Preview Subtitle for Chase


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:54,500 --> 00:00:56,742
ѕриемам, че това е лошо.

2
00:00:58,254 --> 00:01:01,338
—той тук.
—ега се връщам.

3
00:01:24,071 --> 00:01:29,314
”ченички. ћного си падам
по униформите им.

4
00:01:31,662 --> 00:01:35,245
“р¤бваше да набл¤гам на
момичетата от пансиона.

5
00:01:35,958 --> 00:01:39,742
јз н¤мах пикантни историйки
за разказване.

6
00:01:42,047 --> 00:01:44,170
 оето беше доста странно.

7
00:01:45,468 --> 00:01:49,086
„укаше се на моето канапе.
- —ъжал¤вам.

8
00:01:50,139 --> 00:01:53,472
»сках да гледам телевизи¤,
а е трудно когато

9
00:01:53,768 --> 00:01:57,635
най-добри¤т ти при¤тел
е с голо гадже на канапето ти.

10
00:01:57,938 --> 00:01:59,646
“¤ беше по боксерки.

11
00:02:03,652 --> 00:02:07,187
“а¤ истори¤ ще свърши зле.
- Ќе се знае.

12
00:02:08,157 --> 00:02:11,822
ѕрекалено си консервативен
за това момиче.

13
00:02:12,161 --> 00:02:15,660
“¤ е правила неща,
за които ние само сме чели.

14
00:02:16,457 --> 00:02:21,498
ўом сме чели, значи сме готови.
- ≈дно е да четеш.

15
00:02:25,341 --> 00:02:30,335
ƒруго е да се сблъскваш
с т¤х ежедневно.

16
00:02:34,058 --> 00:02:37,758
 огато се загледате
по н¤кое готино маце,

17
00:02:38,187 --> 00:02:41,722
ще се из¤деш отвътре.
ѕрез повечето време

18
00:02:41,982 --> 00:02:45,601
ще се чудиш кога ще се по¤ви
н¤ко¤ конкурентка.

19
00:02:45,986 --> 00:02:49,071
«а теб нещата не опират
само до секса.

20
00:02:49,865 --> 00:02:53,483
—тава дума за любов.
- ћоже и с не¤ да е така.

21
00:02:55,246 --> 00:02:57,072
«ащо ли се съмн¤вам?

22
00:02:58,791 --> 00:03:01,578
Ќе всеки е толкова
отмъстителен, Ѕанк.

23
00:03:01,919 --> 00:03:06,083
¬секи си има цел.
- » тво¤та е?

24
00:03:07,299 --> 00:03:09,672
ƒа те паз¤.
- » защо?

25
00:03:10,302 --> 00:03:14,430
«а да съм сигурен, че времето,
което сме изкарали заедно

26
00:03:14,682 --> 00:03:17,599
и това, което създадохме
не е загубено.

27
00:03:17,810 --> 00:03:22,057
“¤ н¤ма да провали комикса.
- Ќе говорех за него.

28
00:03:26,527 --> 00:03:30,525
–азчисти ми канапето,
за да си гледам телевизи¤.

29
00:03:43,169 --> 00:03:46,419
–азбрах, че сключите ли
договор с издател,

30
00:03:46,589 --> 00:03:49,080
н¤кой друг ще върши
всичко това.

31
00:03:49,341 --> 00:03:52,295
» да се лиша от тези сбирки?
Ќикога.

32
00:03:53,012 --> 00:03:57,555
Ќе знам за какво дрънка та¤. ќт
както е тук, се налива с вино.

33
00:03:58,058 --> 00:04:02,519
„уд¤ се защо не сме виждали
принцеса —мешна книга ц¤л месец.

34
00:04:02,813 --> 00:04:04,889
ƒа, јлиша, с ко¤ се гушкаш?

35
00:04:05,357 --> 00:04:10,150
ћол¤ ти се. јз съм влюбена!

36
00:04:12,948 --> 00:04:16,115
«нам, знам, знам.

37
00:04:16,327 --> 00:04:19,328
„увствам се идиотски,
но не мога да спра.

38
00:04:19,580 --> 00:04:21,407
ѕрекарваме си страхотно.

39
00:04:21,624 --> 00:04:23,415
 о¤ е?
- Ќе ги познавате.

40
00:04:23,667 --> 00:04:26,704
ќна¤, с ко¤то си тръгна от
ресторанта ли?

41
00:04:26,879 --> 00:04:29,833
Ќе е от тук.
- ƒа не си ¤ забила на село.

42
00:04:30,049 --> 00:04:34,260
ƒа не е н¤ко¤ от ƒжърси?
- — дълга коса и избелели дънки.

43
00:04:34,678 --> 00:04:38,344
Ќе е с дълга коса и не носи
избелели дънки.

44
00:04:38,974 --> 00:04:40,634
ќт родни¤ ми град е.


[...]
Everything OK? Download subtitles