Preview Subtitle for Smiley Face 2007 Subrip 25 Se 255025


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,583 --> 00:00:19,127
Ovo je pri鐶 o tome

2
00:00:19,294 --> 00:00:23,673
kako osoba sti枡
iz ta鑢e A do ta鑢e Z.

3
00:00:28,261 --> 00:00:30,888
Kako god to da zovemo,

4
00:00:30,889 --> 00:00:33,516
to je interesantna
stvar, zar ne mislite?

5
00:00:33,683 --> 00:00:36,895
Svi ti zaokreti sudbine.

6
00:00:37,062 --> 00:00:38,813
Kako ste dospeli ovde?

7
00:00:38,980 --> 00:00:42,359
Na mesto na kojem
se sada nalazite.

8
00:00:42,525 --> 00:00:45,403
閣a vas je to dovelo na
ovo mesto?

9
00:00:45,570 --> 00:00:49,324
U ba ovom trenutku.

10
00:00:49,950 --> 00:00:55,121
Da li vam se stvari u 枴votu
odvijaju onako kako ste planirali?

11
00:00:55,288 --> 00:00:59,542
Uzgred, kada ste poslednji put
razgovarali sa roditeljima?

12
00:00:59,709 --> 00:01:02,963
Mislite li da bi ih
trebalo pozvati?

13
00:01:08,385 --> 00:01:13,014
Na odrenommestu,
u odreno vreme.

14
00:01:13,598 --> 00:01:16,977
Kada si ti stvoren.

15
00:01:20,230 --> 00:01:22,065
O 鐺mu smo pri鐶li?

16
00:01:22,232 --> 00:01:25,193
Kako si dospela ovde?

17
00:01:25,360 --> 00:01:27,612
Da.

18
00:01:28,571 --> 00:01:33,493
Isuse Hriste, ne mogu da
verujem da sam jo uvek tako...

19
00:01:34,536 --> 00:01:36,663
Stondirana?

20
00:01:36,830 --> 00:01:39,082
Da.

21
00:01:43,712 --> 00:01:46,214
I jo tostito.

22
00:01:46,381 --> 00:01:50,802
To je to, 鑰ve鐺,
o tome sam razmi唔jala

23
00:01:50,969 --> 00:01:52,804
sok i tostitos.

24
00:01:52,971 --> 00:01:55,682
Isuse, ti kao da
鑛ta moje misli.

25
00:01:55,849 --> 00:01:58,310
I 鑛tam ih.

26
00:02:01,229 --> 00:02:04,858
閣a sad mislim?

27
00:02:05,025 --> 00:02:08,028
Pa, vi啼 misli
kola tvojom glavom

28
00:02:08,194 --> 00:02:13,199
Prve su vezane za sok i tost.

29
00:02:14,034 --> 00:02:16,911
A, druga, druga

30
00:02:17,078 --> 00:02:20,498
kako ti...

31
00:02:20,665 --> 00:02:21,625
閣a?

32
00:02:21,791 --> 00:02:23,668
To je to.

33
00:02:23,835 --> 00:02:28,673
Za嗾o ti razgovara sa
Roscoe Lee Browne.

34
00:02:30,050 --> 00:02:32,344
Roscoe Lee?

35
00:02:32,510 --> 00:02:35,639
Ti si poznat.

36
00:02:35,805 --> 00:02:38,600
Da, jesam.

37
00:02:39,559 --> 00:02:45,106
Ne mogu da poverujem da
razgovaram sa Roscoe Lee Browne.

38
00:02:45,315 --> 00:02:47,776
Spremna za br 3?

39
00:02:47,943 --> 00:02:50,528
Nego 嗾a, Roscoe.

40
00:02:50,695 --> 00:02:54,574
Tvoja treca misao
je jednostavno ova:

41
00:02:54,866 --> 00:02:59,496
Kako sam ja zavr喨la ovde?

42
00:02:59,663 --> 00:03:01,581
Kako si to znao?

43
00:03:01,748 --> 00:03:06,795
Zato 嗾o ti
razgovara sama sa sobom.

44
00:03:11,549 --> 00:03:13,301
Sranje.

45
00:03:13,468 --> 00:03:16,680
Kako sam dospela ovde?

46
00:03:45,000 --> 00:03:49,879
Mislim da je bilo malo
prerano da bih se stondirala.

47
00:03:52,590 --> 00:03:55,530
Kako god, nisam samo
htela da sedim okolo

48
00:03:55,531 --> 00:03:58,471
i ispisujem 鐺kove roditelja.

49
00:03:58,638 --> 00:04:03,935
Uradila sam tu poznatu reklamu...

50
00:04:05,687 --> 00:04:10,483
Izme toga i posla
sam, blah, blah, blah.

51
00:04:10,650 --> 00:04:13,153
Jedino 嗾o znam je da
je ova igrica jebeno dobra

52
00:04:16,114 --> 00:04:20,243
Posle izvesnog vremena se smori
[...]
Everything OK? Download subtitles