Preview Subtitle for Citizen Kane Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,000 --> 00:00:19,338
Vem, da ste utrujeni, gospodje,
a pripeljal sem vas z razlogom.

2
00:00:19,130 --> 00:00:22,262
Tole majhno romanje nam bo dobro delo.
- Chronicle je dober *asopis.

3
00:00:22,262 --> 00:00:25,350
Chronicle je dobra ideja za *asopis.
Vidite naklado?

4
00:00:25,392 --> 00:00:30,275
495,000.
A poglejte, kdo za Chronicle dela.

5
00:00:30,610 --> 00:00:33,741
S takimi ni teko dose*i take naklade.
- Dri.

6
00:00:33,741 --> 00:00:37,039
Veste, kako dolgo so pri Chroniclu
spravljali skupaj tako ekipo?

7
00:00:37,915 --> 00:00:40,713
Dvajset let.
- Dvajset let?

8
00:00:41,047 --> 00:00:46,139
Pred estimi leti sem gledal sliko
najboljih svetovnih novinarjev.

9
00:00:46,264 --> 00:00:48,350
Po*util sem se,
kot otrok pred trgovino s sladkarijami.

10
00:00:48,350 --> 00:00:52,358
Nocoj, est let kasneje
imam sladkarije, prav vse.

11
00:00:52,526 --> 00:00:54,488
Gospodje, dobrodoli k Inquirerju.

12
00:00:54,615 --> 00:00:57,744
Naredite e eno kopijo te slike
in jo poljite Chroniclu.

13
00:00:59,834 --> 00:01:02,964
Vse vas bo razveselila novica,
da je naa naklada danes

14
00:01:02,964 --> 00:01:05,802
bila najvija v New Yorku: 684,000.

15
00:01:07,137 --> 00:01:10,145
684,132.

16
00:01:10,269 --> 00:01:11,438
Tako je.

17
00:01:12,356 --> 00:01:16,028
Upam, da mi boste oprostili nevljudnost,
zapu*am vas namre*.

18
00:01:16,530 --> 00:01:18,619
Naslednji teden grem
na po*itnice na tuje.

19
00:01:18,619 --> 00:01:22,165
e dolgo obljubljam svojemu zdravniku,
da bom odel takoj, ko bo mogo*e.

20
00:01:22,792 --> 00:01:24,757
Zdaj sem spoznal, da ne morem.

21
00:01:24,881 --> 00:01:27,513
Povejte no, g. Kane,
ko e ravno obljubljate ...

22
00:01:28,011 --> 00:01:31,937
dosti slik in kipov je v Evropi,
ki jih e niste kupili.

23
00:01:32,187 --> 00:01:34,107
Ne smete mi zameriti, g. Bernstein.

24
00:01:34,274 --> 00:01:36,360
Oni gradijo kipe e 2000 let.

25
00:01:36,360 --> 00:01:38,449
Jaz pa jih kupujem ele pet let.

26
00:01:38,449 --> 00:01:40,994
Obljubite, g. Kane.
- Obljubim, g. Bernstein.

27
00:01:41,580 --> 00:01:44,418
Hvala.
- g. Bernstein?

28
00:01:44,710 --> 00:01:47,967
Saj ne pri*akujete, da bom katero
od obljub tudi dral, kaj?

29
00:01:49,926 --> 00:01:52,018
Zdaj pa, gospodje!

30
00:01:52,018 --> 00:01:55,273
Prosim za popolno pozornost.

31
00:02:01,408 --> 00:02:04,498
Ali bomo
paniji napovedali vojno?

32
00:02:11,846 --> 00:02:15,395
Oh, mama, prihajajo.
Ustreli me, dokler sem sre*en.

33
00:02:23,323 --> 00:02:28,543
Rekel sem: "Ali bomo
paniji
napovedali vojno, ali ne?"

34
00:02:28,543 --> 00:02:30,380
Inquirer jo je e.

35
00:02:30,632 --> 00:02:34,472
Vi fino oble*eni anarhist
z dolgim obrazom.

36
00:02:34,806 --> 00:02:36,600
Nisem fino oble*en.

37
00:02:36,893 --> 00:02:40,025
O, pa ste.
G. Bernstein, poglejte si to kravato.

38
00:02:40,025 --> 00:02:42,111
Zapojmo pesem o Charlieju.

39
00:02:42,111 --> 00:02:45,493
Obstaja pesem o Charlieju?
- Obstaja pesem o vas, g. Kane?

40
00:02:46,286 --> 00:02:50,627
V tem mestu kupi vre*ko araidov
in o tebi napiejo pesem.

41
00:02:59,853 --> 00:03:02,192
Tega moaka sem e videl. Dober je.

42
00:03:02,985 --> 00:03:04,030
Dober ve*er, g. Kane.


[...]
Everything OK? Download subtitles