Preview Subtitle for Bea


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ36,080 --> 00Ψ00Ψ39,550
o si robila s Jurgenom sobotuΠ

2
00Ψ00Ψ39,800 --> 00Ψ00Ψ43,429
Kad pondelok t ist sprva z vkendu, -

3
00Ψ00Ψ43,600 --> 00Ψ00Ψ47,434
- a pln panikyΨ
Som jedin ktor zostalaΠ

4
00Ψ00Ψ53,480 --> 00Ψ00Ψ54,959
Viem ak to je.

5
00Ψ00Ψ55,120 --> 00Ψ00Ψ57,554
- Urobila som to.
- Inej cesty neboloΞ

6
00Ψ01Ψ03,240 --> 00Ψ01Ψ04,992
Ostvam u iba jaΞ

7
00Ψ01Ψ12,640 --> 00Ψ01Ψ14,835
SakraΞ

8
00Ψ01Ψ42,800 --> 00Ψ01Ψ46,190
- Povajte alej.
- Z Gteborgu.

9
00Ψ01Ψ46,400 --> 00Ψ01Ψ48,516
- vdsko.
- Zabila si saΠ

10
00Ψ01Ψ48,680 --> 00Ψ01Ψ52,355
- Pretiahol a vdΠ
- Priahovala som hoΞ

11
00Ψ01Ψ57,760 --> 00Ψ02Ψ01,639
- Ctila som e je to ten prav.
- Myslela som e si verila v Boha.

12
00Ψ02Ψ01,800 --> 00Ψ02Ψ03,916
Mala si ju po...

13
00Ψ02Ψ15,560 --> 00Ψ02Ψ17,835
Zabila si saΠ

14
00Ψ02Ψ18,120 --> 00Ψ02Ψ20,554
Nebu tak zahben, Bea.

15
00Ψ02Ψ24,120 --> 00Ψ02Ψ26,554
- Neodvila by si saΞ
- NaozajΠ

16
00Ψ02Ψ36,200 --> 00Ψ02Ψ41,638
PANENSTVO NA OBTIA

17
00Ψ02Ψ46,520 --> 00Ψ02Ψ51,833
Anniken sa chystala poka km nebude ma 30,
vyd sa a bude ma 3 deti.

18
00Ψ02Ψ52,000 --> 00Ψ02Ψ56,835
A potom la do vdska
a zaukala siΠ MimochodomΠ

19
00Ψ03Ψ00,240 --> 00Ψ03Ψ02,515
- Bolo to peknΠ
- no.

20
00Ψ03Ψ06,360 --> 00Ψ03Ψ08,749
Mono som prekliata.

21
00Ψ03Ψ09,400 --> 00Ψ03Ψ12,119
Ona to robila.
A ona tie.

22
00Ψ03Ψ13,280 --> 00Ψ03Ψ16,352
Aj t.
Robila to s Lisou.

23
00Ψ03Ψ17,080 --> 00Ψ03Ψ19,150
U maj po tomΞ

24
00Ψ03Ψ20,320 --> 00Ψ03Ψ22,993
Mia mala kol . 1.

25
00Ψ03Ψ23,560 --> 00Ψ03Ψ25,755
Vdy bva prv.

26
00Ψ03Ψ25,920 --> 00Ψ03Ψ28,992
Pravdepodobne to urobila v klke.

27
00Ψ03Ψ35,480 --> 00Ψ03Ψ38,278
Sara si vybrala zlho chlapca.

28
00Ψ03Ψ38,680 --> 00Ψ03Ψ40,591
Alebo si zl chlapec vybral ju.

29
00Ψ03Ψ40,760 --> 00Ψ03Ψ44,070
o by si viac chcelaΠ
Mm tu pr dobrovonkov.

30
00Ψ03Ψ45,320 --> 00Ψ03Ψ48,357
Ale bola . 2.

31
00Ψ03Ψ51,520 --> 00Ψ03Ψ57,356
Preo to dopadlo taktoΠ
Nie som proti. Vetko o om premlam je o sexe.

32
00Ψ03Ψ58,320 --> 00Ψ04Ψ02,632
Premam nad tm ak zvuky vydva ona ke sa miluje.

33
00Ψ04Ψ04,800 --> 00Ψ04Ψ07,598
Asi ako mal prasiatko.

34
00Ψ04Ψ09,640 --> 00Ψ04Ψ11,949
Kroch, kroch.

35
00Ψ04Ψ12,480 --> 00Ψ04Ψ16,712
- Som posadnut sexomΠ
- PosadnutΠ o som potomΠ

36
00Ψ04Ψ16,880 --> 00Ψ04Ψ21,556
Ke vidm lesn istinku,
Myslm na to, "Mohla by som tam ukaΞ"

37
00Ψ04Ψ21,720 --> 00Ψ04Ψ24,553
- Mala by som sa za to hanbiΠ
- V iadnom prpade.

38
00Ψ04Ψ24,760 --> 00Ψ04Ψ29,675
To je to o om by mali psa v kolskch novinch.

39
00Ψ04Ψ29,880 --> 00Ψ04Ψ33,839
- Bea moe o tom napsa.
- Nie je to prli osobnΠ

40
00Ψ04Ψ34,000 --> 00Ψ04Ψ38,039
- OsobnΠ
- o vie Bea o sexeΠ

41
00Ψ04Ψ39,240 --> 00Ψ04Ψ42,038
Anniken prve mala 16.

42
00Ψ04Ψ42,280 --> 00Ψ04Ψ45,113
Ja mm 16 a 9 mesiacov.

43
00Ψ04Ψ45,760 --> 00Ψ04Ψ49,514
Som nad priemernm vekom,
A zaostvam.

44
00Ψ04Ψ49,680 --> 00Ψ04Ψ54,435
Anniken, Boie diea.
A ja som sa vdy zaujmala o sex.

45
00Ψ04Ψ54,600 --> 00Ψ04Ψ56,716
Mus ukaΞ

46
00Ψ04Ψ57,560 --> 00Ψ05Ψ01,633
Ke som mala 11,
nauila som sa pr vec na vidieku.

47
00Ψ05Ψ03,040 00Ψ05Ψ06,430
Mj prv francuzk
som mala v dvan
[...]
Everything OK? Download subtitles