Preview Subtitle for Smith 2006 S01e01 Subrip 25 Se 170081


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,451 --> 00:00:02,929
Idemo! Idemo! Idemo!

2
00:00:10,526 --> 00:00:12,136
Ubacite ga unutra! Hajde!
Ubacite ga unutra!

3
00:00:12,296 --> 00:00:13,648
Kreni! Kreni! Kreni!

4
00:01:03,400 --> 00:01:05,589
Koliko loše?
Koliko je loše?

5
00:01:29,036 --> 00:01:32,604
ŠEZDESET MINUTA RANIJE

6
00:01:40,796 --> 00:01:41,955
U redu, krećemo.

7
00:01:42,641 --> 00:01:46,298
U glavnim ulogama:

8
00:02:02,684 --> 00:02:03,681
Jedan je na mestu.

9
00:02:04,776 --> 00:02:05,516
Dva je na mestu.

10
00:02:06,546 --> 00:02:07,673
Tri je na mestu.

11
00:02:12,530 --> 00:02:13,528
Četiri, jesi li tu?

12
00:02:13,886 --> 00:02:16,160
- Četiri, čuješ li me?
- Izvini. Morala sam se zadržati.


13
00:02:16,452 --> 00:02:17,193
Još malo pa sam tamo.

14
00:02:18,352 --> 00:02:19,388
Jedan je na liniji.

15
00:02:23,607 --> 00:02:24,629
Dobro, hajde da to uradimo.

16
00:02:29,168 --> 00:02:30,670
Šta radi taj idiot?

17
00:02:37,768 --> 00:02:39,042
Pomozite mi!

18
00:02:39,658 --> 00:02:40,611
O moj Bože!

19
00:02:40,688 --> 00:02:42,261
Molim vas! Pomozite!

20
00:02:42,328 --> 00:02:43,540
Potrebna mi je pomoć!

21
00:02:44,195 --> 00:02:46,123
Molim vas!
Molim vas, bilo ko!

22
00:02:49,155 --> 00:02:50,883
Samo me je zgrabio...

23
00:03:03,088 --> 00:03:04,942
Hej, nema isporuka posle 16:00.

24
00:03:05,496 --> 00:03:07,423
Hej, druškane!
Ne možeš tu parkirati.

25
00:03:11,387 --> 00:03:12,280
Sranje.

26
00:03:12,658 --> 00:03:13,470
Ne mrdaj!

27
00:03:18,555 --> 00:03:20,553
Imam jednog u galeriji sa skulpturama.

28
00:03:20,877 --> 00:03:21,990
Uzmi sigurnosne trake.

29
00:04:04,218 --> 00:04:05,213
Ima li tu koga?

30
00:04:05,576 --> 00:04:06,602
Da.
Imam jednog.

31
00:04:06,605 --> 00:04:07,851
Drugog još nema.

32
00:04:10,875 --> 00:04:11,713
U šta ti gledaš?

33
00:04:21,986 --> 00:04:23,273
Gde si, dođavola?

34
00:04:26,935 --> 00:04:27,740
Da se niko nije mrdnuo!

35
00:04:31,217 --> 00:04:32,603
Kučkin sin!

36
00:04:34,085 --> 00:04:35,623
Treći sprat! Treći sprat!

37
00:04:39,005 --> 00:04:40,261
Samo polako.

38
00:04:40,956 --> 00:04:41,791
Hej, ne mrdaj!

39
00:04:42,116 --> 00:04:43,210
Smiri se, druškane.

40
00:04:43,215 --> 00:04:44,172
Dave?
Dave, jesi li tamo?

41
00:04:45,175 --> 00:04:46,650
Smiri se.
Sve je ovde u redu.

42
00:04:48,497 --> 00:04:50,801
Vaše ruke!
Hoću da vam vidim ruke!

43
00:04:51,065 --> 00:04:53,540
Ovde niko nikog ne želi da povredi, u redu?

44
00:05:12,065 --> 00:05:15,480
TRI NEDELJE RANIJE

45
00:05:20,648 --> 00:05:22,353
Gde si ti krenula?

46
00:05:22,677 --> 00:05:24,023
Mislila sam da si zaspao.

47
00:05:27,467 --> 00:05:28,690
Ne mogu.

48
00:05:29,146 --> 00:05:30,232
Kako to misliš, ne možeš?

49
00:05:31,208 --> 00:05:32,491
Neće dugo trajati.

50
00:05:32,556 --> 00:05:34,451
Toga se i bojim.

51
00:05:34,587 --> 00:05:36,733
To će biti fantastičnih par minuta.

52
00:05:38,657 --> 00:05:40,200
Toga se i bojim.

53
00:05:40,336 --> 00:05:42,770
Nisam rekao da će da bude
fantastičnih par minuta za mene.

54
00:05:58,955 --> 00:06:00,242
Hej, Hope...

55
00:06:00,595 --> 00:06:01,621
zaboravio sam da ti kažem.

56
00:06:01,658 --> 00:06:03
[...]
Everything OK? Download subtitles