Preview Subtitle for The Phantom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,880 --> 00:00:24,160
НЕКОГАШ ОДАМНА, ВО ЕДНА МНOГУ ДАЛЕЧНА ГАЛАКСИЈА...

2
00:00:27,520 --> 00:00:32,800
ВОЈНИ НА ЅВЕЗДИТЕ

3
00:00:39,160 --> 00:00:41,920
Епизода 1.

4
00:00:42,040 --> 00:00:44,960
ФАНТОМСКА НАПАСТ

5
00:00:47,520 --> 00:00:50,680
НЕМИРИ ЈА ПОТРЕСУВААТ ГАЛАКТИЧКАТА РЕПУБЛИКА.

6
00:00:50,800 --> 00:00:53,760
СПОРНО Е ВОВЕДУВАЊЕТО ДАНОК НА ТРГОВСКИТЕ ПАТИШТА...

7
00:00:53,880 --> 00:00:56,520
ДО ОДАЛЕЧЕНИТЕ ЗВЕЗДЕНИ СИСТЕМИ.

8
00:00:56,640 --> 00:00:59,600
НАДЕВАЈЌИ СЕ ДЕКА СПОРОТ ЌЕ СЕ РЕШИ...

9
00:00:59,720 --> 00:01:02,680
СО БЛОКАДА ОД ВОЈНИ БРОДОВИ,

10
00:01:02,800 --> 00:01:05,760
АЛЧНИОТ ТРГОВСКИ СОЈУЗ...

11
00:01:05,880 --> 00:01:09,240
ГО ЗАПРЕ ЦЕЛИОТ ПРЕВОЗ КОН ПЛАНЕТАТА НАБУ.

12
00:01:09,360 --> 00:01:12,520
ДОДЕКА КОНГРЕСОТ НА РЕПУБЛИКАТА ВОДИ БЕСКРАЈНА РАСПРАВА...

13
00:01:12,640 --> 00:01:15,120
ЗА ТИЕ ВОЗНЕМИРУВАЧКИ НАСТАНИ,

14
00:01:15,240 --> 00:01:19,000
ВРХОВНИОТ КАНЦЕЛАР ТАЈНО ИСПРАЌА ДВА ЏЕДАЈ ВИТЕЗИ,

15
00:01:19,120 --> 00:01:22,880
ЧУВАРИ НА МИРОТ И ПРАВДАТА ВО ГАЛАКСИЈАТА,

16
00:01:23,000 --> 00:01:25,960
ЗА ДА ГО РЕШАТ СПОРОТ.

17
00:01:54,720 --> 00:01:56,800
Капетане. -Да?

18
00:01:56,920 --> 00:01:58,960
Речете им дека сакаме да се спуштиме.

19
00:02:00,400 --> 00:02:04,960
Амбасадорите на Врховниот канцелар сакаат да се спуштат.

20
00:02:05,080 --> 00:02:06,880
Секако.

21
00:02:07,000 --> 00:02:09,960
Нашата блокада е целосно законска.

22
00:02:10,080 --> 00:02:14,000
Со задоволство ќе ги примиме амбасадорите.

23
00:02:35,560 --> 00:02:38,080
Јас сум ТЦ-1 4, на ваше располагање.

24
00:02:38,200 --> 00:02:40,000
Повелете одовде.

25
00:02:45,880 --> 00:02:48,800
Навистина сме почестени со вашата посета.

26
00:02:48,920 --> 00:02:50,720
Раскомотете се.

27
00:02:50,840 --> 00:02:53,080
Мојот господар одма ќе пристигне.

28
00:02:56,800 --> 00:02:59,000
Имам лошо предчувство.

29
00:02:59,120 --> 00:03:02,000
Јас не осеќам ништо. -Не во врска со задачата учителу.

30
00:03:02,120 --> 00:03:05,880
Нешто... неопределено.

31
00:03:06,000 --> 00:03:08,280
Остави ги твоите сомнежи, Оби-Ван.

32
00:03:08,400 --> 00:03:11,400
Коцентрирај се на сегашноста.

33
00:03:11,520 --> 00:03:14,240
Учителот Јода вели: "Мисли на иднината"

34
00:03:14,360 --> 00:03:16,280
Не на сметка на сегашноста.

35
00:03:16,400 --> 00:03:19,200
Мисли на Силата падоване.

36
00:03:19,320 --> 00:03:21,160
Добро, учителу.

37
00:03:23,280 --> 00:03:26,760
Како ќе реагира Вицекралот на барањата на канцеларот?

38
00:03:26,880 --> 00:03:28,920
Тие од сојузот се кукавици.

39
00:03:29,040 --> 00:03:31,760
Преговорите ќе бидат кратки.

40
00:03:32,600 --> 00:03:35,040
Што зборуваш?!

41
00:03:35,160 --> 00:03:38,000
МИслам дека амбасадорите се Џедај витези.

42
00:03:38,720 --> 00:03:39,880
Знаев!

43
00:03:40,000 --> 00:03:42,160
Сакаат да не присилат да го прифатиме договорот.

44
00:03:43,440 --> 00:03:46,400
Задржувај ги додека да му јавам на Лордот Сидиоус.

45
00:03:46,520 --> 00:03:48,040
Ти откажал мозокот?!

46
00:03:48,160 --> 00:03:50,880
Не одам сам кај Џедаите.

47
00:03:52,480 --> 00:03:53,840
Испрати дроид.

48
00:03:59,080 --> 00:04:00,880
Нормално ли е што толку чекаме?

49
00:04:01,000 --> 00:04:05,360
Не. Чувствувам премног
[...]
Everything OK? Download subtitles