Preview Subtitle for Star Wars Episode Ii Attack Of The Clones Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,500 --> 00:00:05,799
Mora«emo da ga dokraj*imo.

2
00:00:28,199 --> 00:00:32,500
R4, spremi se da ispusti
sve rezervne delove.

3
00:00:35,700 --> 00:00:38,298
Ispusti ih sada!

4
00:00:50,100 --> 00:00:53,500
Pa, njega vie ne«emo videti.

5
00:01:27,299 --> 00:01:33,500
Pa, R4, mislim da smo
*ekali dovoljno dugo.

6
00:01:50,000 --> 00:01:58,299
Ovde je neuobi*ajeno veliki broj
Federalnih brodova, R4.

7
00:02:29,800 --> 00:02:32,098
Ostani kod broda, R2.

8
00:02:45,000 --> 00:02:52,300
-Oh, oh, zdravo! Kako mogu da
vam pomognem?Ja sam C... -3PO?

9
00:02:52,500 --> 00:02:58,598
Oh, oh... Stvaraoc!
Oh, gospodaru Ani!

10
00:02:58,598 --> 00:03:02,598
Znao sam da «ete se vratiti!
Znao sam! I gospoَica Padme!

11
00:03:03,000 --> 00:03:08,800
-Zdravo 3PO. -Kola «e mi pregoreti
od sre«e to vas ponovo vidim.

12
00:03:09,000 --> 00:03:11,300
Doao sam da vidim moju majku.

13
00:03:11,500 --> 00:03:17,300
Oh... Mislim da
je bolje da uَemo unutra.

14
00:03:17,699 --> 00:03:22,000
Gospodaru Oven, mogu li vam
predstaviti dva veoma vana gosta.

15
00:03:22,500 --> 00:03:24,500
Ja sam Anakin Skajvoker.

16
00:03:26,000 --> 00:03:29,699
-Oven Lars. Ovo je moja devojka Beru.
-Zdravo.

17
00:03:30,500 --> 00:03:32,000
Ja sam Padme.

18
00:03:32,500 --> 00:03:34,598
Predpostavljam da sam
ja tvoj polubrat.

19
00:03:34,598 --> 00:03:38,098
Predose«ao sam da «e
se pojaviti jednog dana.

20
00:03:38,800 --> 00:03:40,500
Da li je moja majka tu?

21
00:03:40,699 --> 00:03:47,000
Ne, nije. Klig Lars.

mi je moja ena.

22
00:03:47,500 --> 00:03:54,598
Uَimo unutra. Imamo o mnogo
*emu da pri*amo.

23
00:03:59,199 --> 00:04:02,500
Bilo je to malo pre zore.
Doli su ni od kuda.

24
00:04:02,500 --> 00:04:05,598
Grupa lovaca...
Tusken jaha*a...

25
00:04:06,000 --> 00:04:08,598
Tvoja majka je izala
ranije, kao i uvek,...

26
00:04:08,598 --> 00:04:12,500
...da ubere pe*urke
koje gajimo u ispariva*ima.

27
00:04:13,199 --> 00:04:19,600
Po tragovima, rekao bih da se
vra«ala ku«i, kada su je oteli.

28
00:04:20,600 --> 00:04:27,500
Ti Tuskeni hodaju kao ljudi,
ali oni su zli, bezumni monstrumi.

29
00:04:29,000 --> 00:04:32,300
Nas trideset je polo da je trai...
چetvoro nas se vratilo.

30
00:04:33,000 --> 00:04:36,600
Bio bih tamo sa njima,
ali odkako sam izgubio nogu...

31
00:04:36,600 --> 00:04:42,600
...nisam vie mogao da
jaem dok se ne oporavim.

32
00:04:43,500 --> 00:04:45,500
Ne elim da se oprostim od nje...

33
00:04:45,500 --> 00:04:49,000
...ali je nema ve« mesec dana.

34
00:04:49,500 --> 00:04:55,300
Malo je nade da je jo uvek iva.

35
00:04:56,300 --> 00:04:58,300
Gde ide?

36
00:04:58,600 --> 00:05:01,300
Da naَem majku!

37
00:05:02,000 --> 00:05:07,100
Tvoja majka je mrtva, sine.
Prihvati to!

38
00:05:27,000 --> 00:05:29,000
Mora«e da ostane ovde.

39
00:05:30,000 --> 00:05:33,000
Oni su dobri ljudi, Padme.
Bi«e sigurna.

40
00:05:33,100 --> 00:05:36,300
Anakine!

41
00:05:45,000 --> 00:05:48,100
Ne«u dugo.

42
00:07:36,300 --> 00:07:38,500
Mormo da sa*ekamo
da Trgova*ki Esnaf...

43
00:07:38,500 --> 00:07:41,100
...i Savezni*ka Korporacija
potpiu sporazum.

44
00:07:41,100 --> 00:07:47,100

ta je sa senatorom sa Nabua.
Da li je mrtva?

45
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles