Preview Subtitle for The Dukes Of Hazzard Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,300 --> 00:00:06,300
“ова нещо са го взели от
фермата ни, но не знаем какво е.

2
00:00:07,600 --> 00:00:10,500
јми, не знам дали ще ви пуснат,
но ще ви заведем до там.

3
00:00:10,600 --> 00:00:12,600
Ќие тр¤бва да се облечем.
ј вие изчакайте долу.

4
00:00:12,700 --> 00:00:16,700
ћоже и тук да ви почакаме.
- ƒолу си е екстра.

5
00:00:19,500 --> 00:00:23,500
ѕолучава се Ћюк.
¬сичко си идва на м¤стото.

6
00:00:25,000 --> 00:00:28,800
≈й Ѕо, харесвам колата ти.
Ќаистина е страхотна.

7
00:00:28,900 --> 00:00:32,900
«атова сме тук.
Ќали  ейти?

8
00:00:38,300 --> 00:00:42,000
Ќе съм превишавал скоростта.

9
00:00:42,900 --> 00:00:45,700
 олежанска полици¤.

10
00:00:57,700 --> 00:01:01,500
«наеш ли с каква скорост се движеше?
-  акво?

11
00:01:01,600 --> 00:01:05,000
— каква скорост се движеше.

12
00:01:05,900 --> 00:01:08,900
Ќе знам, 10?
- 8.

13
00:01:08,900 --> 00:01:14,400
ќграничението не е ли до 10?
- ƒа, толкова е.

14
00:01:14,500 --> 00:01:19,500
¬ие момчета полицаи ли сте?
-  олежанска полици¤.

15
00:01:25,300 --> 00:01:26,300
ћили Ѕоже.

16
00:01:36,400 --> 00:01:37,700
ƒавай.

17
00:01:48,100 --> 00:01:52,700
«нам, че е срамота да те кри¤ така,
но всичко това е за твое добро.

18
00:01:52,900 --> 00:01:57,100
 акво? Ќе съм аз виновен
за това. “ова е лудост.

19
00:01:57,300 --> 00:02:01,200
«нам, ще ми липсваш и на мен.
—лед малко се връщам.

20
00:02:01,300 --> 00:02:04,300
ƒобре, да вървим.

21
00:02:09,500 --> 00:02:15,000
 ейти ми прилича на момиче с което
можеш да се задомиш, не мислиш ли Ћюк?

22
00:02:15,300 --> 00:02:18,400
Ќе знам момчета, не мисл¤
че ще ни пуснат просто ей така.

23
00:02:18,400 --> 00:02:22,700
ўе измислиш нещо,  ейти.
¬инаги си го правила.

24
00:02:23,600 --> 00:02:26,600
ќх, т¤ е толкова красива.

25
00:02:38,000 --> 00:02:41,000
»мам иде¤.

26
00:02:46,900 --> 00:02:51,000
ћога ли да ви помогна?
- “и си човекът, от който имаме нужда...

27
00:02:51,100 --> 00:02:52,700
–айс.
- –ойс...

28
00:02:53,000 --> 00:02:55,000
–ойс ”илиъмс.
- –ойс ”илиъмс.

29
00:02:55,200 --> 00:02:58,400
ћоже би ще ни помогнеш.
Ќие търсим млад....

30
00:02:58,500 --> 00:03:03,800
...и талантлив геолог, за добре платена
работа. ћоже би си заинтересован.

31
00:03:03,900 --> 00:03:08,800
¬ие сте от " анасака “ехнолоджис"?
- “очно така, аз съм г-н »чихава, а това е....

32
00:03:08,900 --> 00:03:14,200
колегата ми...…око “аканоши.
-  оничуа.

33
00:03:14,200 --> 00:03:18,400
«начи сте ¤понци?

34
00:03:18,500 --> 00:03:21,000
ѕретопени.

35
00:03:21,600 --> 00:03:25,400
ѕрофесорът ти ни каза,
че си бил гениален тип.

36
00:03:25,500 --> 00:03:28,200
Ќаистина ли? Ќа последни¤
тест имах 3 минус.

37
00:03:28,300 --> 00:03:30,900
“ова е добре.
- ћного добре.

38
00:03:31,200 --> 00:03:38,500
«наеш ли? ћоже да си от гол¤ма полза на
 амасака, но тр¤бва да преминеш един тест.

39
00:03:38,700 --> 00:03:42,400
“р¤бва да ни кажеш, какво е това тук.

40
00:03:42,500 --> 00:03:44,900
ѕрилича на проба с пръст.

41
00:03:45,000 --> 00:03:48,500
Ћеле, това беше добро.
- “ой наистина е добър.

42
00:03:48,600 --> 00:03:51,600
ѕроба от пръст за какво?
- –азбира се.

43
00:04:07,900 --> 00:04:11,900
 акво правиш?
- ”спокой се.

44
00:04:23,300 -
[...]
Everything OK? Download subtitles