Preview Subtitle for A Message To Gracias


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,389 --> 00:00:44,718
Koliko morava še hoditi
Speedy? -Samo èez hrib Miguel,

2
00:00:44,719 --> 00:00:49,921
pa bova tam. -To je dobro,
ker sem izmuèen.

3
00:00:51,007 --> 00:00:56,955
Speedy Gonzales. Sledil bom
tej golazni in videl kaj naklepa.

4
00:01:09,843 --> 00:01:11,949
Ti prekleti trni!

5
00:01:12,636 --> 00:01:16,468
Kot sem ti povedal prijatelj.
To je "mesto duhov", niti ive duše ni.

6
00:01:16,566 --> 00:01:23,094
Speedy ti nisi samo najhitrejša miš,
tudi najpametnejša si.

7
00:01:23,129 --> 00:01:27,539
Dajmo, hitro,
dajmo, najuriš...

8
00:01:27,752 --> 00:01:29,654
Speedy poèakaj me.

9
00:01:29,655 --> 00:01:32,568
Pridi fant. Poèuti se
kot doma.

10
00:01:38,349 --> 00:01:41,604
Klasièna kantina, kajne
prijatelj? -Tukaj ni nièesar.

11
00:01:41,605 --> 00:01:45,436
Kako bova ivela?
-Brez skrbi. Poglej!

12
00:01:45,437 --> 00:01:49,566
Sveta nebesa to pa je
dobra stvar! -Tako je.

13
00:01:49,567 --> 00:01:54,391
Še veliko ga je tam, kjer sem
to dobil. -Saj to je zlato.

14
00:01:54,740 --> 00:01:59,598
Kje si ga našel, Speedy?
-Zemljevid imam. Tukaj, vidiš?

15
00:01:59,777 --> 00:02:02,773
Tukaj je mesto in tu stari rudnik.
Ogromno ga je notri.

16
00:02:02,774 --> 00:02:05,008
Daj mi zemljevid!

17
00:02:15,561 --> 00:02:21,017
Vem, da si notri, ti neumna miš.
Daj mi zemljevid!

18
00:02:37,509 --> 00:02:39,934
Halo? Samo trenutek.

19
00:02:39,935 --> 00:02:44,609
G. Daffy! -Ja?
-Za tebe je. -Hvala.

20
00:02:44,610 --> 00:02:46,092
Halo?

21
00:02:48,169 --> 00:02:51,850
Kaj je narobe neumne,
je bila napaèna številka?

22
00:02:52,631 --> 00:02:56,065
Dajmo, hitro,
dajmo, najuriš ...

23
00:02:56,668 --> 00:02:58,537
Vrni se nazaj!

24
00:03:24,175 --> 00:03:28,408
Ta neumna umazana golazen.
Moram dobiti zemljevid!

25
00:03:29,216 --> 00:03:31,974
Daffy Duck je
popolnoma nor.

26
00:03:32,702 --> 00:03:35,257
Ja, on misli,
da te lahko ujame.

27
00:03:35,292 --> 00:03:39,181
Dobro, ujel sem te.
Daj mi zemljevid, mali!

28
00:03:51,116 --> 00:03:54,804
Bik! Dajmo, hitro,
dajmo, najuriš ...

29
00:03:54,805 --> 00:03:57,620
Pridi bik, pridi!
Dajmo, ...

30
00:03:58,541 --> 00:04:01,265
Ole, ole!

31
00:04:01,266 --> 00:04:03,819
Tako se dela,
Speedy.

32
00:04:05,263 --> 00:04:09,575
Ole, ole!
Dajmo!

33
00:04:09,993 --> 00:04:13,104
Mu bom e pokazal!

34
00:04:37,152 --> 00:04:39,104
Zdaj pa te imam!

35
00:04:43,782 --> 00:04:47,805
Dobro pametnjakoviè,
vem da si notri.

36
00:04:51,470 --> 00:04:53,794
Pridi, Miguel!
Pojdiva v rudnik!

37
00:04:59,168 --> 00:05:02,320
Dinamit. To jih bo
spravilo ven!

38
00:05:19,648 --> 00:05:23,050
To je vajina zadnja
prilonost, golazni!

39
00:05:23,051 --> 00:05:28,070
Napolnita voz ali pa vaju
pošljem k zvezdam!

40
00:05:28,071 --> 00:05:32,920
Zlato! Bogat sem! Jahte, športni
avtomobili in ostale dobrote.

41
00:05:32,921 --> 00:05:36,459
Zlato, ljubim te!
Ljubim te! ...

42
00:05:41,626 --> 00:05:45,035
Sir? -Seveda je sir
Daffy Duck.

43
00:05:45,036 --> 00:05:47,686
Kaj pa si mislil, da imamo
spravljeno notri? Zlato?

44
00:05:47,721 --> 00:05:51,363
Sir. Ni zlato.

45
00:05:52,907 --> 00:05:55,573
Sir je. Sir, sir...

46
00:06:02,795 --> 00:06:06,757
Speedy, kaj je nar
[...]
Everything OK? Download subtitles