Preview Subtitle for Arc


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,425 --> 00:00:10,344
JOVANKA ORLEANKA

2
00:01:03,063 --> 00:01:06,567
Hvala ti.

3
00:01:14,449 --> 00:01:17,369
Nekada davno, u doba
nazvano kao Srednji vek,

4
00:01:18,996 --> 00:01:21,623
postojala je legenda
čije je ispunjenje

5
00:01:21,647 --> 00:01:25,836
predskazao veliki
prorok Merlin.

6
00:01:26,837 --> 00:01:29,840
Ona kaže: da će posle
skoro veka ratovanja

7
00:01:29,840 --> 00:01:33,927
mlada devica ujediniti
svoj posvađani narod,

8
00:01:35,387 --> 00:01:38,974
i predvodiće ih
do slobode.

9
00:01:41,435 --> 00:01:46,315
Nije rečeno kako...

10
00:02:05,792 --> 00:02:08,837
Da li je živo?
- Jeste.

11
00:02:09,171 --> 00:02:14,343
Bože dragi!
Dajte mi da ga vidim.

12
00:02:23,310 --> 00:02:26,104
Brzo, Žakemine, pripremi
svoju braću za polazak!

13
00:02:26,146 --> 00:02:28,440
Je li gotovo?

14
00:02:29,358 --> 00:02:31,360
Možeš li da putuješ,
ženo? - Da.

15
00:02:34,821 --> 00:02:36,990
Baš pravi trenutak da
nam Bog podari ćerku!

16
00:02:36,990 --> 00:02:38,868
Sad, kada Burgundski
vukovi dolaze.

17
00:02:38,950 --> 00:02:40,369
Molim te, Žak

18
00:02:41,245 --> 00:02:43,288
Sinovi bar mogu da
obrađuju njivu.

19
00:02:43,288 --> 00:02:46,917
Nije ni zaplakala!
Molim te!

20
00:02:46,959 --> 00:02:51,964
1412 - SELO DOMREMI
(ratna zona Severne Francuske)

21
00:02:52,256 --> 00:02:53,841
Ne! Žak!

22
00:02:55,509 --> 00:03:00,347
Nemamo vremena, Izabela,
spašavaj naše sinove.

23
00:03:00,472 --> 00:03:03,725
Vojnici dolaze!
-Vojnici stalno dolaze!

24
00:03:03,851 --> 00:03:05,352
Pale naša sela i
kradu našu hranu!

25
00:03:05,352 --> 00:03:07,312
Neću da izgubim
i ćerku!

26
00:03:09,857 --> 00:03:14,111
Pogledaj, Žak!
Prelepa je.

27
00:03:16,488 --> 00:03:19,867
Pogledaj u svoje dete!
Vidi šta bi ubio!

28
00:03:35,090 --> 00:03:37,801
Požurite! Nemojte ništa
da ostavite Burgundima!

29
00:03:38,135 --> 00:03:40,512
Svi i sve u utvrđenje!

30
00:03:50,397 --> 00:03:54,193
1422. - DESET GODINA KASNIJE

31
00:03:57,779 --> 00:04:00,365
Mama,
stigla je Jovanka.

32
00:04:05,412 --> 00:04:08,373
Bez penjanja, Jovanka!
On ne može što i ti!

33
00:04:08,373 --> 00:04:10,834
Čuješ li me?
- Čuli smo mama.

34
00:04:15,506 --> 00:04:18,175
Previsoko je.
- Možda je nekada bilo.

35
00:04:18,258 --> 00:04:20,385
Sada je to samo
bedni, razrušen zid.

36
00:04:20,385 --> 00:04:22,554
Mislim da ovo
utvrđenje nije bedno.

37
00:04:22,554 --> 00:04:25,390
Skriva nas kada
vojnici napadnu.

38
00:04:25,516 --> 00:04:27,476
Skrivanje.
Samo to i radimo.

39
00:04:27,684 --> 00:04:29,561
Jednog dana ćemo
prestati da se krijemo.

40
00:04:29,686 --> 00:04:31,605
Kada se pojavi
devica iz Orleana,

41
00:04:31,605 --> 00:04:35,025
i povede 10.000 vojnika
da protera Engleze.

42
00:04:35,526 --> 00:04:37,402
Odavde mogu da
vidim Orlean. -Možeš?

43
00:04:38,487 --> 00:04:42,157
Da, tamo iza reke.
-Vidiš li devicu?

44
00:04:42,199 --> 00:04:44,743
Ne, previše je daleko.
U svakom slučaju...

45
00:04:44,743 --> 00:04:47,371
niko ne zna kako ona
izgleda ni kada će doći.

46
00:04:49,206 --> 00:04:52,000
Kad ti misliš da će
ona doći? - Ne znam.

47
00:04:52,000 --> 00:04:54,419
Nije rečeno.
-A šta jeste?

48
00:04:54,711
[...]
Everything OK? Download subtitles