Preview Subtitle for Mozart


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:23,470 --> 00:01:25,819
To je najbolj쉆 slu얺a,
kar sem jih imel.

2
00:01:27,298 --> 00:01:29,471
Mora biti,
ker je zadnja barva.

3
00:01:30,472 --> 00:01:33,647
Odpustili so me 엁 pri Rdeem
taksiju, pri Kockastem taksiju

4
00:01:34,082 --> 00:01:39,865
in pri zelenem.
Ampak tale je drugaen. Prav utim.

5
00:01:40,560 --> 00:01:44,823
eprav sem tukaj 쉋le sedem dni,
devet ur in 37 minut.

6
00:01:48,258 --> 00:01:50,562
Brez skrbi.
Ne leta okoli.

7
00:01:55,171 --> 00:01:58,781
Ptici niso nikoli udele엁ni
v prometu. Radio pa je druga re.

8
00:02:00,216 --> 00:02:01,955
Radio je.

9
00:02:06,391 --> 00:02:07,478
Vidite?

10
00:02:07,913 --> 00:02:11,480
87 se je zadnjic javil pri etrti
in Wall, torej sem 13 min oddaljen.

11
00:02:11,871 --> 00:02:16,220
223 in 41 sta v ju엖em delu, torej
bli엏e kot jaz. Dave se je oglasil

12
00:02:16,828 --> 00:02:21,569
pred 10. minutami in je najbli엏e.
V glavi vidim razvoj dogodkov.

13
00:02:24,960 --> 00:02:28,614
Najveja te얷va je v tem,
da tega ne morem prepreiti.

14
00:02:48,313 --> 00:02:50,225
Ste videli to?
- Je kdo ranjen?

15
00:02:50,746 --> 00:02:53,922
Kaj hudia je tole?
Kaj ti je? Si zme쉆n ali kaj?

16
00:02:54,400 --> 00:03:01,358
Kaj je to? Kdo bo plaal tole?
S tabo se pogovarjam! Plaal bo!

17
00:03:01,836 --> 00:03:04,054
Pred sreanjem
moram 쉋 domov. - Ja.

18
00:03:04,445 --> 00:03:05,924
Hej, ne odhajaj!
Pridi nazaj!

19
00:03:06,576 --> 00:03:07,880
Oh, sranje.

20
00:03:11,490 --> 00:03:13,056
Vem kdo si, prijateljek.

21
00:03:16,838 --> 00:03:18,970
Hej, kam greste?

22
00:03:19,405 --> 00:03:22,362
Hej, kam greste?
Ne morete naju pustiti tukaj! Taksi!

23
00:03:37,278 --> 00:03:39,016
럌vijo, Donald.

24
00:03:39,887 --> 00:03:42,278
Pozen si.
- Ja. Se opraviujem, ker sem pozen.

25
00:03:42,669 --> 00:03:46,714
To si rekel tudi zadnji in petkrat
prej. Na svojo skupino zamuja.

26
00:03:51,497 --> 00:03:53,192
Hej, nehaj!

27
00:03:59,847 --> 00:04:02,977
Povi쉆li so mi plao na univerzi.
34 centov na uro. - Koga to briga!

28
00:04:03,456 --> 00:04:07,848
V bistvu je monsun, ampak 33 cm
de엏a je veliko, celo za 둹i Lanko.

29
00:04:08,283 --> 00:04:13,545
Rekli so, da pi쉋m zanimivo, vendar
ne zadostuje njihovim potrebam.

30
00:04:14,763 --> 00:04:18,284
Dodgersi so dobili 쉋stnajst tekem
v 41 letih kariere v baseballu.

31
00:04:18,677 --> 00:04:22,330
Skoraj polovica de엁vnih tekem
je bila v aprilu, nobena pa poleti.

32
00:04:24,678 --> 00:04:30,200
Star쉋 bom poklicala. Na쉕i se bomo
pri oglasni deski. -Nobene deske ni.

33
00:04:30,374 --> 00:04:31,722
V dreku si.

34
00:04:32,157 --> 00:04:34,201
Nikoli te ne bodo na쉕i, nikoli.

35
00:04:36,418 --> 00:04:39,722
e hoemo priti pravoasno v park,
moramo oditi v 10. minutah.

36
00:04:40,071 --> 00:04:43,855
Avtobus 쉞evilka 17 preva얷 do 301.
Kdo potrebuje 엁tone?

37
00:04:44,551 --> 00:04:45,984
Pridite ponje.

38
00:04:46,463 --> 00:04:51,204
Nikoli me ne bodo na쉕i. Ljudje
vse as izgubljajo avtiste. Tako je.

39
00:04:51,552 --> 00:04:53,596
Hej, Gracie, lahko pride
samo za minutko sem?

40
00:05:06,728 --> 00:05:08,555
Nikoli me ne bodo na쉕i, nikoli.

41
00:05:08,904 --> 00:05:13,078
Ljudje ves as izgubljajo avtiste.
-
[...]
Everything OK? Download subtitles