Preview Subtitle for Charade 1963


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:29,453 --> 00:03:34,467
Nemoj mi re«i:
Nisi znao da je napunjen.

2
00:03:34,543 --> 00:03:36,970
- Silvi!
- Oh.

3
00:03:37,038 --> 00:03:41,087
Nateraj ga da uradi nesto korisno,
Da pokrene lavinu, bilo ta?

4
00:03:41,164 --> 00:03:43,251
Idi igraj se, dragi moj

5
00:03:45,189 --> 00:03:47,843
Kada po*ne ovako da jede
znam da postoji neki problem.

6
00:03:50,812 --> 00:03:52,741
Silvi,
razvodim se.

7
00:03:52,808 --> 00:03:57,028
-
ta? Od چarlsa?
- On je jedini mu koga imam.

8
00:03:57,100 --> 00:04:01,955
- Stvarno sam pokuala,
stvarno jesam, ali...
- Ali ta?

9
00:04:02,024 --> 00:04:05,542
Oh, Ne mogu da objasnim. Suvise sam nesre«na
da bih nastavila dalje ovako.

10
00:04:07,880 --> 00:04:11,736
Stvarno se brinem da se tvoja
depresija ne pretvori u debljinu.

11
00:04:14,333 --> 00:04:17,986
Ali ne razumem.
Zato eli razvod?

12
00:04:18,059 --> 00:04:20,953
Zato to ga ne volim.
I o*igledno je da on ne voli mene.

13
00:04:21,022 --> 00:04:23,539
To nije razlog da trai razvod.

14
00:04:23,617 --> 00:04:25,704
Sa bogatim muem i
super garderobom.

15
00:04:25,780 --> 00:04:28,535
Ne«e ti biti teko
da upozna neke nove ljude.

16
00:04:28,607 --> 00:04:31,194
Priznajem da sam dola u Pariz
da bih pobegla od ameri*kog provincijalizma,

17
00:04:31,269 --> 00:04:34,252
Ali to ne znaci da sam spremna
za francuski tradicionalizam.

18
00:04:34,330 --> 00:04:36,950
Zgraava me *itava ta ideja
o razvodu, Silvi.

19
00:04:37,024 --> 00:04:39,213
Ali samo da je چarls
bio iskren prema meni.

20
00:04:39,286 --> 00:04:41,544
To je sve sto traim od bilo koga:
samo istinu.

21
00:04:41,616 --> 00:04:46,300
Ali sa چarlsom
sve je tajnovito i puno lai.

22
00:04:47,870 --> 00:04:50,026
On krije neto
od mene, Silvi...

23
00:04:50,100 --> 00:04:53,617
Nesto strano...
I to me plai.

24
00:04:53,692 --> 00:04:55,621
On je va?

25
00:04:55,688 --> 00:04:58,411
Njen je. Gde ste ga pronali?
Da plja*ka banku?

26
00:04:58,483 --> 00:05:00,605
Bacao je grudve
na barona Rotilda.

27
00:05:00,679 --> 00:05:03,901
O, hvala vam.
Da li se poznajemo?

28
00:05:03,972 --> 00:05:07,398
Zar bi trebalo?
Otkud bi ja to znao?

29
00:05:07,467 --> 00:05:09,985
Zato to ve« poznajem
uasno puno ljudi.

30
00:05:10,062 --> 00:05:12,580
Sve dok neko od nih ne umre
ne mogu da upoznam nikog novog.

31
00:05:12,657 --> 00:05:16,808
Hmm. Ako neko slu*ajno nestane
sa te vae liste obavezno mi javite.

32
00:05:16,883 --> 00:05:18,868
- Plaljivac.
- Molim?

33
00:05:18,944 --> 00:05:21,962
Odustajete
uasno brzo,zar ne?

34
00:05:22,039 --> 00:05:25,794
an Lui,idemo.
Nikada ranije nisam videla jednog Rotilda.

35
00:05:31,620 --> 00:05:35,273
Opasan klinja
Zamalo me promaio.

36
00:05:35,346 --> 00:05:37,206
Hvala.

37
00:05:37,277 --> 00:05:41,893
- Zaklanjate mi pogled.
- Oh.

38
00:05:41,968 --> 00:05:44,156
- Koji pogled elite?
- Onaj koji vi zaklanjate.

39
00:05:44,230 --> 00:05:47,747
To mi je poslednja prilika.
Poslepodne se vra«am u Pariz.

40
00:05:47,823 --> 00:05:50,251
- Kako se zovete?
- Piter Doua.

41
00:05:50,318 --> 00:05:52,871
- Ja sam Regina Lampert
- Da li postoji gospodin Lampert?

42
00:05:52,946 --> 00:05:54,240
- Da.
- Super za vas.

43

[...]
Everything OK? Download subtitles