Preview Subtitle for Rasen


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:34,578 --> 00:02:35,418
Hal ?

2
00:02:36,438 --> 00:02:41,199
Andou ? Psob ulo ako obvykle.
Teraz to bud dva roky, vie.

3
00:02:42,600 --> 00:02:43,810
Je nejak dvod, e prv vec,
ktor rno urob je telefont ?

4
00:02:44,470 --> 00:02:47,520
Pozri sa... Je to Takayama Ryuji.
Je mtvy.

5
00:02:48,031 --> 00:02:48,801
Kto ?

6
00:02:48,981 --> 00:02:52,581
Takayama Ryuji. Vie, n spoluiak
z lekrskej fakulty. Takayama Ryuji !

7
00:02:55,632 --> 00:02:57,952
Cho do riti !
Ak je to vtip, tak to nie je zbavn.

8
00:02:58,112 --> 00:03:01,583
artoval by som o nieom takom ?
Hovoria, e to mohla by samovrada.

9
00:03:02,063 --> 00:03:05,624
Samovrada ?
Takayama Ryuji, zabi seba ?

10
00:03:06,464 --> 00:03:11,355
Musia urobi vie vyetrovanie.
Naplnovali radn pitvu.

11
00:03:11,745 --> 00:03:12,505
o hovor ?

12
00:03:12,925 --> 00:03:16,286
Telo, ktor si navrhol pre dnen
pitvu... Je Takayama Ryuji.

13
00:03:19,226 --> 00:03:21,287
Uvidme sa v nemocnici. Ahoj.

14
00:03:27,000 --> 00:03:32,000
R A S E N

15
00:03:41,210 --> 00:03:46,672
Poda jednho z patolgov tam
neboli iadne vonkajie poranenia.

16
00:03:46,672 --> 00:03:52,133
Prina smrti je stle neznma,
preto radn pitva.

17
00:03:53,483 --> 00:03:55,073
akme na vsledky vaej pitvy,
ale mme dostaton dvod veri,

18
00:03:55,073 --> 00:03:56,663
e to bola vrada. V takom prpade
sd nariadi druh pitvu...

19
00:04:00,664 --> 00:04:01,754
Hovoria, e je to syndrm nhlej smrti.

20
00:04:02,705 --> 00:04:03,645
nhlej smrti...

21
00:04:04,085 --> 00:04:06,195
Telo nali na jeho pracovisku vera rno.

22
00:04:08,146 --> 00:04:11,946
Nie je to iadny omyl.
Je to Takayama Ryuji.

23
00:04:35,851 --> 00:04:40,882
Mm to ! Mus pouva
analzu DNA aminokyseln.

24
00:04:41,362 --> 00:04:43,652
Vklad sla do tabuky a pouva
vsledn skrtenie. Je to sprvne ?

25
00:04:51,184 --> 00:04:52,074
Rozparova.

26
00:04:53,014 --> 00:04:54,224
"Ten o krjal."

27
00:04:55,264 --> 00:04:57,485
A o je ten dajn vznam ?
Takayama?

28
00:05:00,655 --> 00:05:01,946
Stle to nemte, e ?

29
00:05:06,036 --> 00:05:07,107
To si ty.

30
00:05:09,227 --> 00:05:10,437
Tvoja budcnos.

31
00:05:40,043 --> 00:05:41,203
"Rozparova"...

32
00:05:45,914 --> 00:05:46,804
Zanime !

33
00:06:20,660 --> 00:06:21,931
1,520.

34
00:06:38,124 --> 00:06:40,664
Na avej strane srdca
vidm nejak odumretie.

35
00:06:47,215 --> 00:06:49,116
Je tam upchat tepna.

36
00:06:50,986 --> 00:06:55,287
Priamou prinou smrti je infarkt
po upchat avej pcnej tepny.

37
00:07:03,108 --> 00:07:04,779
V jeho hrdle je mal ndor.

38
00:07:09,900 --> 00:07:11,250
Postupujme vpred a odoberme vzorku.

39
00:07:11,650 --> 00:07:12,230
Dobre.

40
00:07:59,279 --> 00:08:01,879
Neme rovnako rozreza
svoje vlastn zpstie...

41
00:08:05,720 --> 00:08:08,471
Ale si celkom dobr v rezan
inch ud, e ?

42
00:08:31,015 --> 00:08:32,325
Andou !

43
00:08:39,306 --> 00:08:43,527
Dr. Andou ?
V jeho aldku bolo nieo nezvykl.

44
00:09:15,513 --> 00:09:20,294
Takayama Ryuji. Docent vo Vedeckom
stave Kyoueikejskej Univerzity.

45
00:09:20,744 --> 00:09:22,464
Vypadal by, e bol nejak...
[...]
Everything OK? Download subtitles