Preview Subtitle for Not Another Teen Movie


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,039 --> 00:00:16,039
Shpresoj se nuk të shkakton ndonjë
dëm të përhershëm.

2
00:00:21,440 --> 00:00:25,679
-Sidoqoftë, që sa kohë jeni këtu?
-Një copë herë.

3
00:00:27,559 --> 00:00:30,359
-Të pëlqeu mbrëmja e maturës?
-Po.

4
00:00:36,359 --> 00:00:39,799
Puna është, kur vura bast--

5
00:00:40,280 --> 00:00:44,439
Ja ku është. Është Fredi.
Ai është i veshur me kostum.

6
00:00:44,640 --> 00:00:48,439
Ç'ke? Më dukesh krejtësisht person
tjetër.

7
00:00:49,240 --> 00:00:53,079
Si unë ashtu edhe ti jemi ndryshe.

8
00:01:17,920 --> 00:01:20,400
A dëshiron personi krejtësisht tjetër

9
00:01:21,719 --> 00:01:23,680
...që të vallëzoj?

10
00:01:25,760 --> 00:01:27,480
Po.

11
00:01:28,560 --> 00:01:31,040
-Mirëmëngjes, shpirt!
-Babë!

12
00:01:31,400 --> 00:01:34,120
-Ç'bënë këtu?
-Ç'bëj këtu?

13
00:01:34,359 --> 00:01:36,280
Është ditëlindja e saj, babë.

14
00:01:36,480 --> 00:01:39,120
Gëzuar ditëlindjen, shpirt.

15
00:01:42,400 --> 00:01:46,640
-Ç'është ky zë?
-Kam një minutë punë këtu.

16
00:01:46,840 --> 00:01:48,840
Ndoshta punon dikush nga fqinjët.

17
00:01:49,120 --> 00:01:51,280
Ku është engjëlli im i vockël?

18
00:01:51,480 --> 00:01:53,120
Gëzuar ditëlindjen, shpirt.

19
00:01:53,359 --> 00:01:54,560
Gjyshe? Babëgjysh?

20
00:01:54,760 --> 00:01:56,200
Rosco!

21
00:01:59,480 --> 00:02:01,519
Ik, Rosco.

22
00:02:02,280 --> 00:02:04,400
-Tundatjeta.
-Ati O'FIannagan?

23
00:02:04,599 --> 00:02:07,840
Të kamë dërguar shokët e tu të veçantë
prej në qendër!

24
00:02:08,039 --> 00:02:10,560
-Gëzuar ditëlindjen!
-Janey buzëqeshet.

25
00:02:10,759 --> 00:02:12,599
Këtu vjen erë.

26
00:02:12,960 --> 00:02:14,840
Në rregull, thuaje një dëshirë, e dashur.

27
00:02:15,800 --> 00:02:17,000
Jo.

28
00:02:32,800 --> 00:02:35,127
T'IA FILLOJMË

29
00:02:35,858 --> 00:02:41,185
"JO EDHE NJË FILM ADOLESHENTËSH"

30
00:02:44,560 --> 00:02:47,000
Kjo nuk është shkollë e mesme tipike.

31
00:02:47,199 --> 00:02:51,840
Në John Hughes, nuk ka grupazhe,
e as grupe të veçanta shoqërore.

32
00:02:52,039 --> 00:02:55,520
Jeni të pranuar për vehten,
e jo me cilin rrini.

33
00:02:55,719 --> 00:02:59,879
Do t'iu ndajmë në grupe, kështu që
do të mund të gjeni shokët tuaj.

34
00:03:00,080 --> 00:03:03,400
Sportëdashës, të hyjmë të gjithë
në një grup...

35
00:03:03,599 --> 00:03:07,120
...dhe ju bushtra ejani këtu
pranë meje.

36
00:03:07,319 --> 00:03:09,599
Hej, si jeni?
Mirë se erdhët.

37
00:03:09,800 --> 00:03:12,639
Ju humbësit duhet të rrini prapa.

38
00:03:12,840 --> 00:03:16,400
Shumë qartë vlenë edhe për ty.
Shpejto, shko prapa.

39
00:03:16,599 --> 00:03:19,400
Shikoni fëmijën që rri pranë jush.

40
00:03:21,599 --> 00:03:24,680
Ata do të jenë vetëm shokë për
4 vitet e ardhëshme.

41
00:03:24,879 --> 00:03:27,159
Në rregull, të shkojmë, shokë!

42
00:03:37,120 --> 00:03:41,479
-Duhet që të fillosh të bësh takime.
-Unë nuk takohem. Ti e di.

43
00:03:41,719 --> 00:03:43,520
Janey, ti i di rregullat e babait.

44
00:03:43,719 --> 00:03:45,599
Nuk mundem që të bëj seks para teje.

45
00:03:45,800 --> 00:03:49,039
Nuk pajtohem me rregullat e
shkollës së mesme tipike.

46
00:03:49,240 --> 00:03:53,599
Lexoj SyIvia PIath-in,
dëgjoj "Bikini Kill" dhe ha tofu.

[...]
Everything OK? Download subtitles