Preview Subtitle for Pirates 2 Srt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:27,422 --> 00:00:33,322
PIRATI
Osveta Stagnetija

2
00:00:56,423 --> 00:00:58,524
閣a vas je uznemirilo, kapetane?

3
00:00:58,525 --> 00:01:00,192
Prate nas, svetosti.

4
00:01:00,193 --> 00:01:00,993
Gusari?

5
00:01:00,994 --> 00:01:03,162
Da, ali ne iz ovih voda.

6
00:01:03,163 --> 00:01:04,363
Ne詁mo uspeti da pripremimo oru柬e.

7
00:01:04,364 --> 00:01:07,066
Ali mislim da mo枡mo pobe詈
ka onoj crnoj oluji.

8
00:01:07,101 --> 00:01:09,768
Uradite tako i neka Bog
bude sa vama, kapetane.

9
00:01:09,769 --> 00:01:10,402
Da.

10
00:01:10,403 --> 00:01:12,504
U redu, ljudi, vratite se u potpalublje,

11
00:01:12,505 --> 00:01:14,573
pripremite se za ulazak u oluju.

12
00:01:14,574 --> 00:01:16,837
Ostavite prostora za vetar, momci.

13
00:01:28,188 --> 00:01:31,558
Kakva su ono avolska pisanija?

14
00:01:31,593 --> 00:01:33,058
Arapska su...

15
00:01:33,059 --> 00:01:36,396
Ka枡, "Nema Boga, osim Zi Feng".

16
00:01:36,431 --> 00:01:37,675
Demoni mora.

17
00:01:41,634 --> 00:01:42,830
Gospodine, nestali su!

18
00:01:49,375 --> 00:01:51,810
Pravo je 鑾do,

19
00:01:51,811 --> 00:01:53,445
Bog je pokazao svoju bo杪nsku milost.

20
00:01:53,446 --> 00:01:55,047
Nek ti je ve鈩a slava!

21
00:01:55,048 --> 00:01:57,116
Uzdr枴te se hvalospeva, svetosti...

22
00:01:57,117 --> 00:01:59,730
...verujem da 詁 na啾 sre訛
upravo da se promeni.

23
00:02:04,657 --> 00:02:05,824
Bo枡!

24
00:02:05,825 --> 00:02:07,626
Bojim se da planiraju da nam dou u posetu.

25
00:02:07,627 --> 00:02:09,128
Idite dole i sakrijte se u mojoj kabini...

26
00:02:09,129 --> 00:02:10,896
...pobrinu誦 se za njih 嗾o du枡 budem mogao.

27
00:02:10,897 --> 00:02:12,931
O鐺, krenite sa mnom,
moramo vas odvesti na sigurno.

28
00:02:12,932 --> 00:02:14,471
Bo枡, spasi nas sve.

29
00:02:28,615 --> 00:02:30,433
Sakrijte se ovde, ekselencijo.

30
00:02:31,484 --> 00:02:32,484
Nemoj da dozvoli da umrem,

31
00:02:32,485 --> 00:02:33,857
tvoj spas zavisi od toga.

32
00:03:52,232 --> 00:03:56,336
Daj mi, ina鐺 誦 te baciti morskim 鐺ljustima.

33
00:03:56,371 --> 00:03:58,759
Ne znam o 鐺mu govori.

34
00:04:07,247 --> 00:04:09,399
Izvinite, kraljice Zi Feng.

35
00:04:48,187 --> 00:04:50,174
Gde je?

36
00:04:52,792 --> 00:04:54,001
U meni, gospodaru.

37
00:05:13,913 --> 00:05:18,318
Sam Bog 詁 vam osigurati put u pakao
zbog ubistva sve嗾enog 鑰veka.

38
00:05:18,353 --> 00:05:23,723
Postoji sam jedan Bog
i on stoji pred tobom, kapetane!

39
00:05:23,758 --> 00:05:30,562
Neka 枴vi, Zi Feng!

40
00:05:30,563 --> 00:05:32,791
閣a 詁mo sa ovim ljudima, kraljice?

41
00:05:38,104 --> 00:05:40,390
Kako 枡lite, Veli鐶nstvo.

42
00:05:43,876 --> 00:05:45,407
Bez milosti!

43
00:05:58,858 --> 00:06:00,592
Kapetanov dnevnik,

44
00:06:00,593 --> 00:06:01,960
morsko vreme: 20. septembar...

45
00:06:01,961 --> 00:06:06,831
...godine 1763,

46
00:06:06,866 --> 00:06:08,673
sa鐺kaj trenutak, Oksforde.

47
00:06:10,603 --> 00:06:12,804
Izgledam spektakularno, zar ne?

48
00:06:12,805 --> 00:06:17,542
Izgledate kao 鑰vek koji je upravo
ukrstio ma sa samim avolom

49
00:06:17,577 --> 00:06:23,149
i koji je probo njegovo hladno srce
u杪renom o嗾ricom bo杪nske pravednosti.

50
00:06:23,184 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles