Preview Subtitle for Tate


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:56,160 --> 00:02:00,950
ネudno je jer ja mislim
da mogu da se setim kad sam se rodio.

2
00:02:01,080 --> 00:02:05,039
Prvih dve nedelje mog 枴vota,
nisam imao ime.

3
00:02:05,160 --> 00:02:07,720
- Didi nije mogla da se odlu鑛.
- Zdravo, dete.

4
00:02:08,600 --> 00:02:10,556
Konacno se odlu鑛la za Fred.

5
00:02:11,320 --> 00:02:15,598
Rekla je da nikad dotad nije 鑾la
da se neko dete zove Fred.

6
00:02:16,480 --> 00:02:20,871
Kad igram u Radio City-ju jednom nedeljno,
mo枡 da uzme pomfrit kad god hoce.

7
00:02:21,000 --> 00:02:23,150
Ali trenutno, mora da pojede ovo sranje.

8
00:02:23,280 --> 00:02:25,510
- Da, mora.
- Ne.

9
00:02:25,640 --> 00:02:27,232
- Ne?
- Ne.

10
00:02:27,360 --> 00:02:31,990
Ako misli da cu reci "鑾u-鑾u"
da bi otvorio usta...

11
00:02:32,120 --> 00:02:35,669
...onda se grdno vara.
- "Koffer".

12
00:02:36,680 --> 00:02:41,310
閣a je s tobom danas, ha?
Ovo nije "koffer". Ovo treba da jede, OK?

13
00:02:41,440 --> 00:02:45,513
- "Koffer", mama.
- Ne, Fred. To je tanjir. Nije "koffer".

14
00:02:45,760 --> 00:02:47,876
"Koffer"!

15
00:02:48,000 --> 00:02:51,276
Gledaj. U redu? No koffer, it's a plate.

16
00:02:54,000 --> 00:02:55,797
Isuse.

17
00:02:58,120 --> 00:02:59,348
Koffer.

18
00:03:01,640 --> 00:03:03,596
.

19
00:03:10,680 --> 00:03:16,198
Do vremena kada sam krenuo u prvi razred,
postalo je o鑛gledno da nisam kao i svi ostali.

20
00:03:19,680 --> 00:03:22,194
Definitivno ne kao Matt Montini.

21
00:03:23,240 --> 00:03:25,800
On je de鐶k kome se najvi啼 divim.

22
00:03:28,280 --> 00:03:31,158
Matt Montini je uvek kapiten
tima.

23
00:03:32,760 --> 00:03:35,320
Matt Montini uvek ima nekog
da ru鐶 sa njim.

24
00:03:35,440 --> 00:03:38,079
- 閣a je sa Fredom?
- Tejt je mlakonja.

25
00:03:41,200 --> 00:03:42,713
Oof!

26
00:03:42,840 --> 00:03:46,037
- Kakav glupak!
- Tejt je gubitnik!

27
00:03:58,760 --> 00:04:01,433
U po鐺tku je moja u鑛teljica,
gospoca Nimvel, rekla Didi...

28
00:04:01,560 --> 00:04:05,030
...da ja nikad ne pazim,
da sam verovatno retardiran...

29
00:04:05,160 --> 00:04:10,359
... i da imam veoma ograni鐺nu
budu誅ost kao granin Amerike.

30
00:04:10,480 --> 00:04:14,314
Onda, nedelju dana kasnije, rekla je da bi
verovatno trebalo da presko鑛m drugi razred...

31
00:04:14,440 --> 00:04:18,115
...mo枦a 鐶k da presko鑛m i celu
osnovnu 嗅olu.

32
00:04:22,760 --> 00:04:25,672
Sve 嗾o 枡lim je da imam nekog
sa kim mogu da ru鐶m.

33
00:04:25,800 --> 00:04:28,155
.

34
00:04:30,760 --> 00:04:33,558
Dame i gospodo, ko je slede詈?

35
00:04:34,160 --> 00:04:35,878
Fred Tejt?

36
00:04:36,120 --> 00:04:38,315
Fred Tejt!

37
00:04:38,440 --> 00:04:40,590
.

38
00:04:46,720 --> 00:04:48,676
Nakazo!

39
00:04:48,800 --> 00:04:51,314
U redu. Hajde da svi budemo
dobri grani...

40
00:04:51,440 --> 00:04:53,715
...i da budemo veoma, veoma
tihi zbog Freda.

41
00:04:56,360 --> 00:04:58,396
Oh, imamo posetioca.

42
00:04:58,520 --> 00:05:01,034
Ba je divno videti Vas, gospoce Tejt.

43
00:05:01,360 --> 00:05:04,477
Fred i ja se upravo spremamo
da izvedemo mali duet.

44
00:05:04,800 --> 00:05:06,711
Klinac ima sastanak.

45
00:05:06,960 --> 00:05:11,476
Onda 詁mo samo na brzinu
jednu strofu,
[...]
Everything OK? Download subtitles