Preview Subtitle for Star Wars Episode Ii Attack Of The Clones Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:24,983 --> 00:00:29,196
Многу, многу одамна
во една далечна галаксија...

2
00:00:32,908 --> 00:00:37,621
ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ

3
00:00:44,586 --> 00:00:46,255
Епизода II

4
00:00:46,296 --> 00:00:51,844
НАПАД НА КЛОНОВИТЕ

5
00:00:53,971 --> 00:00:56,849
Немир владее
во Галактичкиот Сенат.

6
00:00:57,057 --> 00:01:01,270
Неколку илјади соларни системи
објавија дека ќе ја напуштат Републиката.

7
00:01:02,271 --> 00:01:07,526
Овој сепаратистички потег, под
водство на мистериозниот Лорд Дуку,

8
00:01:07,568 --> 00:01:16,785
им отежна на малиот број Џедаи да го
одржат редот и мирот во Галаксијата.

9
00:01:17,035 --> 00:01:21,498
Сенаторката Амидала,
поранешната кралица на Набу, се враќа
во Галактичкиот Сенат за да гласа

10
00:01:21,540 --> 00:01:38,432
во врска со создавањето на
ВОЈСКА НА РЕПУБЛИКАТА како
помош на малобројните Џедаи...

11
00:02:17,679 --> 00:02:20,599
Сенаторке, го правиме
последното приоѓање на Корускант.

12
00:02:20,724 --> 00:02:22,726
Во ред, поручнику.

13
00:03:13,360 --> 00:03:16,154
Успеавме.

14
00:03:19,449 --> 00:03:21,326
Изгледа погрешив.

15
00:03:21,451 --> 00:03:23,662
Немаше никаква опасност.

16
00:03:42,890 --> 00:03:45,434
Корде!

17
00:03:45,559 --> 00:03:48,520
Миледи... Многу ми е жал.

18
00:03:48,604 --> 00:03:50,731
Ве изневерив, Сенаторке.

19
00:03:51,773 --> 00:03:53,775
Не.

20
00:03:56,069 --> 00:03:58,113
Миледи, овде сте
сеуште во опасност!

21
00:04:04,870 --> 00:04:08,373
-Не требаше да се вратам.
-Ова гласање е многу важно.

22
00:04:08,499 --> 00:04:12,044
Ја извшивте својата должност.
И Корде ја изврши својата.
Да одиме.

23
00:04:14,004 --> 00:04:16,131
Сенаторке Амидала,
ве молам!

24
00:04:26,934 --> 00:04:31,438
Не знам уште колку можам да го
одложувам гласањето, пријатели мои.

25
00:04:31,522 --> 00:04:34,608
Се повеќе и повеќе ѕвездени системи
им се приклучуваат на сепаристите.

26
00:04:34,733 --> 00:04:38,153
-Ако се одвојат...
-Нема да дозволам оваа Република...

27
00:04:38,237 --> 00:04:41,823
која постои 1000 години
да се подели на два дела.

28
00:04:41,949 --> 00:04:45,160
Моите преговори
ќе бидат успешни.

29
00:04:45,244 --> 00:04:49,790
А ако не бидат, мора да сватите
дека нема доволно Џедаи
да ја заштитат Републиката.

30
00:04:49,873 --> 00:04:53,418
Ние сме чувари на мирот,
а не војници.

31
00:04:54,962 --> 00:04:57,422
Учителу Јода.

32
00:04:57,548 --> 00:05:00,175
Мислите ли дека
навистина ќе дојде до војна?

33
00:05:01,343 --> 00:05:05,973
Хмм, Темната Страна
замаглува се.

34
00:05:06,098 --> 00:05:11,061
Невозможно да се
види иднината е.

35
00:05:12,938 --> 00:05:16,066
Комитетот на Лојалистите
пристигна, Ваше Височество.

36
00:05:16,191 --> 00:05:18,902
-Добро.

37
00:05:19,027 --> 00:05:21,905
Нека влезат.

38
00:05:22,030 --> 00:05:24,491
Ќе дискутираме
за ова подоцна.

39
00:05:29,079 --> 00:05:32,958
Сенаторке Амидала,
вашата трагедија на пистата...

40
00:05:33,083 --> 00:05:35,085
Ужасно!

41
00:05:35,252 --> 00:05:38,881
Гледајки ве жива
носи топлина во моето срце.

42
00:05:39,006 --> 00:05:41,758
Дали знаете
кој стои зад овој напад?

43
00:05:41,800 --> 00:05:46,430
Нашите известувачи
упатуваат на незадоволните рудари
на месечините на Набу.

44
00:05:46,555 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles