Preview Subtitle for Star Wars Episode V The Empire Strikes Back Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,600 --> 00:00:24,960
Jednom davno u dalekoj, dalekoj galaksiji...

2
00:00:27,640 --> 00:00:32,200
Z V E Z D A N I R A T O V I

3
00:00:37,400 --> 00:00:39,800
E p i z o d a p e t a

4
00:00:40,480 --> 00:00:44,240
I M P E R I J A U Z V R A Æ A U D A R A C

5
00:00:45,920 --> 00:00:49,000
Mraèna su vremena došla za pobunu.

6
00:00:49,000 --> 00:00:53,560
Iako je Zvezda Smrti uništena,
imperijalne trupe su isterale


7
00:00:53,560 --> 00:00:56,200
pobunjenièke snage iz njihove
tajne baze i stale da ih...


8
00:00:56,200 --> 00:00:59,960
progone po èitavoj galaksiji.

9
00:01:00,520 --> 00:01:05,200
Izbegavajuæi strašnu imperijalnu flotu,
grupa boraca za slobodu


10
00:01:05,200 --> 00:01:08,200
pod voðstvom Luka Skajvokera,
zasnovala je novu tajnu bazu


11
00:01:08,200 --> 00:01:12,600
na zabaèenoj, ledenoj planeti Hot.

12
00:01:13,240 --> 00:01:17,800
Zli lord Dart Vejder, opsednut
pronalaženjem mladog Skajvokera


13
00:01:17,800 --> 00:01:20,640
razaslao je hiljade špijunskih sondi

14
00:01:20,640 --> 00:01:27,520
ka udaljenim krajevima svemira.

15
00:01:48,080 --> 00:01:51,840
Prevod i obrada:
jrristic@eunet.yu

16
00:03:24,880 --> 00:03:26,600
Eho Tri zove Eho Sedam.

17
00:03:26,640 --> 00:03:27,960
Hane, stari druže, da li se èujemo?

18
00:03:28,440 --> 00:03:30,080
Jasno i glasno, mali.
Šta ima?

19
00:03:30,760 --> 00:03:33,160
Pa, završio sam obilazak.
Ne hvatam nikakve znakove života.

20
00:03:33,400 --> 00:03:36,440
Nema ti na ovoj kocki života
ni krstaricu da napuniš.

21
00:03:36,480 --> 00:03:38,160
Senzori su postavljeni.
Idem nazad.

22
00:03:38,680 --> 00:03:39,920
Važi. Vidimo se brzo.

23
00:03:40,000 --> 00:03:43,160
Jedan meteorit je udario tu blizu.
Hoæu da ga proverim. Neæu se zadržavati dugo.

24
00:03:46,280 --> 00:03:48,800
Hej, smiri se devojèice. Šta je bilo?

25
00:03:48,840 --> 00:03:50,080
Osetila si nešto?

26
00:04:29,360 --> 00:04:30,560
Èui!

27
00:04:33,000 --> 00:04:34,160
Èui!

28
00:04:37,440 --> 00:04:40,760
Dobro, de, ne nerviraj se!
Odmah æu se vratiti da ti pomognem.

29
00:05:00,960 --> 00:05:02,120
Solo?

30
00:05:02,240 --> 00:05:03,920
Nema znakova života, generale.

31
00:05:03,960 --> 00:05:06,240
Senzori su postavljeni. Ako se išta
bude dešavalo, odmah æete znati

32
00:05:06,280 --> 00:05:07,800
Da li se komandant Skajvoker javljao?

33
00:05:08,200 --> 00:05:10,280
Nije. Proverava meteorit koji je
pao blizu njega

34
00:05:10,480 --> 00:05:12,200
Sa svom tom meteorskom aktivnošæu
u ovom sistemu

35
00:05:12,240 --> 00:05:14,080
biæe teško uoèiti brodove
koji nam se približavaju.

36
00:05:14,120 --> 00:05:16,200
Generale, ja moram da idem.
Ne mogu više da ostanem.

37
00:05:16,240 --> 00:05:17,680
Žao mi je što to èujem.

38
00:05:17,720 --> 00:05:20,880
Pa, glava mi je ucenjena. Ako ne isplatim
Džabu Hata, ja sam mrtav èovek.

39
00:05:21,280 --> 00:05:23,480
Sa oznakom smrti nije lako živeti.

40
00:05:24,000 --> 00:05:26,880
Dobar si borac, Solo.
Ne volim što te gubim.

41
00:05:26,920 --> 00:05:28,600
Hvala vam, generale.

42
00:05:36,440 --> 00:05:39,000
Pa, Vaša Visosti, to je, èini mi se, to.


[...]
Everything OK? Download subtitles