Preview Subtitle for Act Ii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,917 --> 00:00:10,753
- Tamam mı?
- Test. İşte.

2
00:00:11,713 --> 00:00:14,465
- Yayında mıyız?
- Lânet. Yayındayız, haydi.

3
00:00:14,549 --> 00:00:17,719
Cloud Nine'dan canlı yayın.
Filonun en lüks gemisinden...

4
00:00:17,802 --> 00:00:18,970
..."Koloni Çetesi".

5
00:00:19,053 --> 00:00:22,348
Sizlere filonun iç dünyasını
gösterecek yeni bir tartışma programı.

6
00:00:22,432 --> 00:00:24,851
Ben James McManus,
eski Caprica Times mensubu.

7
00:00:24,934 --> 00:00:28,354
Kalan son iki resmi gazeteci de
benimle beraber.

8
00:00:28,438 --> 00:00:32,025
Playa Palacios, Picon Star Tribune'ün
emektar yorumcusu. Hoş geldiniz.

9
00:00:32,108 --> 00:00:35,653
Ve kanat adamım, Sekou Hamilton,
eski Aerilon Gazette'nin editörü.

10
00:00:35,737 --> 00:00:37,614
Bir çok insanın bildiği gibi...

11
00:00:37,697 --> 00:00:39,866
Cloud Nine bir Cylon saldırısı
sırasında hasar görmüştü...

12
00:00:39,949 --> 00:00:40,992
...ve boşaltılmak zorunda kalmıştı.

13
00:00:41,075 --> 00:00:44,537
Şimdi tamiratların tamamlanmasıyla,
Başkan Roslin burayı tarihi bir...

14
00:00:44,621 --> 00:00:45,872
...toplantının mekanı olarak seçti.

15
00:00:45,955 --> 00:00:48,666
Bu 12'lik geçici salt çoğunluğun
ilk toplantısı ki...

16
00:00:48,750 --> 00:00:50,627
...Koloni günüyle ve
Kolonileşme Maddelerinin...

17
00:00:50,710 --> 00:00:54,047
...imzalanmasının 52'inci yıldönümü
ile çakışıyor.

18
00:00:54,130 --> 00:00:55,548
Playa, neden katılmıyorsun?

19
00:00:55,632 --> 00:00:57,383
Laura Roslin denetim ve denge sistemini...

20
00:00:57,467 --> 00:01:00,428
...yeniden oluşturduğu için
alkışlanmalıdır.

21
00:01:00,512 --> 00:01:03,640
Şu ana kadar seçilen her bir delege
bir Roslin yandaşıydı.

22
00:01:03,723 --> 00:01:05,558
Bu bir maşa Çoğunluk, tamam mı?

23
00:01:05,642 --> 00:01:09,854
Bu güç delisi okul öğretmeninin deneyeceği
tüm fermanlara damga basacaklardır.

24
00:01:09,938 --> 00:01:13,233
Çoğunluğun yarısı bile seçilmemişken
bunu nasıl söyleyebilirsiniz?

25
00:01:13,316 --> 00:01:16,277
Onların her birinin bir Roslin
yalakası olacağını öngörüyorum...

26
00:01:16,361 --> 00:01:20,240
...tahtın arkasındaki güç tarafından
seçilmiş, Başkan Danışmanı, Wallace Gray.

27
00:01:20,323 --> 00:01:23,451
Görmüyor musunuz, tüm bu umumi gösteriyi
Gray ayarladı.

28
00:01:23,535 --> 00:01:26,996
Haydi ama Jim.
Wallace Gray karanlıklar prensi değil.

29
00:01:27,080 --> 00:01:28,206
Katılmıyorum.

30
00:01:28,289 --> 00:01:30,708
O Roslin'e iç ekonomiyi düzeltmede
yardım etti...

31
00:01:30,792 --> 00:01:34,128
...hayati önemi olan yiyecek ve
tıbbi malzemenin adil dağılımını sağladı.

32
00:01:34,212 --> 00:01:38,675
O Çoğunluk üyelerinin kazanç sağladıkları
anlaşmalarla, servet kazanan bir laf ebesi.

33
00:01:38,758 --> 00:01:40,134
Basın özgürlüğü.

34
00:01:40,218 --> 00:01:41,594
Biz konuşurken...

35
00:01:41,678 --> 00:01:46,140
Bayan Başkan, ahmak laf ebesi zamanınızın
beş dakikasını talep ediyor.

36
00:01:46,224 --> 00:01:47,517
Wally.

37
00:01:49,477 --> 00:01:52,730
- Meşhur olmak nasıl hissettiriyor?
- Eh, sevdim.

38
00:01:52,814 --> 00:01:55,275
Muhtemelen artık bana faşist
diyeceklerdir.

39
00:01:55,358 --> 00:01:58,152
Hayır, faşist benim.
Sen laf ebesi olarak kal.

40
00
[...]
Everything OK? Download subtitles