Preview Subtitle for 1962


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:10,045 --> 00:01:11,714
Razmiljao sam.

2
00:01:11,922 --> 00:01:13,591
Zanio si se.

3
00:01:15,676 --> 00:01:19,138
Nee se vie ponoviti.

4
00:01:19,638 --> 00:01:23,142
Pazi, zanio si se.

5
00:01:23,892 --> 00:01:25,853
Nee se vie ponoviti.

6
00:02:28,081 --> 00:02:29,958
Ta voda je unitena.

7
00:02:35,463 --> 00:02:37,674
Od sada emo putovati nou...

8
00:02:37,924 --> 00:02:40,719
...a odmarati kada je previe
vrue za putovanje.

9
00:02:40,969 --> 00:02:43,304
Nekoliko sati svakoga dana.

10
00:02:45,432 --> 00:02:47,267
Zato odmah ne krenemo?

11
00:02:47,475 --> 00:02:50,061
Ne, sada emo se odmoriti.

12
00:02:52,272 --> 00:02:53,314
Tri sata.

13
00:02:53,606 --> 00:02:54,899
Dobro.

14
00:02:55,483 --> 00:02:56,943
Probudit u te.

15
00:05:15,372 --> 00:05:16,832
Hoemo li ovdje odmarati?

16
00:05:17,207 --> 00:05:20,210
Nema odmora, kratki smo s vodom.

17
00:05:20,669 --> 00:05:22,796
S druge strane toga.

18
00:05:23,672 --> 00:05:25,799
A, koliko je do tamo?

19
00:05:26,383 --> 00:05:27,926
Nisam siguran.

20
00:05:29,010 --> 00:05:33,139
Ali, koliko god da ima moramo prei
prije zore.

21
00:05:34,474 --> 00:05:36,601
Ovo je sunev nakovanj.

22
00:07:09,235 --> 00:07:10,569
Jesmo li uspjeli?

23
00:07:10,778 --> 00:07:13,614
Ne, ali smo proli nakovanj.

24
00:07:14,824 --> 00:07:16,367
U svakom sluaju, hvala Bogu.

25
00:07:16,575 --> 00:07:18,369
Da, hvala mu.

26
00:07:18,661 --> 00:07:22,081
Lawrence, nisam siguran jesi li svjestan
koliko si ga iskuavao?

27
00:07:22,498 --> 00:07:23,749
Svjestan sam.

28
00:07:27,127 --> 00:07:28,545
Uspjeli smo.

29
00:07:28,796 --> 00:07:30,297
Boja volja.

30
00:07:32,591 --> 00:07:34,551
Kada emo stii do bunara?

31
00:07:35,052 --> 00:07:38,138
Ako Bog da, do podneva.

32
00:07:38,764 --> 00:07:42,017
Znai da smo uspeli.
Zahvaljujui Bogu, Lawrence.

33
00:07:45,813 --> 00:07:47,481
Gasim.

34
00:07:51,276 --> 00:07:52,945
to mu se dogodilo?

35
00:07:53,695 --> 00:07:55,155
Samo Bog zna.

36
00:07:56,907 --> 00:07:58,742
Zato ne stanemo?

37
00:07:59,243 --> 00:08:02,538
Zbog ega?
Umrijet e do podneva.

38
00:08:08,085 --> 00:08:09,836
Moramo se vratiti.

39
00:08:10,045 --> 00:08:12,839
Zato, da bi umrli sa Gasimom?

40
00:08:14,341 --> 00:08:16,510
Za jedan sat izai e sunce.

41
00:08:18,220 --> 00:08:22,682
Shvati.
Ne moemo se vraati.

42
00:08:22,933 --> 00:08:24,184
Ja mogu.

43
00:08:25,102 --> 00:08:26,686
uvaj djeaka.

44
00:08:32,651 --> 00:08:34,986
Ako se vrati, ubit e
samog sebe.

45
00:08:35,362 --> 00:08:37,572
Gasim je ve mrtav.

46
00:08:38,198 --> 00:08:39,491
Makni mi se s puta.

47
00:08:39,699 --> 00:08:43,703
Gasimovo vrijeme je dolo, Lawrence.
Tako je zapisano.

48
00:08:43,912 --> 00:08:45,288
Nita nije zapisano.

49
00:08:48,416 --> 00:08:49,834
Onda se vrati.

50
00:08:50,043 --> 00:08:53,254
Zato si nas doveo ovamo, zbog svoje
bogohulne uobraenosti?

51
00:08:54,547 --> 00:08:56,341
Engleski bogohulnik.

52
00:08:57,509 --> 00:08:59,052
Aqaba?

53
00:08:59,552 --> 00:09:01,262
Je li to Aqaba?!

54
00:09:02,222 --> 00:09:04,849
Nee doi do Aqabe, Englezu.

55
00:09:07,018 --> 00:09:08,686
Vrati se bogohulnie,
[...]
Everything OK? Download subtitles