Preview Subtitle for Mechanik The


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:39,480 --> 00:01:42,000
Vanya! Ručak je na stolu.

2
00:01:42,160 --> 00:01:43,280
Idi po kruh.

3
00:02:17,480 --> 00:02:20,680
Tata. Ručak je gotov.

4
00:02:24,360 --> 00:02:27,760
Kako si, Sasha?

5
00:02:34,400 --> 00:02:37,720
Lijep auto. Jeli nov?

6
00:02:48,040 --> 00:02:55,240
Nikolai je bio vojnik u Afganistanu.
Ako trebaš pravog čovjeka.

7
00:02:58,920 --> 00:03:02,000
Idemo unutra.

8
00:03:14,800 --> 00:03:17,240
Pobjedio sam!

9
00:03:17,400 --> 00:03:20,440
Dobro urađeno.

10
00:03:25,760 --> 00:03:29,080
Popij nešto sa nama.

11
00:03:32,560 --> 00:03:35,360
Pravi je.

12
00:03:47,080 --> 00:03:49,240
Mogu ostati?

13
00:03:49,400 --> 00:03:51,880
Idi kući.

14
00:03:54,760 --> 00:03:56,280
Šta nije u redu?

15
00:03:56,440 --> 00:03:59,840
Zadnje vreme mnogo rizikujem.
Želim duolu cjenu.

16
00:04:00,000 --> 00:04:02,960
Nema problema.

17
00:04:08,400 --> 00:04:10,920
Na zdravlje!

18
00:04:15,880 --> 00:04:16,920
U pravu si.

19
00:04:17,080 --> 00:04:20,280
Previše rizikuješ.

20
00:05:35,680 --> 00:05:39,720
Pomakni auto!

21
00:05:57,840 --> 00:06:00,920
To je za moga sina.

22
00:07:42,360 --> 00:07:46,040
LOS ANGELES
7 godina kasnije

23
00:08:28,320 --> 00:08:29,560
Zdravo!
- Zdravo!

24
00:08:29,720 --> 00:08:34,680
Tražim Nikolaia Cherenko.
- Naravno. Nick!

25
00:08:35,000 --> 00:08:38,520
Hej, Nick!

26
00:08:45,600 --> 00:08:47,240
Ja sam John Withly.

27
00:08:47,400 --> 00:08:48,960
Advokat.

28
00:08:49,120 --> 00:08:54,160
Moja klientica Pani Abemof,
želi popričati sa vama.

29
00:09:08,880 --> 00:09:10,400
To je moja ćerka.

30
00:09:10,560 --> 00:09:12,920
Julia.

31
00:09:13,680 --> 00:09:16,880
Moga muža su ubili,

32
00:09:17,040 --> 00:09:21,440
a nju su ugrabili.

33
00:09:22,280 --> 00:09:25,840
Ruski gangsteri.

34
00:09:26,000 --> 00:09:30,440
Mislim, da su je odvezli u
sv. Petersburg.

35
00:09:30,600 --> 00:09:32,400
Želim,

36
00:09:32,560 --> 00:09:35,880
da je dovedete kući.

37
00:09:42,840 --> 00:09:44,440
Zahtjevaju novac?

38
00:09:44,600 --> 00:09:46,640
5 milijona.

39
00:09:46,800 --> 00:09:49,400
Plažćajte im.

40
00:09:49,560 --> 00:09:51,200
To kažem ja.

41
00:09:51,360 --> 00:09:55,720
Ako im platimo, hoće li je ubiti.

42
00:09:57,280 --> 00:10:02,040
G. Cherenko, nudimo vam
500 tisuća dolara.

43
00:10:02,200 --> 00:10:03,520
250 sada,

44
00:10:03,680 --> 00:10:07,560
drugu polovicu pa,
kad je dovedete nazad.

45
00:10:07,720 --> 00:10:09,280
Ja sam mehaničar.

46
00:10:09,440 --> 00:10:12,640
Popravljam auta.

47
00:10:15,720 --> 00:10:18,800
Nikolai Cherenko.

48
00:10:19,040 --> 00:10:20,640
Rođen u Kievu.

49
00:10:20,800 --> 00:10:22,320
SpecNaz.

50
00:10:22,480 --> 00:10:24,560
Ruska specijalna jedinica.

51
00:10:24,720 --> 00:10:27,160
Afganistan.

52
00:10:27,320 --> 00:10:30,760
Došao u Ameriku prije 7 godina.

53
00:10:30,920 --> 00:10:33,640
Nelegalno.

54
00:10:35,400 --> 00:10:39,000
Znači, popravljaš auta.

55
00:10:39,360 --> 00:10:42,840
Nadam se, da će te je naći.

56
00:10:43,000 --> 00:10:47,200
Bilo bi šteta, da saznaju
za vaše nelegalno bivanje.

57
00:10:47,360 --> 00:10:49,360
G. Cherenko!

58
00:10:49,520 --> 00:10:51,880
Izgubila sam
[...]
Everything OK? Download subtitles