Preview Subtitle for Fahrenheit 451


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ22,772 --> 00Ψ00Ψ24,689
FAHRENHEIT 451.

2
00Ψ00Ψ36,672 --> 00Ψ00Ψ38,589
Po romanu Reja Bredberija

3
00Ψ02Ψ01,987 --> 00Ψ02Ψ03,904
ZDRAVO.

4
00Ψ02Ψ03,905 --> 00Ψ02Ψ05,821
IZAIΞ BRZOΞ TAΠ KO JE TOΠ

5
00Ψ02Ψ05,822 --> 00Ψ02Ψ08,218
BREΞ ZAIME BOGA,
IZLAZI ODATLEΞ JA...

6
00Ψ02Ψ08,219 --> 00Ψ02Ψ10,135
ZDRAVOΠ

7
00Ψ06Ψ32,793 --> 00Ψ06Ψ36,148
MONTAG, OVDE.

8
00Ψ06Ψ39,502 --> 00Ψ06Ψ43,816
PA... KAKVE SU OVO BILE, MONTAGΠ

9
00Ψ06Ψ44,296 --> 00Ψ06Ψ47,411
ZAISTA NISAM GLEDAO,
SER. POMALO OD SVEGA.

10
00Ψ06Ψ47,412 --> 00Ψ06Ψ50,527
ROMANI, BIOGRAFIJE,
AVANTURE. OH, UOBIAJENOΠ

11
00Ψ06Ψ50,528 --> 00Ψ06Ψ53,881
ZATO TO RADEΠ IZOPAENOST.

12
00Ψ06Ψ54,362 --> 00Ψ06Ψ56,756
UZGRED...

13
00Ψ06Ψ56,757 --> 00Ψ07Ψ00,113
TA MONTAG RADI KADA NIJE NA DUNOSTIΠ

14
00Ψ07Ψ00,114 --> 00Ψ07Ψ02,510
MALO TOGA, SER. KOSIM TRAVU.

15
00Ψ07Ψ02,511 --> 00Ψ07Ψ04,905
A TA AKO ZAKON TO ZABRANIΠ

16
00Ψ07Ψ04,906 --> 00Ψ07Ψ06,823
POSMATRAO BIH JE KAKO RASTE, SER.

17
00Ψ07Ψ06,824 --> 00Ψ07Ψ09,697
DOBRO.

18
00Ψ07Ψ09,698 --> 00Ψ07Ψ14,012
DOBRO. MONTAG BI MOGAO DA UJE
NEKE UZBUDLJIVE VESTI ZA DAN, DVA.

19
00Ψ07Ψ14,013 --> 00Ψ07Ψ16,886
BENEDIKT NEE BITI JO DUGO SA NAMA,

20
00Ψ07Ψ16,887 --> 00Ψ07Ψ20,482
A MONTAGOVO IME JE
SPOMENUTO. UNAPREENJE, SERΠ

21
00Ψ07Ψ20,483 --> 00Ψ07Ψ24,078
VERUJEM DA POMISAO NA
TO INI MONTAGA SRENIM.

22
00Ψ08Ψ15,874 --> 00Ψ08Ψ19,230
MISLIM DA SMO KOMIJE.
IVIM BLIZU BLOKA 813.

23
00Ψ08Ψ19,231 --> 00Ψ08Ψ22,105
ZAR NE IVITE TAMOΠ DA, IVIM.

24
00Ψ08Ψ22,106 --> 00Ψ08Ψ24,982
DA LI ZNATE DA GOTOVO SVAKI
DAN IDEMO ISTIM PUTEM ZAJEDNOΠ

25
00Ψ08Ψ24,983 --> 00Ψ08Ψ26,897
DA LI JE TAKOΠ

26
00Ψ08Ψ26,898 --> 00Ψ08Ψ28,814
ZATO SAM POMISLILA,

27
00Ψ08Ψ28,815 --> 00Ψ08Ψ31,690
PA, TREBALO BI DA RAZGOVARAMO.

28
00Ψ08Ψ31,691 --> 00Ψ08Ψ34,327
DA LI VAM SMETAΠ OVO TO JA GOVORIM.

29
00Ψ08Ψ34,328 --> 00Ψ08Ψ36,962
NE, NE, SAMO NASTAVITE. GOVORITE.

30
00Ψ08Ψ36,963 --> 00Ψ08Ψ39,360
MADA VAM NE MOGU OBEATI DA
U IMATI TA DA VAM ODGOVORIM.

31
00Ψ08Ψ39,361 --> 00Ψ08Ψ41,277
NE BRINITE ZA TO.

32
00Ψ08Ψ41,757 --> 00Ψ08Ψ44,393
KADA ZAPONEM, NITA
ME NE MOE ZAUSTAVITI.

33
00Ψ08Ψ44,394 --> 00Ψ08Ψ47,028
MOJ UJKA KAE DA SAM
BESKRAJAN IZVOR REI.

34
00Ψ08Ψ47,029 --> 00Ψ08Ψ50,863
DA LI TI JE TAJ TVOJ UJAK IKADA
UPOZORIO DA NEPRIA SA STRANCIMAΠ

35
00Ψ08Ψ50,864 --> 00Ψ08Ψ54,698
NE. JEDNOM MI JE REKAO DA AKO ME
NEKO PITA KOLIKO IMAM GODINA...

36
00Ψ08Ψ54,699 --> 00Ψ08Ψ57,093
KAEM DA IMAM 20 I DA SAM LUDA.

37
00Ψ08Ψ57,094 --> 00Ψ08Ψ59,491
TO UVEK IDE JEDNO S DRUGIM. "LUDA"Π

38
00Ψ08Ψ59,492 --> 00Ψ09Ψ03,325
AHA. UDARENA. OPIENA.

39
00Ψ09Ψ03,326 --> 00Ψ09Ψ06,441
U SVAKOM SLUAJU, NE PLAIM VAS SE.

40
00Ψ09Ψ06,442 --> 00Ψ09Ψ09,556
A I ZATO BIHΠ ZAISTA NEMA RAZLOGA.

41
00Ψ09Ψ09,557 --> 00Ψ09Ψ12,193
ZBOG UNIFORME, PRETPOSTAVLJAM.

42
00Ψ09Ψ12,194 --> 00Ψ09Ψ14,828
VEINA LJUDI JE SE... PLAI,

43
00Ψ09Ψ14,829 --> 00Ψ09Ψ17,224
PLAI SE VATROGASACA.
OVO JE MOJA STANICA.

44
00Ψ09Ψ17,225 --> 00Ψ09Ψ19,621
I MOJA.

45
00Ψ09Ψ20,100 --> 00Ψ09Ψ22,975
DA LI SI POZORNIKΠ
OH, NE. JO UVEK NE.

46
00Ψ09Ψ22,976 --> 00Ψ09Ψ26,809
POZORNIK MORA DA- USKORO
BITI UNAPREENJE.

47
00Ψ09Ψ26,810 --> 00Ψ09Ψ29,686
AK I ZATVORENIH OIJU BIH MOGLA
DA KAEM TA STE PO ZANIMANJU.

48
00Ψ0
[...]
Everything OK? Download subtitles