Preview Subtitle for Lilies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:28,630 --> 00:01:33,152
Gospodine sve je svjee.
-Ja bih kupio luka.

2
00:01:34,530 --> 00:01:38,448
Jutros je stigao! Pripremit «u
prena jaja. Breskve su slasne.

3
00:01:39,876 --> 00:01:42,140
Jutros sam kuala. Nikad nisam jela
obrok tako slasno. -Hvala.

4
00:01:43,653 --> 00:01:47,360
Ne tako sa breskvama.
Imam izvrsne ljive.

5
00:01:52,531 --> 00:01:57,497
Kilogram! -Kilogram i pol.
Sami stavite na vagu.

6
00:01:58,712 --> 00:02:02,757
Mahune i svjea mrkvica.
Jo maslac. Mljekara je ondje.

7
00:02:04,195 --> 00:02:06,207
Platite! Ti plati!

8
00:02:06,820 --> 00:02:08,367
Traim pekarnicu G. Godeta.

9
00:02:10,591 --> 00:02:16,536
Tek smo stigli u grad. Pitajte
gospoَu! Broj 26. -Tre«a vrata!

10
00:02:18,985 --> 00:02:21,048
Kisele su!

11
00:03:19,307 --> 00:03:22,909
Traim G. Godeta, pekara.

12
00:03:23,026 --> 00:03:25,087
Umro je prije mjesec dana.

13
00:03:27,800 --> 00:03:29,900
Uas! -Zar ste ga poznavali?!

14
00:03:30,044 --> 00:03:31,395
Moj ga je otac poznavao.

15
00:03:32,000 --> 00:03:35,550
A ena g. Godeta? -S djecom
se preselila u Marseille.

16
00:03:36,400 --> 00:03:39,800
Svom bratu! Ocu recite da joj se
brat preziva Pastin, u Marseilleu!

17
00:03:40,123 --> 00:03:41,365
Tata mi je umro.

18
00:03:46,400 --> 00:03:49,550
Rekao mi je da «e mi pomo«i
njegov prijatelj g. Godet!

19
00:03:50,210 --> 00:03:54,772
Tata je umro pa sam
pisala g. Godetu.

20
00:03:57,516 --> 00:04:02,341
Uzela sam svoje stvari i otila
misle«i da me *eka g. Godet.

21
00:04:06,567 --> 00:04:09,734
Nemate rodbine?

22
00:04:11,015 --> 00:04:14,313
Kamo «e te? Imate li novaca?

23
00:04:15,219 --> 00:04:19,678
Nadala sam se da «e me g. Godet
zaposliti u svojoj pekarnici...

24
00:04:22,688 --> 00:04:24,941
Snana sam i radina.

25
00:04:25,740 --> 00:04:28,242
Nimalo se ne umorim kad radim.

26
00:04:30,700 --> 00:04:32,800
Uَite.

27
00:04:36,000 --> 00:04:38,300
Jeste li jeli?

28
00:04:38,376 --> 00:04:42,579
Danas nisam! - Moda malo kruha?!

29
00:04:46,186 --> 00:04:47,641
Ili sira? -Hvala!

30
00:04:50,050 --> 00:04:53,000
Malo vina! - Hvala lijepa!

31
00:04:55,600 --> 00:04:57,400
Biste li radili za mene?

32
00:04:58,667 --> 00:05:04,899
Platiti ne mogu, ali imat «ete
posteljicu i pe« za ve«ericu.

33
00:05:06,166 --> 00:05:11,091
Ujutro «ete otvoriti trgovinu,
prodavati puceta i igle.

34
00:05:12,452 --> 00:05:15,938
Bit «ete moja mala pomo«nica!

35
00:05:19,858 --> 00:05:22,875
Idem! Paule, kupi mi Pinard!

36
00:05:27,371 --> 00:05:30,072
Idem ja...

37
00:05:31,306 --> 00:05:34,510
Nita ti ne«e biti, mislio sam
da si fina djevoj*ica...

38
00:05:36,380 --> 00:05:38,397
Nisam gladna, idem, ne«u jesti!

39
00:05:39,514 --> 00:05:43,021
Izvolite pomo«nica gnjavi.

40
00:05:44,350 --> 00:05:46,900
Danas je teko na«i vrijedne
pomo«nice, lijene su, glupe...

41
00:05:47,113 --> 00:05:49,132
Ne suraَuju! Koliko?
-Devedeset franaka! -Sedamdeset!

42
00:05:50,672 --> 00:05:53,345
Uzet «u pola tuceta. -Osamdeset
pet!
to *eka? Izvoli iza«i!

43
00:05:53,802 --> 00:05:56,389
Pokupio sam je sa ulice, bez
preporuka, bez rodbine i novca.

44
00:05:58,110 --> 00:06:02,340
Dao sam joj posteljicu, hranu i
priliku da izu*i za trgovkinjicu.

45
00:06:02,
[...]
Everything OK? Download subtitles