Preview Subtitle for Marco Polo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,703 --> 00:00:08,572
Venecija, ltalija,
nedjelja, 8. januar, 1324. g.

2
00:00:11,745 --> 00:00:14,077
Dobro jutro, sveti o*e.

3
00:00:35,035 --> 00:00:37,663
Je li ispri*ao?
Ne.

4
00:00:37,871 --> 00:00:40,533
Onda molite Boga
da nije prekasno.

5
00:00:44,244 --> 00:00:47,008
Gospodine Polo.
O*e...

6
00:00:47,380 --> 00:00:50,247
Bog iznad svega mrzi laove.

7
00:00:50,617 --> 00:00:55,486
Nemojte da umrete sa teretom tih lai
koji gue vau besmrtnu duu.

8
00:00:55,922 --> 00:00:59,255
Ljudi moraju da prihvataju
svijet onakvim kakvim ga vide.

9
00:01:00,627 --> 00:01:04,893
چak iako svetenici ele
da ih dre u neznanju.

10
00:01:05,732 --> 00:01:10,328
Ja sam iao u Kinu,
u dvor velikoga kana.

11
00:01:13,473 --> 00:01:16,340
Sluio sam ga.
Bio sam ponosan to ga sluim.

12
00:01:16,776 --> 00:01:18,573
Borio sam se uz njega.

13
00:01:18,878 --> 00:01:21,346
l vladao sam pod njim.

14
00:01:23,583 --> 00:01:25,676
Uvjerite se sami.

15
00:01:25,952 --> 00:01:27,613
Elvira!

16
00:01:27,954 --> 00:01:29,615
Molim te!

17
00:01:54,380 --> 00:01:56,405
Vidite?

18
00:01:57,884 --> 00:02:00,352
Vidite li ovo par*e kamena?

19
00:02:01,321 --> 00:02:04,017
Jednog dana ono
*e razruiti va svijet.

20
00:02:11,564 --> 00:02:13,532
lstina.

21
00:02:14,968 --> 00:02:17,436
To sam vratio ovamo.

22
00:02:17,737 --> 00:02:20,570
lstinu, ne lai.

23
00:02:21,574 --> 00:02:23,940
Ne bajke.

24
00:02:24,677 --> 00:02:27,077
lstinu.

25
00:02:32,819 --> 00:02:35,583
Ali ne cijelu istinu.

26
00:02:35,955 --> 00:02:38,219
lspri*ao sam vam samo
pola od onoga to sam vidio.

27
00:02:45,331 --> 00:02:48,789
MARKO POLO

28
00:04:15,688 --> 00:04:18,953
سenova, ltalija
1298. godina

29
00:04:21,327 --> 00:04:25,787
Poslednjih godinaje Evropa bila
razorena glaَu, kugom i ratom.

30
00:04:26,199 --> 00:04:29,100
l u jednom od tih ratova
izmeَu سenove i Venecije,

31
00:04:29,469 --> 00:04:32,802
dva *ovjeka su bila u zatvoru
i za njih je traen otkup.

32
00:04:33,706 --> 00:04:36,766
Jedan od njih je bio
Rusti*elo iz Pize.

33
00:04:37,577 --> 00:04:39,636
Drugi je bio Venecijanac.

34
00:04:41,347 --> 00:04:43,713
Zovem se Marko Polo.

35
00:04:46,819 --> 00:04:49,549
Misli li da *e
uskoro posti*i mir?

36
00:04:51,324 --> 00:04:53,690
Koliko *e nas drati ovdje?

37
00:04:55,395 --> 00:04:57,955

ta misli kakve su nam
anse da nas oslobode?

38
00:04:58,531 --> 00:05:01,864
Mislim da *emo ostati ovdje
dok neko ne plati otkupninu za nas.

39
00:05:03,236 --> 00:05:05,204
Koliko *e to trajati?

40
00:05:05,838 --> 00:05:08,671
l kako *emo *ak i tada biti
sigurni da *e nas pustiti?

41
00:05:09,142 --> 00:05:11,804
Moda nikada ne izaَemo odavde,
zar ne shvata?

42
00:05:12,512 --> 00:05:15,379
Zatvor nije kraj svijeta.

43
00:05:15,848 --> 00:05:17,475
Stvarno?

44
00:05:18,985 --> 00:05:21,010
Ve* sam jednom ranije bio u zatvoru.

45
00:05:22,088 --> 00:05:23,953
Ovdje? U سenovi?

46
00:05:25,558 --> 00:05:27,617
U Kini.

47
00:05:33,232 --> 00:05:35,132
Bio si u Kini?

48
00:05:35,401 --> 00:05:37,062
l u mnogim drugim mjestima.

49
00:05:37,737 --> 00:05:40,399
Nekim mjestima za koje niko
u Evropi nikada nije *uo.

50
00:05:40,773 --> 00:05
[...]
Everything OK? Download subtitles