Preview Subtitle for Prime 2005


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:00,083 --> 00:03:01,000
Oprostite.

2
00:03:02,208 --> 00:03:07,042
Toliko je toplo da ne mogu da se
snaَem sa ovim.

3
00:03:08,917 --> 00:03:10,083
Potpisala sam dokumente.

4
00:03:16,708 --> 00:03:17,708
Kako se ose«a?

5
00:03:19,083 --> 00:03:20,000
Odvratno!

6
00:03:21,792 --> 00:03:24,458
Frensis je bio tamo.
Ajsli je bila tamo.

7
00:03:26,000 --> 00:03:27,125
Bilo mi je teko kad sam
ga videla.

8
00:03:29,458 --> 00:03:34,000
Toliko brzo je potpisao. Ja sam se
pravila da razmiIjam za stvari

9
00:03:34,208 --> 00:03:36,917
za poslednji put.
Meni zvu*i uasno.

10
00:03:38,667 --> 00:03:40,042
Treba«e neko vreme.

11
00:03:41,292 --> 00:03:44,958
9 god. mislim, nemoe tek tako
da odes posle toliko vremena.

12
00:03:48,708 --> 00:03:53,458
Ludo je to nam se brak zavrio
pre 5 min...

13
00:03:55,542 --> 00:03:57,667
i odjednom ja...

14
00:04:01,208 --> 00:04:06,042
Po*ela sam da razmiIjam o bebi...

15
00:04:07,083 --> 00:04:09,667
Zato sad?Zato nisam razmiIjala
za ovo kad sam bila udata?

16
00:04:11,042 --> 00:04:15,875
Pa odnekud si znala da to nije
pravi *ovek.

17
00:04:16,792 --> 00:04:19,875

titila si sebe na taj na*in.
To je ok.

18
00:04:21,958 --> 00:04:29,250
Opet se vra«a ivotu.eli sve stvari koje
si zaboravila da moe imati.

19
00:04:30,417 --> 00:04:32,875
To je odli*no mesto za selidbu.

20
00:04:33,750 --> 00:04:38,083
A stvar sa bebom desi«e se,
u pravo vreme.

21
00:04:39,208 --> 00:04:43,500
Koncentrii se na banalne stvari.
Za sad.

22
00:04:52,500 --> 00:04:56,708
Hej Dejv, Moris je. elim od tebe
jednu uslugu.

23
00:04:57,375 --> 00:04:58,792
Izaao sam sa jednom curom
pre neke ve*eri.

24
00:04:59,500 --> 00:05:02,500
Rekal mi je da «e me zvati,
jel zna kako ide to.

25
00:05:03,042 --> 00:05:08,708
elim da doَes samnom sad. Nemoj da
poludi.Neznam kako da stignem tamo.

26
00:05:09,333 --> 00:05:11,208
Nisam siguran. چao.

27
00:05:14,583 --> 00:05:15,958
Ne razumem zato moram
da u*estvujem u ovom.

28
00:05:16,458 --> 00:05:19,958
Ima neizle*ivu bolest.
Ok, razumem.

29
00:05:20,458 --> 00:05:22,833
Zato mene mea?
Kako si umean?

30
00:05:22,958 --> 00:05:25,333
Sa time to sam u kolima.
Bi«u svedok.

31
00:05:25,625 --> 00:05:26,750
Na taj na*in sam sau*esnik.

32
00:05:27,083 --> 00:05:28,792

ta, kao torba. Moris.

33
00:05:29,833 --> 00:05:32,958
Koja je ovaj put?
Zna, ne elim da znam.

34
00:05:33,250 --> 00:05:35,667
Ne pri*aj mi. Tata ti je u
rukovodstvu ili tako neto.

35
00:05:37,042 --> 00:05:39,500
elio bih da znam zato niti jedna cura
ne eli da izaَe sa tobom 2 puta.

36
00:05:39,917 --> 00:05:42,000
Jedan sastanak i kraj.
ta radi?

ta im pri*a?

37
00:05:42,167 --> 00:05:43,875
Zna to je misterija i za mene.

38
00:05:49,167 --> 00:05:51,667
Da nisi Hermafrodit?
Ima li neki virus moda?

39
00:05:52,708 --> 00:05:58,000
Ovo je to, hajde. Ok, ali pouri. Treba
da idem sa Miel u bioskop kasnije.

40
00:05:58,375 --> 00:06:00,667
Mishel?
Pouri!

41
00:06:21,667 --> 00:06:26,292
Zdravo.
ta radi tu?Rekla sam ti,
ne elim da te vidim ponovo.

42
00:06:26,458 --> 00:06:28,708
Hteo sam da pri*am sa tobom.
Izaَi da razgovaramo.

43
00:06:28,875 --> 00:06:30,083
Nemogu da poverujem da s
[...]
Everything OK? Download subtitles