Preview Subtitle for Decodings


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ05,960 --> 00Ψ00Ψ08,713
Katolika crka je tokom
istorije suzbijala alternativna

2
00Ψ00Ψ09,320 --> 00Ψ00Ψ12,118
i neodobrena hrianska naela.
Den Braun je objavio senzaciju,

3
00Ψ00Ψ12,600 --> 00Ψ00Ψ14,511
Da Vinijev kod, koja
istrauje Mariju Magdalenu

4
00Ψ00Ψ14,920 --> 00Ψ00Ψ17,229
kao majku lsusove dece. Mnogo
pre zloglasne lnkizicije,

5
00Ψ00Ψ17,640 --> 00Ψ00Ψ20,154
sporna su verovanja podstakla
okrutni krstaki rat u 13. veku,

6
00Ψ00Ψ20,600 --> 00Ψ00Ψ22,670
Hrista radi, koji je ubio
100.000 miroljubivih hriana,

7
00Ψ00Ψ23,040 --> 00Ψ00Ψ25,838
poznatih kao katara,
u junoj Francuskoj.

8
00Ψ00Ψ29,280 --> 00Ψ00Ψ34,832
Hteo bih da mi je dat luksuz
apsolutnog preispitivanja vere.

9
00Ψ00Ψ35,280 --> 00Ψ00Ψ38,272
Ali nije. Ja
jo uvek tragam.

10
00Ψ00Ψ39,000 --> 00Ψ00Ψ41,389
Den Braun, Udruenje pisaca
Nju Hempir, 18. V. 2005.

11
00Ψ00Ψ41,640 --> 00Ψ00Ψ44,598
Roman sam napisao kao deo
sopstvene duhovne potrage.

12
00Ψ00Ψ44,920 --> 00Ψ00Ψ48,151
Ni pomiljao nisam da bi mogao
da postane toliko kontroverzan.

13
00Ψ00Ψ48,440 --> 00Ψ00Ψ53,878
Znam, i toga sam jo svesniji
videvi njuhempirsku tampu,

14
00Ψ00Ψ54,320 --> 00Ψ00Ψ56,880
da ima onih koji
se ne slau sa mnom,

15
00Ψ00Ψ57,160 --> 00Ψ01Ψ01,153
koji o meni govore uasne
stvari i crtaju karikature.

16
00Ψ01Ψ01,560 --> 00Ψ01Ψ07,669
Znam da su objavili dug spisak
mojih greaka, mana i propusta.

17
00Ψ01Ψ08,960 --> 00Ψ01Ψ13,954
Smatram da su mnogi kritiari
promaili sutinu romana.

18
00Ψ01Ψ14,720 --> 00Ψ01Ψ19,350
A ona glasiΨ jedna
je nepobitna istina

19
00Ψ01Ψ20,000 --> 00Ψ01Ψ24,835
da smo pre 2000 g. iveli
u svetu bogova i boginja.

20
00Ψ01Ψ25,920 --> 00Ψ01Ψ29,549
Danas ivimo samo
u svetu bogova.

21
00Ψ01Ψ30,000 --> 00Ψ01Ψ33,879
U veini kultura enama
je bila oduzeta duhovna mo.

22
00Ψ01Ψ34,200 --> 00Ψ01Ψ38,034
Nae apsolutistike filozofije
kojima dominiraju mukarci

23
00Ψ01Ψ38,280 --> 00Ψ01Ψ42,159
ve dugo su proete nasiljem i
krvoproliem to traje do danas.

24
00Ψ01Ψ42,520 --> 00Ψ01Ψ46,115
Naposletku smo prihvatili
da su nauka i vera partneri.

25
00Ψ01Ψ46,640 --> 00Ψ01Ψ51,430
Tek dva razliita jezika
koji pripovedaju istu priu.

26
00Ψ01Ψ52,320 --> 00Ψ01Ψ56,154
Obe su manifestacija ljudske
tenje da spozna boansko.

27
00Ψ01Ψ56,640 --> 00Ψ02Ψ01,350
Dok se nauka bavi odgovorima,
vera se naslauje pitanjima.

28
00Ψ02Ψ08,800 --> 00Ψ02Ψ11,189
TAJNA
DA VINIJEV KOD

29
00Ψ02Ψ11,520 --> 00Ψ02Ψ14,034
Den Braun, romanopisac

30
00Ψ02Ψ14,360 --> 00Ψ02Ψ17,716
Bio sam sumnjiav kad sam poeo
da istraujem za Da Vinijev kod

31
00Ψ02Ψ18,000 --> 00Ψ02Ψ21,072
Oekivao sam da u u da
pobijem svu istoriju iz knjiga.

32
00Ψ02Ψ21,400 --> 00Ψ02Ψ23,868
Nakon tri putovanja u
Pariz i gomile razgovora,

33
00Ψ02Ψ24,160 --> 00Ψ02Ψ25,559
poeo sam da verujem.

34
00Ψ02Ψ26,720 --> 00Ψ02Ψ29,598
Mark Oksbrou,
kotski folklorist,

35
00Ψ02Ψ29,880 --> 00Ψ02Ψ34,192
pie istoriju Roslinske kapele
Roman i donosi mnogo

36
00Ψ02Ψ34,480 --> 00Ψ02Ψ36,436
iz alternativnih istorija.

37
00Ψ02Ψ38,920 --> 00Ψ02Ψ42,071
Lin Piknet, istraiva i
koautor Templarskog otkrovanje

38
00Ψ02Ψ42,360 --> 00Ψ02Ψ46,797
Kad uzmete Da Vinijev kod
imajte na umu da j to roman.

39
00Ψ02Ψ47,080 --> 00Ψ02Ψ52,393
Uzbudljivo tivo. Nav
[...]
Everything OK? Download subtitles