Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:13,600 --> 00:00:15,989
Puno stvari su morale
da se dogode.

2
00:00:16,240 --> 00:00:18,117
Morao sam da patim.

3
00:00:18,360 --> 00:00:20,157
Ti si morala
toliko da pati.

4
00:00:21,480 --> 00:00:23,630
Postojao sam jer si
ti postojala.

5
00:00:25,280 --> 00:00:28,716
Sada kada sam u miru,
vezan za moje korene,

6
00:00:29,520 --> 00:00:31,317
ose潞m da
vi뚄 ne postojim.

7
00:00:32,400 --> 00:00:37,058
PRE REVOLUCIJE

8
00:01:58,040 --> 00:01:59,792
"Oni koji nisu 룔veli

9
00:02:00,040 --> 00:02:01,632
godine pred revoluciju,

10
00:02:01,880 --> 00:02:03,472
ne mogu da razumeju

11
00:02:03,720 --> 00:02:05,278
slast 룔vota. "
TALLEYRAND


12
00:02:08,200 --> 00:02:10,475
JEDNE NEDELJE U APRILU,
1962. GODINE,


13
00:02:10,720 --> 00:02:13,075
NEPOSREDNO PRED USKRS,
U PARMI.


14
00:02:14,720 --> 00:02:16,836
IPAK DOLAZIM TEBI, CRKVO.

15
00:02:18,240 --> 00:02:22,358
PASKALA I GRKA KANTA
SAM VRSTO DR꾀O U 괴CI.

16
00:02:22,920 --> 00:02:25,150
"SA NOVIM SNOVIMA,
OTPOR JE ZBRISAO

17
00:02:25,400 --> 00:02:27,994
ONAJ SAN O OBLASTIMA
UJEDINJENIM U HRISTU

18
00:02:28,320 --> 00:02:30,993
I ONOM GORE쾬M
SLATKOM SLAVUJU...

19
00:02:31,480 --> 00:02:33,357
PROKLETI BILI
ONI KOJI NE ZNAJU

20
00:02:33,600 --> 00:02:36,160
DA JE OVA HRI궩ANSKA VERA
BUR꾓JSKA,

21
00:02:36,760 --> 00:02:38,796
U SVAKOJ SVOJOJ
PRIVILEGIJI,

22
00:02:39,200 --> 00:02:41,634
SVAKOJ PREDAJI,
SVAKOJ POKORNOSTI.

23
00:02:42,560 --> 00:02:44,471
TAJ GREH NIJE
NI굆A VI괸

24
00:02:44,880 --> 00:02:47,189
NEGO ZLOIN UZNEMIRAVANJA
UOBIㅌJENE SVAKODNEVNICE,

25
00:02:47,960 --> 00:02:50,269
OMR꾄NE ZBOG
STRAHA I DOSADE.

26
00:02:51,600 --> 00:02:53,079
TAKVA CRKVA JE

27
00:02:53,320 --> 00:02:55,515
NEMILOSRDNO SRCE
DR꾀VE. "

28
00:02:57,320 --> 00:03:00,278
KAO U SNU, PRONALAZIM SE
PRED KAPIJAMA GRADA,

29
00:03:01,400 --> 00:03:03,356
BEDEMIMA,
CARINSKIM RAMPAMA,

30
00:03:03,600 --> 00:03:05,272
ZVONICIMA KOJI
PODSE쾨JU NA MINARETE,

31
00:03:05,520 --> 00:03:07,192
PRED KUPOLAMA
KOJE SU KAO KAMENA BRDA,

32
00:03:07,440 --> 00:03:09,476
SIVIM KROVOVIMA,
OTVORENIM TERASAMA,

33
00:03:09,720 --> 00:03:10,675
A ISPOD

34
00:03:11,400 --> 00:03:13,356
ULICE, KOM괼LUK,
TRGOVI,

35
00:03:14,040 --> 00:03:15,598
ONAJ TRG,

36
00:03:15,840 --> 00:03:17,796
A KROZ SREDINU - REKA,
PARMA,

37
00:03:18,080 --> 00:03:21,038
KOJA ODVAJA DVA GRADA,
BOGATI OD SIROMA굁OG.

38
00:03:22,160 --> 00:03:23,991
I PONOVO ONAJ TRG,

39
00:03:24,240 --> 00:03:26,993
KOJI JE TOLIKO U CENTRU GRADA,
A IPAK TAKO BLIZU POLJA,

40
00:03:27,520 --> 00:03:29,397
DA NEKI PUT NO쾻
MO꾄 SE OSETITI MIRIS SENA.

41
00:03:37,160 --> 00:03:41,358
TRG, U KOME IMA OSE쾨J
KAO DA SI U ARENI.

42
00:03:47,080 --> 00:03:50,959
TAMO, KRE쾬M SE MEU FIGURAMA
KOJE SU VAN KORAKA, ZABAENE.

43
00:03:51,800 --> 00:03:54,109
FIGURE, ZA KOJE JE RANIJE
SAMO CRKVA POSTOJALA,

44
00:03:54,600 --> 00:03:58,149
U KOJIMA JE KATOLIㅌNSTVO GU괼LO
SVU 꾄LJU ZA SLOBODOM.

45
00:03:59,320 --> 00:04:01,276
ONI SU KAO JA,
BUR꾓JI PARME,

46
00:04:01,520 --> 00:04:03,272
ONI IZ
SVAKODNEVNE MASE.

47
00:04:03,920 --> 00:04:05,990
PITAM SE DA LI SU ONI
IKADA ROENI,

48
00:04:06,
[...]
Everything OK? Download subtitles