Preview Subtitle for 01 Baby Its Cold Outside Pon1


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,442 --> 00:00:08,162
U prošlosti, političari su
obećavali da će stvoriti bolji svet.

2
00:00:10,042 --> 00:00:11,522
Imali su različite načine da
postignu ovo.

3
00:00:12,002 --> 00:00:15,202
Ali njihova moć i autoritet poticali
su iz optimističnih vizija

4
00:00:15,522 --> 00:00:16,962
koje nude ljudima.

5
00:00:19,442 --> 00:00:20,601
Ti snovi su propali.

6
00:00:21,362 --> 00:00:23,722
I ljudi su danas izgubili
veru u ideologije.

7
00:00:25,522 --> 00:00:27,802
Na političare se sve više gleda
samo kao

8
00:00:27,881 --> 00:00:29,202
menadžere javnog života.

9
00:00:30,882 --> 00:00:32,882
Ali sada su otkrili novu ulogu

10
00:00:33,162 --> 00:00:34,601
koja im vraća moć i autoritet.

11
00:00:36,162 --> 00:00:37,522
Umesto da ostvaruju snove

12
00:00:37,962 --> 00:00:41,842
političari nam sada obećavaju da
će nas štititi od košmara.

13
00:00:47,642 --> 00:00:50,002
Govore kako će nas spasti od
užasnih opasnosti

14
00:00:50,322 --> 00:00:52,762
koje ne možemo da vidimo i koje
ne razumemo.

15
00:00:53,642 --> 00:00:56,522
A najveća od svih opasnosti je
međunarodni terorizam.

16
00:00:57,322 --> 00:00:58,842
Neka moćna i zlokobna mreža

17
00:00:59,242 --> 00:01:01,642
sa tajnim ćelijama u zemljama
širom sveta.

18
00:01:02,922 --> 00:01:05,442
Pretnja protiv koje se treba
boriti u ratu protiv terora.

19
00:01:09,322 --> 00:01:11,322
Ali veći deo ove pretnje
je fantazija

20
00:01:12,122 --> 00:01:14,162
koju su političari napravili
preterivanjem i iskrivljavanjem.

21
00:01:15,922 --> 00:01:17,002
To je mračna iluzija

22
00:01:17,362 --> 00:01:20,282
koja se bez osporavanja
širi po vladama celog sveta

23
00:01:20,802 --> 00:01:23,482
po bezbednosnim službama,
i po međunarodnim medijima.

24
00:01:25,162 --> 00:01:26,522
Ovo je serija

25
00:01:26,802 --> 00:01:29,362
o tome kako i zašto je
stvorena ta iluzija

26
00:01:29,962 --> 00:01:31,202
i kome koristi.

27
00:01:34,722 --> 00:01:36,642
U središtu priče
su dve grupe:

28
00:01:36,882 --> 00:01:40,561
Američki neo-konzervativci
i radikalni islamisti.

29
00:01:41,801 --> 00:01:42,882
I jedni i drugi su bili idealisti

30
00:01:43,122 --> 00:01:45,241
koji su rođeni iz neuspeha
liberalnog sna

31
00:01:45,602 --> 00:01:47,082
da se izgradi bolji svet.

32
00:01:47,841 --> 00:01:49,761
I obe grupe su imale vrlo
slično objašnjenje

33
00:01:50,322 --> 00:01:52,081
za ono što je prouzrokovalo
taj neuspeh.

34
00:01:54,001 --> 00:01:56,002
Ove dve grupe su
promenile svet

35
00:01:56,522 --> 00:01:58,401
ali ne onako kako su
nameravali.

36
00:01:59,602 --> 00:02:03,562
Zajedno su stvorili današnju
košmarnu viziju o nekom tajnom

37
00:02:03,842 --> 00:02:05,842
organizovanom zlu
koje preti svetu.

38
00:02:07,122 --> 00:02:10,922
Fantazija koju su političari
tada pronašli vratila im je moć

39
00:02:11,202 --> 00:02:13,922
i autoritet u jednom dobu
razočaranja.

40
00:02:16,042 --> 00:02:20,682
A oni sa najmračnijim strahovima
postali su najmoćniji.

41
00:02:22,242 --> 00:02:26,002
M O Ć K O Š M A R A

42
00:02:26,082 --> 00:02:29,882
USPON POLITIKE STRAHA

43
00:02:30,641 --> 00:02:34,601
Prvi deo:
MALA MOJA, NAPOLJU JE HLADNO

44
00:02:34,802 --> 00:02:37,322
Priča počinje u leto, 1949,

45
00:02:37,361 --> 00:02:39,722
kada je jedan sredovečni
školsk
[...]
Everything OK? Download subtitles