Preview Subtitle for Crime Stopper


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
..:: SOUTH PARK 706 ::..

2
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
Pklad: Pohoder
Korekce: MND

3
00:00:36,200 --> 00:00:37,900
Ano? Ahoj, chlapci.

4
00:00:38,000 --> 00:00:42,000
Dobr den, jsme detektivov.
Nepotbujete vy喨t za dolar njak ppad?

5
00:00:42,100 --> 00:00:46,500
Mal ochr疣ci z疚ona, 枡?
Bohu枡l te nem疥 榱dn nevy啼n ppady.

6
00:00:46,600 --> 00:00:47,500
Do prdele!

7
00:00:47,600 --> 00:00:49,700
No dobr, zavolejte
v ppad potby.

8
00:00:49,800 --> 00:00:51,500
Spolehnte se.
Bavte se, ho喨.

9
00:00:52,000 --> 00:00:54,700
Kret駭 blbej!
Jakto, 枡 nikdo nepotbuje 喨t zlo鑛ny?

10
00:00:54,800 --> 00:00:56,900
Mo柤 detektivn klub
nen tak dobrej n疳ad.

11
00:00:57,000 --> 00:00:58,900
Ale je, jen na tom mus匇e pracovat.

12
00:01:02,500 --> 00:01:04,000
Dobr den, chlapci.

13
00:01:04,100 --> 00:01:06,100
Dobr den, jsme detektivov
ze southparsk krimin疝ky.

14
00:01:06,200 --> 00:01:08,000
Nepotbujete za dolar
vy喨t njak ppady?

15
00:01:08,100 --> 00:01:10,700
Detektivov ze sousedstv, 枡?
Zamysl匇 se...

16
00:01:10,800 --> 00:01:13,300
- Nco by tu bylo!
- Opravdu?

17
00:01:13,400 --> 00:01:18,000
Ano. Pdev竟rem jsem polo枴la t竒ov
kol礪 na okenn msu, aby vychladl.

18
00:01:18,100 --> 00:01:20,400
A kdy jsem pro nj 嗟a, byl pry.

19
00:01:20,500 --> 00:01:22,200
M bo枡!

20
00:01:22,300 --> 00:01:23,900
Ohl疽ila jste to nkomu?

21
00:01:24,000 --> 00:01:26,800
Ne, ale mysl匇, 枡 to je
perfektn ppad pro v疽.

22
00:01:26,900 --> 00:01:28,500
Skvl! Zkus匇e nco zjistit, madam.

23
00:01:28,600 --> 00:01:30,400
Jdeme na to.

24
00:01:30,500 --> 00:01:32,500
Co m癩, Marshi?

25
00:01:32,600 --> 00:01:34,200
Detektiv McCormick
na啼l nco zaj匇avho.

26
00:01:38,900 --> 00:01:41,100
Je橲喨, p嗟i jsme pozd.

27
00:01:41,200 --> 00:01:43,100
Mysl匇, 枡 te d疥e
dohromady cel ppad.

28
00:01:46,200 --> 00:01:49,400
Moje kol礪ov forma!
Ale co se stalo s kol礪em?

29
00:01:49,600 --> 00:01:52,100
V啼 jsme to prodiskutovali
a napadla n疽 teorie.

30
00:01:52,200 --> 00:01:54,400
Co se podle v疽 stalo, detektivov?

31
00:01:54,500 --> 00:01:57,400
リ勛ala jste, 枡 jste dala kol礪
na okno, kde chv匀i le枡l.

32
00:01:58,750 --> 00:02:01,600
Ale jeho v pl疚ala n竟 pozornost.

33
00:02:02,500 --> 00:02:03,400
Va啼ho mu枡.

34
00:02:04,200 --> 00:02:07,500
Chtl ten kol礪, ale vdl,
枡 ho je嗾 nesm sn﨎t.

35
00:02:07,600 --> 00:02:09,900
Pomalu v jeho mysli rostla nen疱ist.

36
00:02:10,100 --> 00:02:11,500
Pro nesm匇 sn﨎t ten kol礪?

37
00:02:11,600 --> 00:02:13,700
Pro mi nikdy nic nedovol?

38
00:02:13,800 --> 00:02:15,200
リe啼n bylo jednozna鈩.

39
00:02:15,300 --> 00:02:16,500
Zab咜 ji!

40
00:02:16,800 --> 00:02:18,100
Ml v pl疣u pou橲t kladivo.

41
00:02:18,200 --> 00:02:21,000
Bum, bum, prorazit lebku
a zpobit okam枴tou smrt.

42
00:02:21,100 --> 00:02:23,000
Aby nemohla policie identifikovat tlo,

43
00:02:23,000 --> 00:02:24,700
lopatou by urval hlavu.

44
00:02:24,900 --> 00:02:26,600
Pak by odzl ruce a nohy.

45
00:02:27,400 --> 00:02:29,100
Torzo by hodil do jezera.

46
00:02:29,700 --> 00:02:32,500
Ruce a nohy hodlal
rozpustit ve van
[...]
Everything OK? Download subtitles