Preview Subtitle for Alf S1e10 Baby You Can Drive My Car


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,136 --> 00:00:01,000


2
00:00:04,203 --> 00:00:07,440
Ќе мога да ти кажа нищо,  ати,
родителите ми не са се прибрали.

3
00:00:07,440 --> 00:00:13,179
Ќе се притесн¤вай ще взема колата
татко ми казвал че може да ¤ ползвам.

4
00:00:13,179 --> 00:00:17,050
ќбещавам че н¤ма да изпуснем
концерта. „ао!

5
00:00:17,050 --> 00:00:19,652
Ћеле ако изпуснем концерта..!

6
00:00:19,652 --> 00:00:23,021
-Ќеверо¤тно!
-«нам закъсн¤ват с 1 час.

7
00:00:23,021 --> 00:00:28,260
Ќе това, говор¤ за уикенда на ”ол стрийт.
“о¤ си стой там...

8
00:00:28,260 --> 00:00:32,298
... и ми говори за злато все едно
е нещо ценно.

9
00:00:32,298 --> 00:00:34,868
јма златото наистина е ценно.

10
00:00:34,868 --> 00:00:37,670
- акто и времето.
-ћайтапиш ли се?

11
00:00:37,670 --> 00:00:41,975
ћоже да не пов¤рваш но на ћелмак
златото не струва пукната пара.

12
00:00:41,975 --> 00:00:45,378
Ќа ћелмак най-ценното нещо е п¤ната.

13
00:00:45,378 --> 00:00:47,112
-ѕ¤на?
-ƒа бе.

14
00:00:47,112 --> 00:00:54,219
—тари¤т ми чичо Ўъмуей веднъж каза:
"ўе тръгна на запад, ще намер¤ п¤на
на онези проклети хълмове."

15
00:00:54,219 --> 00:00:58,158
-≈ , п¤ната е почти без стойност тук.
- јми чакъла?

16
00:00:58,158 --> 00:01:00,026
» той е евтин.

17
00:01:00,026 --> 00:01:02,996
-¬осък?
-» той.

18
00:01:02,996 --> 00:01:04,531
ƒееба.

19
00:01:04,531 --> 00:01:04,697
New subtitle

20
00:01:04,697 --> 00:01:08,468
јлф запазих ти малко пластелин.

21
00:01:08,468 --> 00:01:11,370
»зхърли го!

22
00:01:11,370 --> 00:01:54,078

23
00:01:54,078 --> 00:02:02,555
јЋ‘
—къпа, можеш да караш колата ми.

24
00:02:02,555 --> 00:02:07,260
 ати, казах ти че ще ти се обад¤
веднага щом се приберат.

25
00:02:07,260 --> 00:02:11,865
ƒобре, ако ще се почустваш по-
добре го направи. „ао.

26
00:02:11,865 --> 00:02:17,502
ƒа бе, дори среброто има
н¤каква стойност.

27
00:02:17,502 --> 00:02:22,075
“ова са те, ще се видим по-късно јлф.

28
00:02:22,075 --> 00:02:24,110
ќ не това е пътна помощ,
закачили са колата на палеца.

29
00:02:24,110 --> 00:02:26,513
Ќе знаех че колите имат палци.

30
00:02:26,513 --> 00:02:27,979
 олата се е развалила пак.

31
00:02:27,979 --> 00:02:32,383
» каква е връзката с палците.

32
00:02:32,383 --> 00:02:35,155
ћамо, татко какво е станало с колата?

33
00:02:35,155 --> 00:02:36,889
-ƒвигател¤
-... » диференциала.

34
00:02:36,889 --> 00:02:38,289
- » спирачките.

35
00:02:38,289 --> 00:02:43,628
јлф, по- добре отиди в кухн¤та
шофьора на пътната помощ идва.
ўе ни помогне да пренесем продуктите.

36
00:02:43,628 --> 00:02:47,366
ј кой ще донесе палците?

37
00:02:47,366 --> 00:02:51,538

38
00:02:51,538 --> 00:02:57,143
ќтмених си плановете за концерта,
но преди да отида в ста¤та си за да..

39
00:02:57,143 --> 00:03:02,980
слушам "ƒъ ѕретендърс" на касетка вместо
да ги вид¤ на живо, искам да каже, че ми
се искаше да имаме втора кола.

40
00:03:02,980 --> 00:03:06,617
ѕри¤тна вечер

41
00:03:06,617 --> 00:03:09,322
ўо не й купиш една бе ”или?

42
00:03:09,322 --> 00:03:11,324
- акво една?
- ола! ўе подскочиш малко.

43
00:03:11,324 --> 00:03:13,126


44
00:03:13,126 --> 00:03:16,096
Ќе можем да си позволим да
"подскочим" за кола.

45
00:03:16,096 --> 00:03:21,935
—ега е времето 4
[...]
Everything OK? Download subtitles