Preview Subtitle for Dolores Claiborne


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,100 --> 00:00:01,215
Mیte nco s autem?

2
00:00:01,420 --> 00:00:03,934
Ne, dky.

3
00:00:07,140 --> 00:00:08,812
Lituju, e jsem ji nezabila.

4
00:00:10,020 --> 00:00:11,612
Tolik penz.

5
00:00:12,580 --> 00:00:14,457

koda, e jsem ji nezabila!

6
00:00:16,060 --> 00:00:17,857
Mla jsem ji zabt!

7
00:00:29,620 --> 00:00:31,736
Jak to bylo doopravdy?

8
00:00:36,820 --> 00:00:38,253
Dolores.

9
00:00:46,500 --> 00:00:48,252
No ne.

10
00:00:50,340 --> 00:00:51,568
Kdopak je vzhؤru?

11
00:00:57,620 --> 00:00:59,611
Po*urala jsem se.

12
00:01:01,060 --> 00:01:02,459
Opravdu?

13
00:01:02,580 --> 00:01:04,889
Jak dlouho to bylo tentokrیt?

14
00:01:05,700 --> 00:01:08,453
Jako dlouho jste byla mimo? Asi dva dny.

15
00:01:08,700 --> 00:01:12,375
Vy m ani nepأevlـknete, e ne?

16
00:01:12,820 --> 00:01:16,699
Kdy nejsem pأi smyslech
a nemؤu na vیs dohlـdnout.

17
00:01:18,900 --> 00:01:20,811
Je to tak,

18
00:01:20,980 --> 00:01:22,254
nemیm pravdu?

19
00:01:22,340 --> 00:01:26,174
Jo, kdy spte, poأیdیm tu mejdany.

20
00:01:26,900 --> 00:01:29,255
Kde mیm porcelیnovـ prasیtko?

21
00:01:29,620 --> 00:01:32,817
Mیte jich jenom 200. Kterـ chcete?

22
00:01:33,300 --> 00:01:36,178
Nebute drzی.

23
00:01:36,380 --> 00:01:40,089
Nejsem drzی. A mیm dobrـ srdce,
jinak bych u od vیs dیvno odela.

24
00:01:40,180 --> 00:01:42,569
Zkuste jet *urat.

25
00:01:44,020 --> 00:01:47,251
Zatracen!
To se v tom chcete marinovat? No tak.

26
00:01:49,700 --> 00:01:52,612
Na tu msu si sednete.

27
00:01:52,780 --> 00:01:53,929
No tak.

28
00:01:55,460 --> 00:01:56,893
A je to.

29
00:01:58,900 --> 00:02:01,414
Tady mیte ko*یr, Vae Vكsosti.

30
00:02:04,660 --> 00:02:06,696
Drte se m zdravou rukou.

31
00:02:06,820 --> 00:02:08,572
Nepoutjte se.

32
00:02:08,660 --> 00:02:10,412
Opأete se o zdravou nohu.

33
00:02:11,020 --> 00:02:13,693
Pro* m k tomu nutte?

34
00:02:17,420 --> 00:02:19,775
Tahle no*n koile se mi nelb.

35
00:02:21,220 --> 00:02:24,257
Satـn a hedvیb si u muste odpustit, Vero.

36
00:02:24,780 --> 00:02:27,135
Tohle je prakti*tj.

37
00:02:32,180 --> 00:02:33,818
Dیvیte mi jed,

38
00:02:33,900 --> 00:02:35,572
nemیm pravdu?

39
00:02:35,900 --> 00:02:37,219
Po malكch dیvkیch.

40
00:02:38,740 --> 00:02:40,537
Vm to.

41
00:02:40,820 --> 00:02:42,048
Ne, madam.

42
00:02:42,180 --> 00:02:44,978
Kdybych vیs chtla oddlat,
nepouila bych jed.

43
00:02:45,060 --> 00:02:49,451
Vyhodila bych vیs z okna. Hned by bylo
o jednu smradlavou mrchu mُ.

44
00:02:54,620 --> 00:02:56,736
Dneska jste...

45
00:02:56,820 --> 00:02:59,618
hezky nabrouenی.

46
00:02:59,700 --> 00:03:01,930
Dolores Claibornovی.

47
00:03:05,620 --> 00:03:07,656
Chci porcelیnovـ prasیtko!

48
00:03:08,060 --> 00:03:10,335
Zvednte prdel a dojdte si pro n.

49
00:03:10,420 --> 00:03:12,251
Dokیete to.

50
00:03:12,340 --> 00:03:13,455
Prospje vیm to.

51
00:03:13,620 --> 00:03:14,655
Chyb vیm pohyb.

52
00:03:14,740 --> 00:03:16,332
Chyb mi nkdo,

53
00:03:16,740 --> 00:03:20,415
kdo by m poslouchal!

54
00:03:21,060 --> 00:03:22,493
Pozor na jazyk, Vero.

55
00:03:22,740 --> 00:03:25,129
Budu si أkat,

56
[...]
Everything OK? Download subtitles