:23,253 --> 00:03:26,768
Prispela sta. Wally ga je pripeljal.
-Poberi se.

20
00:03:38,333 --> 00:03:40,005
Naprej.

21
00:03:40,533 --> 00:03:42,603
Kaj te je zadržalo?

22
00:03:44,653 --> 00:03:46,928
Menda nisi iz vaje, kaj?

23
00:03:47,733 --> 00:03:48,768
Kje je Big Mac?

24
00:03:48,933 --> 00:03:50,286
Odšel je v Kalifornijo.

25
00:03:50,453 --> 00:03:52,330
Jaz vodim posle.
-Kdo si?

26
00:03:52,493 --> 00:03:54,290
Jack Kranmer.

27
00:03:54,453 --> 00:03:56,762
Policaj?
-Bil sem. Dal sem odpoved.

28
00:03:57,413 --> 00:04:01,406
Kajpak.
-Ni ti treba skrbeti zame.

29
00:04:01,853 --> 00:04:04,367
Od kdaj se Mac
druži z bivšimi policaji?

30
00:04:04,533 --> 00:04:05,807
Naj te to ne skrbi.

31
00:04:05,973 --> 00:04:09,283
Mac želi, da greš v Kalifornijo.
Vzemi avto.

32
00:04:09,453 --> 00:04:10,681
Tu imaš kljuè,

33
00:04:10,853 --> 00:04:14,687
zemljevid in denar.
Prej ko boš tam, bolje bo.

34
00:04:14,853 --> 00:04:16,127
Kakšen je naèrt?

35
00:04:16,293 --> 00:04:19,091
Poznaš letovišèe
Tropico Springs?

36
00:04:19,253 --> 00:04:21,813
Pravijo mu najbogatejše
mestece na svetu.

37
00:04:21,973 --> 00:04:24,487
Oropal boš najboljši hotel.

38
00:04:24,653 --> 00:04:26,530
A res, kifeljc?

39
00:04:26,693 --> 00:04:30,925
Mac je potrošil bogastvo, da te
je spravil iz jeèe. Zdaj delaš zanj.

40
00:04:31,133 --> 00:04:33,283
On žvižga, ti plešeš.

41
00:04:41,413 --> 00:04:45,247
Indiana - državna meja

42
00:05:14,293 --> 00:05:16,568
Dober dan.
-Živijo.

43
00:05:17,773 --> 00:05:19,650
Vam lahko kako pomagam?

44
00:05:19,813 --> 00:05:21,724
Samo razgledujem se.

45
00:05:21,893 --> 00:05:24,282
To je kmetija Earlovih, kajne?
-Ja.

46
00:05:24,453 --> 00:05:28,366
Toda že pet ali šest let
jih ni bilo blizu.

47
00:05:28,533 --> 00:05:30,410
Ste iz banke?

48
00:05:30,573 --> 00:05:32,211
Ne, živel sem tukaj.

49
00:05:32,573 --> 00:05:34,803
Lepi kraji.
-Drži.

50
00:05:34,973 --> 00:05:37,646
Si imel kaj sreèe, sinko?
-Ne preveè.

51
00:05:37,813 -
[...]
Everything OK? Download subtitles