Preview Subtitle for Blunder


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
01:29:30,181 --> 01:29:33,059
TOEN WO ll TEN ElNDE LlEP,
VOERDE HlTLER'S DUlTSLAND. . .

2
01:29:33,221 --> 01:29:36,099
NlET ALLEEN STRlJD
OP DlVERSE FRONTEN, MAAR OOK. . .

3
01:29:36,261 --> 01:29:39,173
BlNNEN HET DERDE RlJK.

4
01:29:39,581 --> 01:29:45,213
DlT VERHAAL lS GEBASEERD
OP EEN WARE GEBEURTENlS

5
01:29:47,501 --> 01:29:48,650
Soldaten van 't Rijk. . .

6
01:29:48,821 --> 01:29:49,810
20 JULl '44 BERLlJN

7
01:29:49,981 --> 01:29:53,940
vanavond zijn onze harten
vervuld van dankbaarheid.

8
01:29:54,101 --> 01:29:57,411
Goddelijke voorzienigheid
heeft ons een zeker teken gegeven. . .

9
01:29:57,581 --> 01:30:00,653
dat de missie van de F黨rer
zal slagen.

10
01:30:00,821 --> 01:30:05,292
Het is nu jullie taak om de laatste
bepalende klappen uit te delen. . .

11
01:30:05,461 --> 01:30:08,771
aan de lafaards die deze
verachtelijke misdaad hebben begaan. . .

12
01:30:08,941 --> 01:30:12,456
tegen onze partij, ons Duitsland. . .

13
01:30:12,621 --> 01:30:14,339
onze F黨rer.

14
01:30:14,501 --> 01:30:16,253
Heil Hitler.

15
01:30:35,421 --> 01:30:37,457
Onze bevelen komen van de F黨rer.

16
01:30:37,621 --> 01:30:39,851
Arresteer de verraders.

17
01:30:53,541 --> 01:30:56,533
Wat gebeurt er?
-Het is ons leger.

18
01:31:07,101 --> 01:31:09,774
Hoe zien ze eruit?
-Net als wij.

19
01:31:11,901 --> 01:31:15,018
Wat is dit? Op wiens bevel?
-Zeg de F黨rer-eed op.

20
01:31:32,381 --> 01:31:34,337
Verzegel de verdiepingen.

21
01:31:34,501 --> 01:31:36,776
Stauffenberg.
-Met Walter. Er is een inval.


22
01:31:36,941 --> 01:31:39,091
Verzet je niet.
Probeer buiten te komen.

23
01:31:42,101 --> 01:31:44,171
Stauffenberg, ze zijn overal.

24
01:31:53,581 --> 01:31:56,220
Het is voorbij, Claus. We zijn klaar.

25
01:31:59,181 --> 01:32:02,935
lk ben klaar.
-Het proces, Friedrich.

26
01:32:03,101 --> 01:32:05,490
We willen dat circus niet missen.

27
01:32:05,661 --> 01:32:07,617
Stauffenberg heeft gelijk, Olbricht.

28
01:32:07,781 --> 01:32:11,535
Omwille van de geschiedenis moeten
we de feiten kunnen navertellen.

29
01:32:23,821 --> 01:32:25,254
Sta stil of ik schiet.

30
01:32:27,901 --> 01:32:30,335
Handen omhoog.
-lk heb geen handen.

31
01:32:30,501 --> 01:32:31,775
Leg de F黨rer-eed af.

32
01:32:32,941 --> 01:32:34,215
Nooit.

33
01:32:34,381 --> 01:32:36,292
Stop met schieten.

34
01:32:37,301 --> 01:32:38,575
Dit is Stauffenberg.

35
01:32:42,781 --> 01:32:44,260
Hem zoeken we.

36
01:32:45,781 --> 01:32:47,817
Hem zoeken we.

37
01:32:55,021 --> 01:32:59,811
TUNESl, APRlL 1 943
1 5 MAANDEN EERDER

38
01:33:28,501 --> 01:33:30,219
Maarschalk Rommel.

39
01:33:31,021 --> 01:33:33,740
Treed binnen in wat er over is
van mijn hoofdkwartier.

40
01:33:37,461 --> 01:33:40,851
U wilde me spreken, sir?
-Ja.

41
01:33:41,261 --> 01:33:44,059
U wordt overgeplaatst naar Berlijn.

42
01:33:44,541 --> 01:33:45,940
Mag ik vragen waarom?

43
01:33:46,101 --> 01:33:50,538
Ze willen uw talenten niet langer
verspillen in een verloren zaak.

44
01:33:51,061 --> 01:33:53,894
U wordt blijkbaar voorbereid,
Stauffenberg.

45
01:33:54,061 --> 01:33:56,450
Gefeliciteerd.
-Als u het niet erg vindt. . .

46
01:33:56,621 --> 01:33:58,930
zou ik liever
[...]
Everything OK? Download subtitles