Preview Subtitle for 1962


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:54,555 --> 00:00:56,557
James Bond
tajni agent 007

2
00:01:00,811 --> 00:01:02,813
Dr. No

3
00:02:41,328 --> 00:02:43,330
Tri slepe mii v vrsti

4
00:02:43,455 --> 00:02:45,958
Tri slepe mii, prihajajo

5
00:02:46,083 --> 00:02:48,627
Po cesti marirajo, lepo v vrsti

6
00:02:48,752 --> 00:02:50,879
V ritmu Calypsa cel ljubi dan

7
00:02:51,004 --> 00:02:52,923
Mako iejo,

8
00:02:53,298 --> 00:02:55,968
ki podgano porla bi

9
00:02:56,093 --> 00:03:00,639
Maki hoejo pokazati
navade treh slepih mii

10
00:03:05,894 --> 00:03:08,188
Tri slepe mii, tu in tam

11
00:03:08,355 --> 00:03:10,482
Tri slepe mii, vsepovsod

12
00:03:10,649 --> 00:03:12,526
Mako iejo tu in tam

13
00:03:12,985 --> 00:03:14,945
Po celem mestu Kingston town, pit-a-pat

14
00:03:15,070 --> 00:03:17,114
Dobile so oster no

15
00:03:17,489 --> 00:03:19,533
Da prereejo mucki vrat

16
00:03:19,908 --> 00:03:22,494
Mucka bo dobila ta no za prat'

17
00:03:22,619 --> 00:03:23,954
Tri slepe mii

18
00:03:24,079 --> 00:03:25,205
Oh,tri mii...

19
00:03:30,210 --> 00:03:33,213
To je to. 100 honourjev, in 90 spodaj.

20
00:03:33,338 --> 00:03:36,133
Zelo lepo, Strangways.
Moral bi ti ga prepustiti.

21
00:03:36,258 --> 00:03:40,387
Moral vas bom zapustiti za nekaj minut.
Naroite rundo na moj raun, Profesor.

22
00:03:40,512 --> 00:03:41,471
V redu.

23
00:03:41,597 --> 00:03:44,474
Presneto!
Ali morate vedno ob tem asu prekiniti partijo?

24
00:03:44,600 --> 00:03:49,521
Se opraviujem, gospodje
Moj direktor je lovek navad.
Vsak dan me poklie ob tem asu.

25
00:03:49,646 --> 00:03:51,690
Pohiti nazaj da se ne ohladijo karte.

26
00:03:51,815 --> 00:03:55,194
ez 20 minut.
In da ne bi sluajno vrgli kakne roke brez mene.

27
00:03:57,279 --> 00:03:58,780
Spet isto.

28
00:04:01,325 --> 00:04:03,035
Bog poegnaj, gospod.

29
00:04:18,342 --> 00:04:21,678
- Pohiti, lovek! pohiti!
- Hitro izginimo od tukaj!

30
00:04:40,531 --> 00:04:44,326
W6N... W6N... W6N.

31
00:04:44,451 --> 00:04:46,870
Klie G7W.

32
00:04:46,995 --> 00:04:49,039
Kako me sliite? Konano.

33
00:04:49,915 --> 00:04:54,127
G7W London. G7WLondon.
Sprejemamo te. Konano.

34
00:04:55,379 --> 00:04:56,964
Poakaj na oddajo.

35
00:04:57,089 --> 00:04:58,340
akaj. Zunaj.

36
00:05:21,029 --> 00:05:22,698
Tu ima.

37
00:05:47,681 --> 00:05:49,933
Halo, W6N. Predajte moje signale.

38
00:05:50,058 --> 00:05:52,853
Predajte moje signale. Konano.

39
00:05:52,978 --> 00:05:55,063
Halo, W6N. Konano.

40
00:06:00,527 --> 00:06:02,863
Foremanovi signali - nujno.

41
00:06:08,493 --> 00:06:10,996
Dajte mi radijsko varnostno kontrolo Ml6.

42
00:06:12,039 --> 00:06:13,290
Kaj je?

43
00:06:13,415 --> 00:06:17,294
W6N, Jamajka. Pretrgana zveza, gospod,
med rutinskim javljanjem.

44
00:06:17,419 --> 00:06:18,378
Pretrgana ali prekinjena?

45
00:06:18,504 --> 00:06:21,131
Pretrgana.
Oddajnik je e vedno vkljuen.

46
00:06:21,256 --> 00:06:25,427
- In zasilne frekvence?
- Na nobeni ni signala. e vedno kliem.

47
00:06:25,552 --> 00:06:27,846
Kar nadaljujte.
Obvestite me ko se bodo javili.

48
00:06:27,971 --> 00:06:32,643
Halo, W6N? W6N?
Predajte moje signale. Konano.

49
00:06:32,768 --> 00:06:36,813
Fore
[...]
Everything OK? Download subtitles