Preview Subtitle for Chicken Little


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,360 --> 00:00:27,520
Zdaj...od kod da zaènemo.

2
00:00:28,280 --> 00:00:30,880
Kaj pravite na...
bilo je nekoè...

3
00:00:33,440 --> 00:00:35,840
Kolikokrat ste slišali
takšen zaèetek.

4
00:00:35,841 --> 00:00:37,840
Da naredimo nekaj drugega.

5
00:00:42,760 --> 00:00:43,980
Nisem mislil tako.

6
00:00:43,981 --> 00:00:45,200
Èuje se zelo poznato.

7
00:00:47,480 --> 00:00:48,679
O, ne, ne knjiga.

8
00:00:48,680 --> 00:00:51,080
Koliko krat ste videli
kako se odpira knjiga.

9
00:00:51,081 --> 00:00:53,320
Zaprite knjigo,
ne bomo tako.

10
00:00:53,480 --> 00:00:55,080
Tako bomo.

11
00:00:55,200 --> 00:00:57,360
Zakaj se ne vrnemo na dan...

12
00:00:57,600 --> 00:00:59,920
ko so stvari zaèele
potekati narobe

13
00:01:06,480 --> 00:01:07,680
Rešujte si ivljenja

14
00:01:07,681 --> 00:01:09,360
Beite v zaklon

15
00:01:14,800 --> 00:01:16,680
Vsi ste v nevarnosti.

16
00:01:27,440 --> 00:01:29,240
Rešujte si ivljenja.

17
00:01:30,760 --> 00:01:32,440
Pozor!Pozor!

18
00:02:22,520 --> 00:02:23,940
Pišèanèek!

19
00:02:23,941 --> 00:02:25,359
Kaj se dogaja?

20
00:02:25,360 --> 00:02:27,320
Nebo pada!
Nebo pada!

21
00:02:28,640 --> 00:02:30,020
Nebo pada?

22
00:02:30,021 --> 00:02:31,400
Ali si nor!

23
00:02:31,760 --> 00:02:33,920
Res je,
pojdite za menoj.

24
00:02:35,360 --> 00:02:36,519
Kaj?

25
00:02:36,520 --> 00:02:38,320
Tu je, pri starem
hrastovem drevesu.

26
00:02:38,321 --> 00:02:39,799
Ne izmišIjujem si.

27
00:02:39,800 --> 00:02:42,200
Bilo je tu...
mali košèek neba.

28
00:02:42,201 --> 00:02:44,000
Nekje na zemlji je!

29
00:02:44,001 --> 00:02:45,800
Izgledalo je kot ono...

30
00:02:47,040 --> 00:02:48,880
Kot znak STOP?
Da!

31
00:02:48,920 --> 00:02:52,520
Samo da ni pisalo, STOP,
in bilo je plavo, in imelo je oblak na sebi

32
00:02:52,521 --> 00:02:54,020
In udarilo me je po glavi.

33
00:02:54,021 --> 00:02:55,520
In izgledalo je kot znak STOP!

34
00:02:55,521 --> 00:02:57,520
Èakaj!
Kaj je bilo to?

35
00:02:57,920 --> 00:02:59,119
Ali te je to
udarilo?

36
00:02:59,120 --> 00:03:01,520
O, ne. Definitivno je bil
košèek neba.

37
00:03:01,521 --> 00:03:02,640
Košèek neba.

38
00:03:02,641 --> 00:03:03,760
Vse je v redu!

39
00:03:04,520 --> 00:03:06,920
Izgleda da je prišlo
do male napake.

40
00:03:06,921 --> 00:03:08,920
ir je udaril mojega sina!

41
00:03:09,920 --> 00:03:11,119
Ne, oèe, ne.

42
00:03:11,120 --> 00:03:13,520
Utihni sin,
to je dovolj poniajoèe.

43
00:03:13,521 --> 00:03:15,520
Pišèanèek,kaj si si mislil?

44
00:03:16,280 --> 00:03:17,479
Mesto si spravil v nevarnost!

45
00:03:17,480 --> 00:03:20,000
Kako si lahko zamenjal znak STOP
z irom?

46
00:03:23,080 --> 00:03:24,520
Kaj praviš?

47
00:03:26,440 --> 00:03:28,240
Bil je veliki ir?

48
00:03:32,560 --> 00:03:34,360
Dame i gospodje
to so norosti.

49
00:03:34,361 --> 00:03:36,159
Norosti z strani nore osebe.

50
00:03:36,160 --> 00:03:39,080
Daj no Bak, tvoj sin
nas je prestrašil do smrti.

51
00:03:41,760 --> 00:03:44,240
Oprostite narod,
moj sin... veste...

52
00:03:45,720 --> 00:03:47,519
...dela neumnosti.

53
00:03:47,520 --> 00:03:49,680
Ne, oèe.
To ni bil ir.

54
00:03:50,880 --> 00:03:53,080
Bil je košèe
[...]
Everything OK? Download subtitles