Preview Subtitle for Prison Break 2005 S04e11 Subrip 23 976 Cr 330434


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,300 --> 00:00:02,530
Prethodno u Zakonu Brae

2
00:00:02,630 --> 00:00:04,030
Kompanija premje쉞a Scyllu.

3
00:00:04,100 --> 00:00:05,400
Kada?
Sutra.

4
00:00:05,460 --> 00:00:06,460
Zabrljala sam.

5
00:00:06,530 --> 00:00:08,600
Kako to misli?
Spomenula sam Whistlera.

6
00:00:11,530 --> 00:00:12,660
Halo.

7
00:00:12,730 --> 00:00:13,730
Halo?

8
00:00:13,800 --> 00:00:16,030
Ti si Feng.

9
00:00:16,240 --> 00:00:19,160
Susan. Tako je.

10
00:00:19,240 --> 00:00:22,007
Sam zid je uvr싨en elinim vlaknima.

11
00:00:22,400 --> 00:00:24,320
Lo쉆 vijest je kako postoje senzori,

12
00:00:24,400 --> 00:00:26,000
te엍ne i zvuka,

13
00:00:26,080 --> 00:00:27,080
koji e alarmirati Kompanijino osiguranje,

14
00:00:27,120 --> 00:00:30,160
u sluaju prisutnosti bilo kakvog 엍vog bia,

15
00:00:30,240 --> 00:00:31,920
koje je te엁 od kilograma.

16
00:00:31,960 --> 00:00:33,480
Mike!

17
00:00:33,560 --> 00:00:34,800
Ima promjenu tkiva na hipotalamusu.

18
00:00:34,880 --> 00:00:37,560
Doktor smatra kako treba operaciju.

19
00:00:37,600 --> 00:00:39,720
Dva dana.
Ne, sutra.

20
00:00:39,800 --> 00:00:41,920
U protivnom mo엁 umrijeti, i nema alternative.

21
00:01:09,480 --> 00:01:11,800
Samo jo malo.

22
00:01:11,880 --> 00:01:12,880
Polako.

23
00:02:08,200 --> 00:02:10,480
Ne, nema 쉆nse da je ovo zaslu엍o.

24
00:02:10,520 --> 00:02:11,960
Pjevaj, sestro.

25
00:02:12,000 --> 00:02:13,040
Nakon svega 쉞o mi je napravio?

26
00:02:13,120 --> 00:02:14,840
Jedva i sam vjerujem.

27
00:02:14,920 --> 00:02:16,360
Gledaj, sve 쉞o moramo napraviti

28
00:02:16,400 --> 00:02:18,960
je da ga sustigne pravda.

29
00:02:19,000 --> 00:02:21,800
Kada dobijemo Generalovu karticu,

30
00:02:21,801 --> 00:02:22,880
vi쉋 ni쉞a nee stajati

31
00:02:22,890 --> 00:02:24,399
izmeu nas i g. Fengovih

32
00:02:24,400 --> 00:02:26,800
125 milijuna dolara.

33
00:02:30,840 --> 00:02:34,160
Roen sam na planini.

34
00:02:34,240 --> 00:02:36,200
Samo se pobrini za kameru.

35
00:02:36,280 --> 00:02:37,360
Idemo.

36
00:02:50,280 --> 00:02:51,920
Super.

37
00:02:52,000 --> 00:02:53,040
U redu.

38
00:02:53,120 --> 00:02:55,280
Puno hvala, dr. Malden.

39
00:02:55,360 --> 00:02:57,160
Da, mo엁 vas primiti danas u tri.

40
00:02:57,200 --> 00:02:59,040
Ne. Idemo.

41
00:02:59,080 --> 00:03:01,440
Trebamo zavr쉏ti 쉞o smo poeli.

42
00:03:01,520 --> 00:03:02,440
Mo엁mo to.

43
00:03:02,520 --> 00:03:04,440
Trebam jo jedan dan.

44
00:03:06,280 --> 00:03:08,680
Michael, dr. Malden te mo엁 primiti danas.

45
00:03:08,720 --> 00:03:10,480
Dao nam je rije,

46
00:03:10,560 --> 00:03:11,960
kako nee obavijestiti policiju.

47
00:03:12,040 --> 00:03:14,360
Ako ne ode sad, i padne u nesvijest,

48
00:03:14,440 --> 00:03:16,190
neki drugi doktor e te lijeiti.

49
00:03:16,200 --> 00:03:17,520
럆li se kockati kako

50
00:03:17,560 --> 00:03:19,200
taj drugi nee zvati policiju?

51
00:03:19,280 --> 00:03:22,880
Imamo jako puno posla.

52
00:03:32,160 --> 00:03:35,040
U redu.

53
00:03:36,400 --> 00:03:37,800
U tri sata?

54
00:03:41,480 --> 00:03:44,320
Zadnji put kada sam bu쉏o rupu u zidu,

55
00:03:44,400 --> 00:03:47,280
to sam radio sa 엓iicom
u Fox
[...]
Everything OK? Download subtitles