Preview Subtitle for A Frame


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,920 --> 00:00:04,150
Wat voorafging:

2
00:00:09,840 --> 00:00:11,512
Zoek je Harry?

3
00:00:14,440 --> 00:00:19,309
Zo behandel je een oude vriend niet.
- Heb ik het ooit over Sandra?

4
00:00:19,480 --> 00:00:22,631
Nou, nee...
- Omdat ik de pest aan haar heb.

5
00:00:22,800 --> 00:00:27,669
Je komt niet elke dag een mooie vrouw
tegen die je wil uitkleden.

6
00:00:27,840 --> 00:00:31,549
Hij vindt me mooi
en hij heeft me een vrouw genoemd.

7
00:00:31,720 --> 00:00:34,439
Hij is niet helemaal goed wijs.

8
00:00:34,600 --> 00:00:37,831
M'n dochter
had ernstig ziek kunnen zijn.

9
00:00:38,000 --> 00:00:44,599
Zonder verpleegster in de buurt had ze
gevaar kunnen lopen. Dave ook.

10
00:00:44,760 --> 00:00:47,228
Mag ik je nog eens golfles geven?

11
00:00:48,520 --> 00:00:50,750
Bel me maar.
- De sneltoets.

12
00:00:50,920 --> 00:00:54,959
Wou je me dan zo vaak bellen?
- Zou dat zo erg zijn?

13
00:00:55,120 --> 00:00:57,918
Helemaal niet.
- Goed.

14
00:01:02,120 --> 00:01:04,634
Ron Hennessy verkoopt z'n vee.

15
00:01:04,800 --> 00:01:08,554
Hij was de vijfde generatie fokkers
in z'n familie.

16
00:01:08,720 --> 00:01:13,111
Al z'n bomen zijn verdwenen.
- Ron is van de oude stempel.

17
00:01:13,280 --> 00:01:17,956
De tijden veranderen.
Kijk wat hij de boerenraad aandoet.

18
00:01:18,120 --> 00:01:21,430
Ron is dus opgestapt.
- Ze zoeken kandidaten.

19
00:01:21,600 --> 00:01:25,639
Mijn stem kun je krijgen.
- Ik zou geen kans maken.

20
00:01:25,800 --> 00:01:30,555
Ik ben een nieuweling.
Jij hebt hun respect al verdiend.

21
00:01:30,720 --> 00:01:33,439
Jij hoort thuis bij die jongens.

22
00:01:34,880 --> 00:01:38,668
Niet dat ik je als een jongen zie, hoor.
Echt niet.

23
00:01:38,840 --> 00:01:44,073
Wil je dat ik me kandidaat stel?
- Je bent iemand die vooruitdenkt.

24
00:01:44,240 --> 00:01:47,835
En dan heb jij iemand
die je belangen verdedigt.

25
00:01:48,000 --> 00:01:55,236
ledereen in deze streek. Doe je het?
- Misschien wordt het wel eens tijd.

26
00:01:55,400 --> 00:01:59,996
Ik fax je kandidatuur door.
- Wie stelt zich nog meer kandidaat?

27
00:02:00,160 --> 00:02:03,709
Er zijn vast
geen serieuze kandidaten bij.

28
00:02:03,880 --> 00:02:08,715
Denk je dat ik kans maak?
- Zeker, je bent een bekend figuur.

29
00:02:08,880 --> 00:02:14,159
En de vriendin van de voorzitter.
- Ik mag je niet openbaar steunen.

30
00:02:14,320 --> 00:02:20,236
Maar je kunt vast invloed uitoefenen
en als ik eenmaal verkozen ben...

31
00:02:20,400 --> 00:02:24,757
We kunnen als een blok stemmen
om onze zin te krijgen.

32
00:03:10,920 --> 00:03:14,037
We laten flyers drukken,
je komt op de radio...

33
00:03:14,200 --> 00:03:18,113
en je moet de raad
drie standpunten duidelijk maken.

34
00:03:18,280 --> 00:03:21,397
Zou ik dit wel doen
als ik er niet klaar voor ben?

35
00:03:21,560 --> 00:03:24,711
Je hebt een baby,
de veeveiling is morgen...

36
00:03:24,880 --> 00:03:28,031
en nu wil je in de politiek.
- Waarom doe ik dit?

37
00:03:28,200 --> 00:03:32,876
Omdat Vince naar je knipoogde.
- Claire kan het wel aan.

38
00:03:33,040 --> 00:03:39,388
Het is een zware verantwoordelijkheid.
- Wij helpen wel, ook met Charlotte.

39
00:03:39,560 --> 00:03:43,792
Je hebt
[...]
Everything OK? Download subtitles