Preview Subtitle for Czech Made Man


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,167 --> 00:00:02,476
Upozornn
---------------
Tento disk DVD (Digital Versatile Disc)
je ur鐺n pouze pro dom當 u枴t.
Ve嗅er pr疱a k obsahov n疳lni v鐺tn
zvukov馼o z痙namu pslu夬 vlastn勛u
autorsk馼o pr疱a.

2
00:00:02,847 --> 00:00:05,156
Neautorizovan rozmno柞v疣,
侊ravy, projekce jin ne pro dom當
﨓ely, pron疔em, vmna, p鑰v疣 a
jak疚oli forma pnosu tohoto disku
DVD nebo jeho 鞦st jsou zak痙疣y.
Poru嗤v疣 pr疱 vlastn勛a autorsk馼o
pr疱a bude st劜疣o podle platnch
pr疱n兤h pdpis.

3
00:01:04,247 --> 00:01:09,719
Quinn, Jack. Tv posledn匇ise
je nal馼av a z疱a柤.

4
00:01:09,887 --> 00:01:15,359
Ve 3:05 byl z americk z疚ladny
u Chorvatska odcizen -

5
00:01:15,527 --> 00:01:20,282
- n疚ladn v s 32 kilogramy
neaktivn劜o plutonia.

6
00:01:20,447 --> 00:01:26,317
Stavros a jeho organizace
je do 24 hodin prodaj lr疚u.

7
00:01:26,487 --> 00:01:31,402
Tvm 伀olem je bezpe鈩 vr當en
plutonia na na喨 z疚ladnu.

8
00:01:37,087 --> 00:01:40,124
Z cesty!

9
00:01:40,287 --> 00:01:43,643
Quinn to rozjel!
Vozidlo XRT je v pohybu.

10
00:01:43,807 --> 00:01:47,516
Quinn mus do 14 hodin
dojet k hranici.

11
00:01:47,687 --> 00:01:51,760
Zvl疆ne-li to,
odch痙 nadobro z CIA.

12
00:04:13,127 --> 00:04:17,279
JIH FRANCIE
O Tリl ROKY POZDフJI

13
00:04:27,407 --> 00:04:30,683
Jacku, zvedni to!

14
00:04:33,007 --> 00:04:38,161
Kathryn!
Ta tvoje pitom kr疱a mi pk癰!

15
00:04:38,327 --> 00:04:43,799
- To nen kr疱a, ale labu.
- To je fuk, pk癰 mi.

16
00:04:43,967 --> 00:04:47,118
Pk癰 ti?

17
00:04:49,647 --> 00:04:55,199
- Ta labu挧e kr疽n. Ty taky.
- U ne dlouho.

18
00:05:00,887 --> 00:05:06,200
Stejn bude sexy.
Tro嗅u kulatj夬, heb竟 ...

19
00:05:06,367 --> 00:05:12,397
- To mimino pce chceme oba, ne?
- Jist枡.

20
00:05:15,727 --> 00:05:19,117
Bonjour, Jacku.

21
00:05:20,847 --> 00:05:25,716
- Co takhle vej咜 hlavn匇 vchodem?
- Ani zadn匇 ne, a ty to dob v巐.

22
00:05:32,527 --> 00:05:36,315
- Jak jste m na嗟i?
- St疝e t m疥e na o竟ch.

23
00:05:36,487 --> 00:05:42,926
- Tak枡 v咜e, 枡 jsem v penzi.
- Z疳ad slunce se ti 鐶sem okouk.

24
00:05:43,087 --> 00:05:46,318
Jsi lovec. Ur鑛t se ti stsk.

25
00:05:46,487 --> 00:05:52,198
Nech疳e. Pro m je to osobn vc.
Pro tebe je to politika.

26
00:05:52,367 --> 00:05:58,283
Politika pn癩 pen坥e, mo柤osti.
V啼chno je politika.

27
00:05:58,447 --> 00:06:01,883
Jde ti o osobn vc? Dobr ...

28
00:06:02,047 --> 00:06:07,440
Objevil se Stavros.
Chceme ho 枴v馼o.

29
00:06:09,087 --> 00:06:14,286
Chceme zn疸 ka枦 jeho pohyb.
Jm駭a, 佖ikov cesty. Zjisti to.

30
00:06:14,447 --> 00:06:18,884
Ty jedin v巐, jak Stavros pracuje.

31
00:06:19,047 --> 00:06:25,361
Je to na啼 posledn 啾nce.
V Antverp當h 鐺k tm Delta.

32
00:06:25,527 --> 00:06:30,282
Smi se s t匇, Jacku.
Do penze me a se Stavrosem.

33
00:06:33,887 --> 00:06:36,447
リヘM

34
00:06:36,607 --> 00:06:43,285
- Tak co, vr疸﨎e Quinn?
- Pokud ne, pou枴jeme pl疣 B.

35
00:06:47,407 --> 00:06:52,561
Po嗤upni se trochu!
Vzadu je trochu tsno.

36
00:06:52,727 --> 00:06:56,481
To plat obecn o cel CIA.

37
00:06:59,687 --> 00:07:05,637
Rozpr癩巐 p疵 drogovch kartel,
svd竟 pd Kongresem ...

38
00:07:05,807 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles